A büntetőjogban a rágalmazás egy szabadság és emberi méltóság elleni bűncselekmény. A rágalmazás vétségét követi el, aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.[1]

A rágalmazás esetén helye lehet a valóság bizonyításának, ha a tény állítását, híresztelését, illetve az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát a közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolja.[2]

Jogi tárgyaSzerkesztés

A személy társadalmi megbecsülése, becsülete és méltósága.[3]

Elkövetési tárgyaSzerkesztés

Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyösszesség.

Minősített eseteiSzerkesztés

  • aljas indokból vagy célból elkövetett rágalmazás
  • nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás
  • jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás

Lásd mégSzerkesztés

HivatkozásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. 2012. évi C. törvény 226. § (1) bekezdés.
  2. 2012. évi C. törvény 229. § (2) bekezdés.
  3. Nagy Ferenc: A magyar büntetőjog különös része, 173. old.