Prefektus

közigazgatási pozíció

A prefektus a római praefectus (a latin praeficere (elöljárni) szóból) tisztségből származó, a történelem során és ma is széles körben használt elöljárói megnevezés. Rómában is jelenthetett területi vezetőt, de egy szakfeladatra kinevezett irányítót, felügyelőt is. A hivatal viselését, a hivatalt, vagy illetékességének területi egységét is prefektúrának hívjuk.

Az ókori RómábanSzerkesztés

 
Antiokheiai Szent Margit felhívja a római praefectus figyelmét, Jean Fouquet műve egy illusztrált kéziratból.

A praefectus a Római Birodalomban, nem választott, hanem kinevezett (prae 'elé' + facere 'tenni, csinálni') polgári és katonai tisztségviselők megnevezése volt.[1]

Újkori gazdasági tisztségviselőkSzerkesztés

Az újkori Magyarországon a több uradalmat kormányzó jószágigazgatót nevezhették prefektusnak is.[2]

A modern közigazgatásbanSzerkesztés

Több mai országban a megyék, mint központi igazgatási szervek élén álló személy. Ilyen például Franciaország, de a kiegyezés utáni közigazgatási reform Magyarországának főispánja is megfelelt ennek a kategóriának.[3]

A rendszerváltás utáni Magyarországon a prefektus magyar megfelelője az 1990-től bevezetett köztársasági megbízott intézménye volt. (Hivatalának a nevét 1994-ben közigazgatási hivatalra változtatták.) 2011-től a kormányhivatalokat kormánymegbízottak vezetik.

A katolikus egyházbanSzerkesztés

A Vatikánban a pápai háztartás illetve a Szentszék gazdasági ügyeit intézi egy-egy prefektúra.[4]

Prefektusnak hívják katolikus kollégiumokban a diákok tanulmányainak felügyelőjét.[5]

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés