Polányi Károly-díj

elismerés szociológiai publikációknak

A Magyar Szociológiai Társaság 1998-ban Polányi Károlyról elnevezett díjat alapított a legjobb szociológiai könyv, illetve folyóiratcikk elismerésére. A Polányi Károly-díjat[1] minden évben a közgyűlésen adják át. A zsűri, amelynek tagjait az elnökség nevezi ki, az előző év terméséből válogat (az első évben, 1998-ban még az az évi publikációk közül, a kialakult gyakorlat az 1999-es publikációs évtől kezdődően lépett életbe).[2][3]

Díjazottak Szerkesztés

2017 Szerkesztés

2015 Szerkesztés

2014 Szerkesztés

2013 Szerkesztés

 • Kovách Imre: A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) – Argumentum. Budapest, pp. 244. (2012).

2012 Szerkesztés

 • Huszár Ákos: „Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása”, Szociológiai Szemle, 2011/3. sz. 107–124.
 • Kuczi Tibor: Munkásprés – A munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig. L'Harmattan kiadó, Budapest, pp. 309. (2011).

2011 Szerkesztés

 • Balazs VedresDavid Stark: Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups.” American Journal of Sociology 115(4):1150–1190. (2010).
 • Nagy Péter Tibor: Utak felfelé – Oktatás és társadalmi mobilitás a 19–20. századi Magyarországon Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, pp. 212 (2010).

2010 Szerkesztés

 • Bukodi ErzsébetJohn H. Goldthorpe: Market versus Meritocracy: Hungary as a Critical Case. European Sociological Review, online pre-publication, September 15 (2009).
 • Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008 Osiris Kiadó, Budapest, pp. 362 (2009).

2009 Szerkesztés

 • Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban. Szociológiai Szemle 18(1):60-77 (2008).
 • Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre. Új Mandátum, Budapest, pp. 232 (2008).

2008 Szerkesztés

 • Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai. Századvég 2007/1, 12. évfolyam, 43. szám, 37–62. o.
 • Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig. Századvég Kiadó, Budapest, 2007. pp. 624.
 • Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe. Akadémiai Kiadó 2007.

2007 Szerkesztés

 • Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon. In: A zsidóság és Európa új fejezetek az antiszemitizmus történelmi-társadalmi gyökereiről. Szerk.: Grüll Tibor, Répás László. Bp. Jószöveg Műhely, pp. 135–153

2006 Szerkesztés

 • Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris, Bp.
 • Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890–1945. Napvilág, Bp.

2005 Szerkesztés

 • Ladányi JánosSzelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és kelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata. Napvilág Kiadó. 2004.
 • Laki MihálySzalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán. Osiris Kiadó. 2004

2004 Szerkesztés

2003 Szerkesztés

 • Székelyi MáriaBarna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó.
 • Léderer Pál: A szociológus, a módszerei meg a szövege. Új Mandátum Kiadó
 • Havasi Éva: Szegénység és társadalmi kirekesztettség a mai Magyarországon. Szociológiai Szemle 2002. 4. 51–71.

2002 Szerkesztés

 • Bindorffer Györgyi: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Bp. MTA Kisebbségkutató Intézet – Új Mandátum, 2001.
 • Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi új-kapitalizmusban. Bp. Aula, 2001.
 • Simonyi Ágnes: Foglalkoztatási “rend” hátrányos helyzetű Kistelepüléseken. Szociológiai Figyelő, 2001. szeptember

2001 Szerkesztés

 • Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: állam, kormányok, civilek. Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet, 2000.
 • Angelusz Róbert: Láthatóság görbe tükrei. Társadalompolitikai tanulmányok. Bp. Új Mandátum, 2000.
 • Némedi Dénes: A szociológia egy sikeres évszázad után. Szociológiai Szemle, 2000/2. 3–16. o.

2000 Szerkesztés

 • Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás. Bp. Osiris, 1999.
 • Róbert Péter: Racionális szavazó Magyarországon. Századvég, 1999. Új folyam 12. (Tavasz)

1999 Szerkesztés

1999-ben díjat nem adtak ki.

1998 Szerkesztés

 • Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris, Budapest (1998)
 • Tóth István János: Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992–1996. Közgazdasági Szemle, 1998. június, 591–615. o.

Források Szerkesztés

 1. Bár a Magyar Szociológiai Társaság maga is a "Polányi-díj" elnevezést használja, meg kell különböztetni az MTA Kémiai Tudományok Osztálya által 1992-ben alapított Polányi Mihály-díjtól, amit a kémikus szakma szintén csak Polányi-díjként emleget.
 2. Polányi-díj 2009-ig. A Magyar Szociológiai Társaság honlapja (2016) (Hozzáférés: 2018. február 17.) arch
 3. Polányi-díj 2010-től. A Magyar Szociológiai Társaság honlapja (2015) (Hozzáférés: 2018. február 17.) arch
 4. A MSZT Facebook-oldala, 2017. április 20.
 5. sz. n.: Polányi-díj. Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet (2017. november 7.) (Hozzáférés: 2018. február 17.) arch