Radéczy István

(? - 1586) egri püspök, királyi helytartó

Radéczy (Radbezy, Rádeczy, Radetius) István (? – ? , 1586. február 4.) egri püspök, királyi helytartó.

Radéczy István egri püspök címere, 1574

ÉleteSzerkesztés

1559 előtti pályája ismeretlen; ekkor I. Ferdinánd a török elleni segítség ügyében a pápához küldte követként és a szkalkai apátságot adományozta neki. Ugyanebben az időben pártfogója, Oláh Miklós érsek esztergomi kanonokká, utóbb a káptalan nagyprépostjává nevezte ki. 1567-től 1572-ig a király által kinevezett váradi püspök és királyi tanácsos volt. Püspöki székhelyét azonban nem foglalhatta el és ezért 1568-ban megkapta a pozsonyi prépostság javadalmait. Ettől fogva haláláig a magyar kamara elnökségét is betöltötte. 1572 júliusától egri püspök volt, majd 1573 szeptemberétől Verancsics Antal érseket követte a királyi helytartói hivatalban.

ForrásokSzerkesztés

További irodalomSzerkesztés