Nemzetközi fonetikai ábécé

a beszédhangokat leíró grafikai rendszer

A nemzetközi fonetikai ábécé (angolul: International Phonetic Alphabet, IPA; franciául: Alphabet Phonétique International, API) célja, hogy a beszélt nyelvek hangjainak (fonémáinak) kiejtését leírja. A Nemzetközi Fonetikai Szövetség (International Phonetic Association) készítette, eredetileg angol és francia kezdeményezésre. Története során számos nagy módosításon esett át.

Az IPA angol kiejtése IPA-jelekkel
A nemzetközi fonetikai ábécé diagramos ábrázolása (2020)

Jelöléseit jelenleg főként a latin ábécé betűiből veszi, néhány jelet a görög ábécéből kölcsönzött, valamint néhány olyat is használ, amelyeknek nincs kapcsolatuk létező nyelvek írásképével.

Az IPA jelöléseinek ASCII-átírását – ezzel azok használatát kívánták megkönnyíteni – először a SAMPA, majd ezt továbbfejlesztve az X-SAMPA projekt valósította meg. Segítségével a fonetikai kiejtések leírhatók latin betűk, valamint néhány írásjegy használatával.

Az ábécé 28 magánhangzót, 63 mássalhangzót (valamint 6 további két jellel kifejezhető mássalhangzót: [d͡z], [d͡ʒ], [d͡ʑ], [t͡s], [t͡ʃ] és [t͡ɕ]), és néhány segédjelet foglal magába.

A jelek származása

szerkesztés

A nemzetközi fonetikai ábécé szimbólumai a latin ábécén alapulnak. Néhányat közülük azért is választottak bele, mert a legtöbb latin betűvel író nyelv ugyanúgy ejti. Ilyenek többnyire a [b], [d], [f], [ɡ], [h], [k], [l], [m], [n], [p], [s], [t], [v], [w], [z], magánhangzók közül az [a], [e], [i], [o], [u], bár vannak közöttük olyanok, amelyek kiejtése a legtöbb latin betűvel író nyelvben eltér. Pl.: [j], [r], [y]. Az ábécében több olyan jel is található, amelyet a latin betűk átalakításával hoztak létre, vagy írott formájukat (és azok átalakított változatát) használják ([ə], [ŋ]).

A görög ábécéből vették az alábbi jeleket: a [β], [ɣ], [θ], [ɸ] és [χ] – mássalhangzó, és a [ɛ], [ι], [ʋ] – magánhangzó. A következő jelek görög betű módosításával jöttek létre: [ɤ], [ɜ], [ʎ], [ʊ] és [ɷ].

IPA magyar nyelvre

szerkesztés
IPA-magánhangzótáblakép •   hang
Elöl képzett Elöl-​köz. k. Középen képzett Hátul-​köz. k. Hátul képzett
Felső nyelvállású
 
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
ɪ̈ • ʊ̈
 • ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ  • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ •
a • ɶ
ɑ • ɒ
Középső-felső ny.
Középső ny.
Alsó-középső ny.
Alsó nyelvállású
Alsó-legalsó ny.
Legalsó ny.

A párban álló magánhangzók közül a bal oldali ajakréses, a jobb oldali ajakkerekítéses.
A sárga háttérrel jelölt hangok hosszú vagy rövid formái a magyar köznyelv fonémái.

A magyar nyelv 14 magánhangzó- és 24 mássalhangzó-fonémája az IPA rendszerben is megjeleníthető. Az IPA szándékai szerint ez minden nyelvre áll.

Áttekintés

szerkesztés

Fő szimbólumok (betűnként): A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Egyéb jelek.

Hangsúlyjelek: Hangsúlyjelek.

Fő szimbólumok

szerkesztés

A szimbólumok a latin ábécéhez való hasonlóság szerinti betűrendben találhatók. Az egyikükre sem hasonlító jelek a táblázat alján találhatók.

Szimbólum Képen Hivatalos megnevezés Példák Leírás
A
  [ a ]?*   Elöl képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Spanyol: casa (ház), francia: patte (láb), német: Mann (férfi) Röviden ejtett magyar á, csak palóc nyelvjárásban és egyes erdélyi szociolektusokban fordul elő. Sok angol ajkú az ow betűkapcsolat első tagját ejti így (pl.: cow (tehén)). Néhány angol dialektusban a cat (macska) vagy a father (apa) szóban is ezt ejtik.
  [ aː ]?*    Elöl képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Német: Aachen, francia: gare (pályaudvar) Hosszú [a], a magyar á-nak felel meg.
  [ ɐ ]?*   Középen képzett, alsó-legalsó nyelvállású magánhangzó Angol:[1] cut (vág), német: Kaiserslautern Angolban gyakran [ʌ]-nak írják.
  [ ɑ ]?*   Hátul képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Finn: linna (vár), holland: bad (fürdő)
  [ ɑː ]?*    Hátul képzett, legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: father (apa), francia pâte (tészta) Hosszú [ɑ].
  [ ɑ̃ ] Nazális magánhangzó Francia: Caen, sans (nélkül), temps (idő) Nazális (orrhangú) [ɑ].
  [ ɒ ]?*   Hátul képzett, legalsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Angol: cot (kempingágy) Olyan, mint az [ɑ], csak az ajkak kerekebbek. A magyar a-nak felel meg.
  [ ʌ ]?*   Hátul képzett, alsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Olyan, mint az [ɔ], csak az ajkak nem kerekítettek. (Amikor „[ʌ]”-t használunk angolban, elképzelhető, hogy [ɐ]-t vagy [ɜ]-t ejtünk.)
  [ æ ]?*   Elöl képzett, alsó-legalsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: cat (macska)
B
  [ b ]?*   Zöngés ajak-zárhang Angol: babble (fecseg)
  [ ɓ ]?*   Zöngés ajak-implozíva Szuahéli: bwana Mintha [b]-t mondanánk nyelés közben.
  [ ʙ ]?*   Berregtetett ajakhang Olyan, mint a „brrr” hang, mikor fázunk.
  [ β ]?*   Zöngés ajak-réshang Spanyol: la Bamba Lágy [v], csak az ajkak közelítenek egymáshoz.
C
  [ c ]?*   Zöngétlen szájpadlás-zárhang Török: kebap (kebab), cseh: stín (árnyék), magyar tyúk Az angol tune (dallam) és cute (aranyos) közötti hang. Néhány nyelvben néha [tʃ]-nek ejtik, például a hindiben. A magyar ty-nek felel meg.
  [ ç ]?*   Zöngétlen szájpadlás-réshang Német: Ich (én) Lágyabban ejtett, mint a [x]. Néhány angol ajkú ezt ejti a huge (óriási) szóban. Ennek a hangnak a létrehozásához hangosan kell suttogni a „ye” szót, mint például a „Hear ye!”-ben. Magyarban példa rá az ihlet. (Gyakran ide veszik a magyarban a technika szót is, ennek ejtése azonban inkább a veláris [x]-val történik.)
  [ ɕ ]?*   Zöngétlen fogmeder-szájpadlás réshang Mandarin: Xi'an (illatos) Lágy [ʃ]; hasonló az angol she-hez (ő; nőnemű).
  [ ɔ ]?*   Lásd az O alatt.
D
  [ d ]?*   Zöngés fogmeder-zárhang Angol: did (csinált)
  [ ɗ ]?*   Zöngés fogmeder-implozíva Szuahéli: Dodoma Kortyolásszerű [d].
  [ ɖ ]?*   Zöngés retroflex zárhang Angol: harder (keményebb) Olyan, mint a [d] úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk és -toljuk.
  [ ð ]?*   Zöngés fogréshang Angol: the (a, az; névelő), bathe (fürdet)
  [d͡z]?*[2]   Zöngés fogmeder zár-réshang Angol: adze (bárd), olasz: zero (nulla)
  [d͡ʒ]?*[2]   Zöngés fogmeder mögötti zár-réshang Angol: judge (bíró)
  [d͡ʑ]?*[2]   Zöngés fogmeder-szájpadlás zár-réshang Lengyel: niewie (medve) Olyan, mint a [d͡ʒ], csak lágyabb.
  [dʐ]?*[2] ɖ͡ʐ Zöngés retroflex zár-réshang Lengyel: em (lekvár) Olyan, mint a [d͡ʒ] úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk és -toljuk.
E
  [ e ]?*   Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Spanyol: fe (); francia: clé A magyar tájnyelvi ë-nek felel meg.
  [ eː ]?*    Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Német: Klee Hosszú [e]. Hasonló az angol hey e-jéhez. A magyar é-nek felel meg.
  [ ə ]?*   Középen képzett, alsó-középső nyelvállású magánhangzó Angol: above (fent [határozószó]), hindi: ठग [ʈʰəɡ] (bandita, tolvaj) (Angolban csak hangsúlytalan szótagokban.)
[ ɚ ]   R-rel együtt ejtett ə. (hiv.: r-rel aláfestett magánhangzó ) Amerikai angol: runner (futó)
  [ ɛ ]?*   Elöl képzett, alsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: bet (fogadás) A magyar e-nek felel meg.
  [ ɛ̃ ] Nazális (orrhangú) magánhangzó Francia: Agen, vin (bor), main (kéz) Nazális (orrhangú) [ɛ].
  [ ɜ ]?*   Középen képzett, alsó nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: bird (hosszan ejtve) (madár)
  [ ɝ ]    R-rel együtt ejtett [ɜ]. (hiv.: r-rel aláfestett magánhangzó) Amerikai angol: bird (madár)
F
  [ f ]?*   Zöngétlen labiodentális (felső fogsorral képzett) réshang Angol: fun (szórakozás)
  [ ɟ ]?*   Lásd a J alatt.
  [ ʄ ]?*   Lásd a J alatt.
G
  [ ɡ ]?*   Zöngés veláris (hátul képzett) zárhang Angol: gig (szidás, letolás) (A betű és a jel nem különbözik egymástól.)
  [ ɠ ]?*   Zöngés veláris (hátul képzett) záralkotó Szuahéli: Uganda Mint a [ɡ] nyelés közben hangoztatva.
  [ ɢ ]?*   Zöngés uvuláris (nyelvcsappal képzett) zárhang Olyan, mint a [ɡ], de jóval hátrébb, egészen a torokban képezzük. Néhány arab dialektusban a q-t ejtik ɢ-nek, mint például a Gaddafit.
  [ ʒ ]?*   Lásd a Z alatt.
H
  [ h ]?*   Zöngétlen glottális (hangszalag-) réshang Amerikai angol: house (ház)
  [ ɦ ]?*   Zöngés glottális (hangszalag-) réshang Angol: ahead, ha gyorsan ejtjük;

ukrán: Сергій (Szerhij – a Szergej ukrán megfelelője)

  [ ʰ ]   Hehezet Angolban egy extra levegő-pöfékelés [t] után. Pl.: top [tʰɒp] (csúcs) de például a stop-nál [stɒp], vagy a francia és spanyol [t]-nél nem. A német [t] általában [ʰ] követi. A magyar nyelvre nem jellemző.
  [ ħ ]?*   Zöngétlen garat-réshang Arabic محمد Muammad (Mohamed) Messze lent a torokban képezzük, hasonló a [h]-hoz, de keményebb.
  [ ɥ ]?*   Lásd az U alatt.
  [ ɮ ]?*   Lásd az L alatt.
I
  [ i ]?*   Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Francia: ville (város), spanyol Valladolid A magyar i-nek felel meg.
  [ iː ]?*    Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: sea (tenger) Hosszú [i].
  [ ɪ ]?*   Elöl-középen képzett, középső-felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Angol: sit (ül)
  [ ɨ ]?*   Középen képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Orosz: ты (magyar átírással: ti; nemzetközi átírással: ty) (te), török nyelvek átírásában veláris i (latin ábécét használó törököknél ı) ɨš (ótörök átírás az orkhoni feliratokból, „kincs”). Gyakran használják az angol hangsúlytalan szótagokban roses.
J
  [ j ]?*   Szájpadlásban képzett közelítőhang Angol: yes (igen), német: Junge (fiú)
  [ ʲ ]   Palatalizáció (jésítés/lágyítás) Orosz: Ленин (magyar átírással: Lenyin, de hivatalosan: Lenin; nemzetközi átírással: Lenin) [lʲeˈnʲɪn] Az előtte levő mássalhangzót lágyítja.
  [ ʝ ]?*   Zöngés szájpadlás-réshang Spanyol: cayo (nem minden nyelvjárásban!) Mint a hosszú magyar j, például a jjön szóban.
  [ ɟ ]?*   Zöngés szájpadlás-zárhang Magyar: gyöngy A magyar gy-nek felel meg.
  [ ʄ ]?*   Zöngés szájpadlás-implozíva (záralkotó hang) Szuahéli: jambo Olyan, mint a [ɟ] nyelés közben.
K
  [ k ]?*   Zöngétlen veláris (hátul képzett) zárhang Angol: kick (rúg), skip (kihagy)
L
  [ l ]?*   Fogmederrel képzett oldal-közelítőhang Angol: leaf (falevél)
  [ ɫ ]?*   Velarizált (hátsó) fogmederrel képzett oldal-közelítőhang Angol wool (gyapjú) „Sötét” l/ℓ.
  [ ɬ ]?*   Zöngétlen fogmederrel képzett oldalréshang Zulu: hlala (ül) Ahhoz hasonló, mikor [l]-t és [ʃ]-t vagy [l]-t és [θ]-t ejtünk egyszerre. Megtalálható néhány walesi névben, például a Lloydban és a Llywelynben valamint Nelson Mandela xhosza nevében, a Rolihlahlában.
  [ ɭ ]?*   Retroflex oldal-közelítőhang Olyan, mint amikor hátrahajlított és -tolt nyelvvel [l]-t ejtünk.
  [ ɺ ]?*   Fogmederrel képzett oldal-legyintőhang Csapkodott [l], ahhoz hasonló, mikor [l]-t és [ɾ]-t ejtünk egyszerre.
  [ ɮ ]?*   Zöngés fogmederrel képzett oldal-réshang Zulu: dla (eszik) Ahhoz hasonló, mikor [l]-t és [ʒ]-t, vagy [l]-t és [ð]-t ejtünk egyszerre.
M
  [ m ]?*   Bilabiális (ajak-ajak) orrhang Angol: mime (pantomim)
  [ ɱ ]?*   Labiodentális (fog-ajak) orrhang Angol: symphony (szimfónia) Olyan, mint az [m], de az ajkak úgy érintik a fogakat, mint az [f]-nél.
  [ ɯ ]?*   Lásd a W alatt.
  [ ʍ ]?*   Lásd a W alatt.
N
  [ n ]?*   Fogmeder-orrhang Angol: nun (apáca)
  [ ŋ ]?*   Velar nasal Angol: sing (énekel) Veláris (hátul képzett) orrhang
  [ ɲ ]?*   Szájpadlásban képzett orrhang Spanyol: Peña (kő), francia: champagne (pezsgő) Olyasmi, mint az angol canyon (kanyon). A magyar ny-nek felel meg.
  [ ɳ ]?*   Retroflex orrhang Hindi: वरुण [ʋəruɳ] „Varuna” Olyan, mint amikor hátrahajlított és -tolt nyelvvel [n]-t ejtünk.
  [ ɴ ]?*   Nyelvcsappal képzett orrhang Kasztíliai spanyol: Don Juan [doɴˈχwan] Messze lent a torokban képzett [ŋ].
O
  [ o ]?*   Közepesen zárt hátulsó ajakkerekítéses magánhangzó Spanyol: no, francia: eau
  [ oː ]?*    Hátul képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Boden, francia: Vosges Hosszú [o]. A magyar ó-nak felel meg.
  [ ɔ ]?*   Hátul képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Oldenburg, francia: Garonne
  [ ɔː ]?*    Hátul képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Angol: law, francia: Limoges Hosszú [ɔ].
  [ ɔ̃ ] Nazális (orrhangú) [ɔ]. Francia: Lyon, son
  [ ø ]?*   Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: feu, bœufs Mint az [e], de az ajkakat kerekítjük, mint az [o]-ban. A magyar ö-nek felel meg.
  [ øː ]?*    Elöl képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Goethe, francia: Dle, neutre Hosszú [ø]. A magyar ő-nek felel meg.
  [ ɵ ]?*   Középen képzett, középső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Svéd: dum Félúton az [o] és [ø] között. Hasonlít az [ʊ]-hoz, de a nyelvet kissé lejjebb és előrébb helyezzük.
  [ œ ]?*   Elöl képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: bœuf, seul, német: Göttingen Mint az [ɛ], de az ajkakat kerekítjük, mint az [o]-ban.
  [œː]?*    Elöl képzett, alsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: œuvre, heure Hosszú [œ].
  [ œ̃ ] Nazális (orrhangú) [œ]. Francia: brun, parfum
  [ɶ]?*   Elöl képzett, legalsó nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Stockholmi svéd: öra
  [ θ ]?*   Zöngétlen fog-réshang Angol: thigh, bath
  [ ɸ ]?*   Zöngétlen bilabiális (ajak-ajak) réshang Japán: 富士 [ɸɯdʑi] Fudzsi Mint a [p], de az ajkak nem találkoznak
P
  [ p ]?*   Zöngétlen bilabiális (ajak-ajak) zárhang Angol: pip, spit
Q
  [ q ]?*   Zöngétlen nyelvcsap-zárhang Arab: Qur’ān (Korán). Mint a [k], de hátrább, a torokban képzett.
R
  [ r ]?*   Fogmeder-pergőhang Spanyol: perro, skót angol: borrow „Pergetett R”.
  [ ɾ ]?*   Fogmeder-legyintőhang Spanyol: pero, amerikai angol kitty/kiddie „Legyintett R”.
  [ ʀ ]?*   Nyelvcsap-pergőhang A hátsó torokban képzett pergetett „r”. Előfordul bizonyos konzervatív francia regiszterekben „r” helyett.
  [ ɽ ]?*   Retroflex legyintőhang Hindi साड़ी [sɑːɽiː] (szári) Mint a legyintett, tehát egyszer pergetett [ɾ], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk.
  [ ɹ ]?*   Fogmederrel képzett közelítőhang Angol: borrow
  [ ɻ ]?*   Retroflex közelítőhang Amerikai angol: borrow, butter Mint az [ɹ], de úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk.
  [ ʁ ]?*   Zöngés nyelvcsap-réshang Francia: Paris, német: Riemann A torok hátsó részében képezzük, de pergetés nélkül.
S
  [ s ]?*   Zöngétlen fogmeder-réshang Angol: sass A magyar sz-nek felel meg.
  [ ʃ ]?*   Zöngétlen fogmeder mögötti réshang Angol: she (ő; nőnemű). A magyar s-nek felel meg.
  [ ʂ ]?*   Zöngétlen retroflex réshang Mandarin: Shàolín, orosz: Пушкин (Puskin) Hasonlóan hangzik mint az [ʃ], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk vagy -toljuk.
T
  [ t ]?*   Zöngétlen fogmeder-zárhang Angol:tot, stop
  [ ʈ ]?*   Zöngétlen retroflex zárhang Hindi: ठग [ʈʰəɡ] (tolvaj) Mint a [t], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk vagy -toljuk.
  [ ts ]?*[2]   Zöngétlen fogmeder zár-réshang Angol:cats, orosz: царь (cár) A magyar c-nek felel meg.
  [ tʃ ]?* [2]   Zöngétlen fogmeder mögötti zár-réshang Angol: church (templom) A magyar cs-nek felel meg.
  [ tɕ ]?*[2]   Zöngétlen fogmeder-szájpadlás zár-réshang Mandarin: 北京   Beijing?*, lengyel: ciebie „téged, neked” Mint a [tʃ], de jobban 'j'-vel ejtve.
  [ tʂ ]?*[2]   Zöngétlen retroflex zár-réshang Mandarin: zh, lengyel: cz Mint a [tʃ], úgy ejtve, hogy a nyelvünket hátrahajlítjuk vagy -toljuk.
U
  [ u ]?*   Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: vous (ön)
  [ uː ]?*    Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: Rocquencourt, német:Schumacher, kozel az angolfoodhoz Hosszú [u].
  [ ʊ ]?*   Hátul-középen képzett, középső-felső nyelvállású magánhangzó Angol: foot (láb), német:Bundesrepublik
  [ ʉ ]?*   Középen képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Ausztrál angol: food (hosszú) Mint az [ɨ], de az ajkakat az [u]-hoz hasonlóan kerekítjük.
  [ ɥ ]?*   Ajak-szájpadlás közelítőhang Francia: lui Mintha [j]-t és [w]-t együtt ejtenénk.
  [ ɯ ]?*   Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Lásd a W alatt
V
  [ v ]?*   Zöngés labiodentális (ajak-fog) réshang Angol: verve
  [ ʋ ]?*   Labiodentális (ajak-fog) közelítőhang Hindi: वरुण [ʋəruɳə] (Varuna) A [v] és [w] között.
  [ ɣ ]?*   Zöngés veláris (hátul képzett) réshang Arab, szuahéli: ghali (drága) Hasonlít a francia [ʁ]-hez.
  [ ɤ ]?*   Hátul képzett, középső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Mandarin: Hénán Mint az [o], de az ajkakat nem kerekítjük, körülbelül az [ʊ] és [ʌ] között.
  [ ʌ ]?*   Lásd az A alatt
W
  [ w ]?*   Zöngés labioveláris (ajak-hátsószájpadlás) közelítőhang Angol: wow Hasonlóan a magyar augusztus szóban az u-nak felel meg.
  [ ʷ ]   Labializáció (ajakkerekítés) Angol: rain [ɹʷɛn] (eső), quick (gyors) Az előtte álló mássalhangzó ajakkerekítéses kiejtését jelzi.
  [ ʍ ]?*   Zöngétlen labioveláris (ajak-hátsószájpadlás) réshang Angol: what (bizonyos nyelvjárásokban) Mint a [h] és [w] együtt
  [ ɯ ]?*   Hátul képzett, felső nyelvállású, ajakréses magánhangzó Török: kayık (caïque) Mint az [u], lapos ajkakkal ejtve; hasonlít az [ʊ]-hoz.
  [ ɰ ]?*   Zöngés veláris (hátul képzett) közelítőhang Spanyol: agua
X
  [ x ]?*   Zöngétlen veláris (hátul képzett) réshang Skót angol: loch, német: Bach, orosz хороший [xɐˈroʂɨj] (jó) Magyarban a technika, technikum stb.
  [ χ ]?*   Zöngétlen nyelvcsap-réshang Holland: Scheveningen, kasztíliai spanyol: Don Juan [doɴˈχwan] Mint az [x], de hátrább, a torokban képezve. A németben és arabban egyesek [x] helyett használják.
Y
  [ y ]?*   Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Francia: rue (utca) Mint az [i], de az ajkakat kerekítjük, mint az [u]-ban. A magyar ü-nek felel meg.
  [ yː ]?*    Elöl képzett, felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Bülow, francia: sûr Hosszú [y]. A magyar ű-nek felel meg.
  [ ʏ ]?*   Elöl-középen képzett, középső-felső nyelvállású, ajakkerekítéses magánhangzó Német: Eisenhüttenstadt Mint az [ɪ], de az ajkakat kerekítjük, mint az [ʊ]-ban.
  [ ʎ ]?*   Szájpadlás oldal-közelítőhang Kasztíliai spanyol: llama Közelebb a [j]-hez mint az [l]-hez. Mint az angol: million. A magyar ly régies ejtése.
  [ ɥ ]?*   Lásd az U alatt
  [ ɤ ]?*   Lásd a V alatt
  [ ɣ ]?*   Lásd a V alatt
Z
  [ z ]?*   Zöngés fogmeder-réshang Angol: zoos
  [ ʒ ]?*   Zöngés fogmeder mögötti réshang Angol: vision, francia: journal A magyar zs-nek felel meg.
  [ ʑ ]?*   Zöngés fogmeder-szájpadlás réshang formális orosz: жжёшь [ʑːoʂ] (égsz) Inkább [j] mint [ʒ], kissé mint az angol: beigey.
  [ ʐ ]?*   Zöngés retroflex réshang Mandarin: 人民日报 pinjin: Rénmín Rìbào (kínai napilap), orosz: журнал (folyóirat) Olyan, mint amikor hátrahajlított és -tolt nyelvvel [ʒ]-t ejtünk.
  [ ɮ ]?*   Lásd az L alatt
egyéb jelek
  [ ʔ ]?*   Hangszalagzár Angol: uh-oh, Hawaii, button(Brit angol) [ˈbʌʔn̩] Hangszalagzár, egy rövid szünet, amely a hangszalagok zárásának hirtelen oldásakor keletkezik. Előfordulhat két külön szóban lévő magánhangzó között (pl: Deus ex machina [ˌdeɪəsˌʔɛksˈmɑːkɨnə]).
  [ ʕ ]?*   Zöngés garatréshang Arab: عربي (carabī) (arab) A torok mélyén alkotott finom hang
  [ ǀ ]?*   Fogcsettintés Angol: tsk-tsk! or tut-tut!, zulu: icici (fülbevaló) (Az angol helytelenítő csettintés.) A zimbabwei politikus Ncube neve is tartalmazza ezt a csettintést.
  [ ǁ ]?*   Fogmederrel alkotott csettintés Angol: tchick! tchick!, Zulu ixoxo (béka) (Angolban a lovat biztató csettintés.) A xhosza (ǁʰɔsɑ) nyelv nevében az első hang.
  [ ǃ ]?*   Fogmeder mögött alkotott csettintés Zulu: iqaqa (görény) Üres pukkanásszerű hang, mint amikor a dugót az üvegből kihúzzuk.

Mellékjelek

szerkesztés
Jel Példa Leírás
[ˈa] Angol: pronunciation
[pʰɹɜʊ̯ˌnɐnsiˈeɪʃn̩]
Főhangsúly. A jel utáni szótag hangsúlyos.
[ˌa] Mellékhangsúly. A jel utáni szótag hangsúlyos.
[aː] Angol shh! [ʃː] Hosszú hang. Angol magánhangzóknál és kettőshangzóknál gyakori; pl. Mayo /ˈmeːoː/ for [ˈmeɪ̯ɜʊ̯], etc.
[aˑ] Angol caught [ˈkʰɔˑt] Félhosszú hang. Hosszabb mint a cot [ˈkʰɒt] (ami egyébként más magánhangzó)
[u̯] Angol cow [kʰaʊ̯], koi [kʰɔɪ̯] Félhangzó. Azt jelzi, hogy ez a magánhangzó a következő magánhangzóba megy át. (Angolban gyakran kihagyjuk a jelet: [kaʊ].)
[ã] Francia vin blanc [vɛ̃blɑ̃] (fehér bor) Orrhangú magánhangzó, mint a texasi kiejtésben.
[n̥] Zöngétlen mássalhangzó. Pl. az [n̥] - olyan mint egy suttogó lélegzet az orron keresztül; [l̥] a tibeti Lhasa-ban fordul elő.
[n̩] Angol button Mássalhangzó magánhangzó nélkül, amely külön szótagmagot alkothat. (Angol [n̩] gyakran /ən/-ként átírva.)
[d̪] Spanyol dos, francia deux Dentális mássalhangzó. A nyelv jobban hozzáér a foghoz, mint az angolban.
[k’] Zulu ukuza (jön) Ejektív mássalhangzó. Nagy nyomatékkal ejtett mássalhangzók. Mint egy torokból lökött, pukkantott [k]. A [t’], [p’], [q’], [tʃ’], [ts’] és [tɬ’] hasonlóak.
[á] Mandarin 妈 [mámā] (anya) Magas tónus. Vigyázat! A pinjin latin betűs átírás is használja ezeket a jeleket, de más jelentéssel. (A thai átírás az IPA-t követi.)
[ā] Mandarin 妈 [mámā] (anya) Normál tónus.
[à] Mandarin 的 [màdɤ] (lovak) Mély tónus.
[â] Mandarin 骂 [mâ] (szid) Ereszkedő tónus
[ǎ] Mandarin 麻 [mǎ] (kender) Emelkedő tónus
[.] Angol London [ˌlɐn.dən] Szótagszünet. (Gyakran ez felesleges és kihagyjuk.)

Ingyenes IPA-betűtípusok letöltése

szerkesztés
  • Gentium, egy professzionálisan megtervezett nemzetközi betűtípus (latin, görög, cirill) álló és dőlt betűképpel, amelyben az IPA is szerepel, de a tonális betűk vagy az új labiodentális legyintőhang jele még nem.
  • Charis SIL, egy igen átfogó nemzetközi betűtípus (latin, görög, cirill) álló, dőlt és félkövér betűképpel, amelyben szerepelnek tonális betűk, az IPA-magánhangzók előre elkészített tonális mellékjelei, az új labiodentális legyintőhang és sok más kevésbé általános fonetikai jel.
  • Doulos SIL, egy Times/Times New Roman stílusú betűtípus. Ugyanazok a karakterek vannak benne, mint a Charis SIL-ben, de csak egyetlen betűképpel, az állóval.
  • SIL93, a korábbi SIL IPA93 betűtípusok (Manuscript és Sophia) Unicode-ban újrakódolva.
  • DejaVu betűtípus, egy nyílt forráskódú fontcsalád, amely a Bitstream Vera betűtípusokból ered.
  • Tesztoldal telepített betűtípusok számára. Alternatív variánsok és tonális betűk is szerepelnek rajta.
  1. Ha másképp nem jelöljük, akkor a sztenderd angol kiejtés (ún. Received Pronunciation) szerint
  2. a b c d e f g h Ezeket a jeleket hivatalosan ligatúrával, íves kötőjellel írjuk (pl. t͡ʃ), és előfordulnak egykarakteres formában is (pl. t͡ʃ) – bár ez az utóbbi konvenció nem kötelező. Itt nem használjuk a ligatúrát, hogy minden böngészőben helyesen mutatkozzanak ezek a jelek.