A réshang, más néven frikatíva a fonetikában olyan mássalhangzó-képzési mód, melynek során a hangképző szervek valamilyen rést képeznek, amelyen keresztül a levegő kiáramlása folyamatos. A leggyakoribb réshangok az f, j, s, sz, v, z, zs.

Alveoláris frikatív hang (pl. magyar „sz”) artikulációja

A réshangok jelei a Nemzetközi fonetikai ábécében (IPA) a következők: