Professor emeritus

nyugalomba vonult professzor

A professor emeritus vagy női oktató esetén professor emerita (ejtsd: professzor emeritusz) latin kifejezés a legtöbb országban nyugalomba vonult professzort jelent. A cím, pontosabban státus elnyerése nem automatikus; csak olyan professzort illet meg, akinek ezt a címet az őt korábban alkalmazó egyetem megfelelő szervei adományozták.

Magyarországon a címről a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. 32. § (1) bekezdése rendelkezik: Annak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a szenátus Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat. A Professor Emeritus címmel járó jogokat, oktatási és más kötelezettségeket, juttatásokat, azok időtartamát a felsőoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni.

A tanszéknek, ahonnan a professzor nyugdíjba vonul, külön kezdeményeznie kell a Kari Tanácsnál, hogy megkaphassa a címet; ezt véleményezik, elbírálják, az egyetem szervei szavaznak róla. A nyugállományú professzor is oktathat mint megbízott előadó. Továbbá Magyarországon a professor emeritusok tanszékük vagy intézetük teljes szavazati jogú tagjai maradnak. Az egyetem havi tiszteletdíjban részesíti/részesítheti a címet elnyert oktatót.

Maga az emeritus latin melléknévi igenév, jelentése elbocsátását szolgálataival kiérdemelt tisztségviselő, azaz olyan, aki hivatalát immár nem tölti be, tehát kiszolgált. Szó szerinti jelentése kiérdemesült.

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés