Római villa

épületegyüttes-típus az ókori Római Birodalomban

A villa gazdasági és lakóépület- vagy épületegyüttes-típus volt az ókori Római Birodalomban. Lehetett városoktól független majorság (villa rustica) vagy városi mintára épült vidéki ház (villa urbana). Megismerésüket Vitruvius és Ifjabb Plinius munkái is segítették. A villa rustica valószínűleg a parasztházból (capanna) fejlődött ki, a gazdasági udvar körül lakószárnnyal, istállóval, malommal, sütödével, présházzal, raktárakkal. A nagyobb villák alaprajza kezdetben a lakóházéval volt rokon átriummal, peristyliummal, kerttel. A császárkor villának nevezett épületegyüttesei (Tivoli, Salona) a római palotaépítészet szép példái. Bár a késő római erődített villatípusok hatással voltak a középkor világi építészetére, a villaépítészet a Római Birodalom bukását követően hosszú időre feledésbe merült, és csak a reneszánsz korban jött ismét divatba.

Római kori villa modern ábrázolása (Jean Achille Benouville)

Római villák Magyarországon

szerkesztés

Az ókori Pannonia provinciában a Balaton partján, Aquincumban és környékükön a rómaiak szintén építettek villákat, melyek közül már számosat feltártak. Az egyik legjelentősebb a Szentendrén feltárt 5200 négyzetméter alapterületű villa rustica.

 • Művészeti lexikon IV. (R–Z). Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1983. 690. o.

Ajánlott források

szerkesztés
(angolul)
 • Branigan, Keith 1977. The Roman villa in South-West England
 • Hodges, Richard, and Riccardo Francovich 2003. Villa to Village: The Transformation of the Roman Countryside (Duckworth Debates in Archaeology)
 • Frazer, Alfred, editor. The Roman Villa: Villa Urbana (Williams Symposium on Classical Architecture, University of Pennsylvania, 1990)
 • Johnston, David E. 2004. Roman Villas
 • McKay, Alexander G. 1998. Houses, Villas, and Palaces in the Roman World
 • Percival, John 1981. The Roman Villa: A Historical Introduction
 • du Prey, Pierre de la Ruffiniere 1995. The Villas of Pliny from Antiquity to Posterity
 • Rivert, A. L. F. 1969. The Roman villa in Britain (Studies in ancient history and archaeology)
 • Shuter, Jane 2004. Life in a Roman Villa (series Picture the Past)
 • Smith, J.T. 1998. Roman Villas'
(németül)
 • Jochen Werner Mayer: Imus ad villam. Studien zur Villeggiatur im stadtrömischen Suburbium in der späten Republik und frühen Kaiserzeit. Steiner, Stuttgart 2005, ISBN 3-515-08787-7.
 • Alexander G. McKay: Römische Häuser, Villen und Paläste. Deutsche Ausgabe bearbeitet und erweitert von Rudolf Fellmann. Feldmeilen, Raggi-Verlag 1980; Sonderausgabe Atlantis-Verlag, Luzern 1984, ISBN 3-7611-0585-1, vor allem S. 95–127.
 • Harald Mielsch: Die römische Villa. Architektur und Lebensform. 2., durchgesehene Auflage. Beck, München 1997, ISBN 3-406-31576-3.
 • Katja Schneider: Villa und Natur. Eine Studie zur römischen Oberschichtkultur im letzten vor- und ersten nachchristlichen Jahrhundert. tuduv-Verlag, München 1995, ISBN 3-88073-515-8.
(franciául)