Rupp Kornél (Ercsi (Pest megye), 1865. május 25.Budapest, 1900. június 25.) bölcseleti doktor, református főgimnáziumi tanár.

Rupp Kornél
Született 1865. május 25.
Ercsi
Elhunyt 1900. június 25. (35 évesen)
Budapest
Nemzetisége magyar
Foglalkozása bölcseleti doktor,
pedagógus

ÉleteSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait Pécsett végezte. 1883-ban a budapesti egyetem hallgatója lett. 1885-ben a premontrei rendbe lépett. 1888-ban szombathelyi, 1889-ben keszthelyi és 1891-től ismét szombathelyi főgimnáziumi tanár volt. 1891-ban bölcseletdoktori, 1892-ben tanári oklevelet szerzett és külföldön nagyobb utazásokat tett. 1893-ban a premontrei rendből kilépett és áttért a református vallásra. 1894-től mint a budapesti református főgimnázium tanára működött.

Cikkei a Székesfehérvár és Vidékében (1886. 101. sz. Régi napok, régi dalok, Csornai csata 1849-ben); a keszthelyi kath. gymnasium Értesítőjében (1890. A magyar Mária-hymnusok. Ism. 1891. Egy Philol. Közlöny); az Irodalomtörténeti Közleményekben (1891. Honnan ismerte Arany János Páris ítéletét); az Egyetemes Philológiai Közlönyben (1893-96. Könyvism); a Győri Közlönyben (1892. 8. Manfred, 104. Elektra, 1894. 116. Gyulai Pál jubileuma); a Tanulók Lapjában (1895. Ponori Thewrewk Emil, 1898. Az iskolai színi előadások, 1899. előadások az ifjuságnak); az Akadémiai Értesítőben (1896. A krakkói töredékről); a Magyar Könyv-Szemlében (1897. A Ráday-könyvtár); a Protestáns Szemlében (1898. Bornemissza és Telegdi theol. álláspontja).

MunkáiSzerkesztés

  • A modern költészet és az újabb nemzedék. Győr, 1888. (Különny. a Vasmegyei Lapok 1887. 53-101. sz.-ból. Ism. Győri Közlöny 1888. 16., 17. sz.).
  • Ovidius és Gyöngyösi. Bpest, 1891. (Különny. az Egyet. Philol. Közlönyből).
  • Magyar írásbeli feladatok. Iskolai és magánhasználatra. U. ott, 1897. (Ism. Polgáriskolai Közlöny, M. Kritika, Orsz. Tanáregylet Közlönye).
  • Telegdi és Bornemissza. Irodalomtörténeti tanulmány. U. ott, 1898. Ism. Prot. Szemle, M. Kritika, Polit. Hetiszemle).
  • Tanulmányok a XVI. század vallásirodalmából. U. ott, 1898 (Ism. Prot. Szemle, Kath. Szemle, Polit. Hetiszemle, M. Kritika).
  • Gyöngyösi István, A csalárd cupidónak kegyetlenségét megismerő s annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek geniusza. A költő kéziratából kiadta. U. ott, 1898. (Régi M. Könyvtár 6.).
  • Telegdi Miklós pécsi püspöknek felelete Bornemissza Péter «Fejtegetés» cz. könyvére. U. ott, 1899.
  • Faludi Ferencz, Téli éjszakák. Kiadta... U. ott, 1899. (Régi M. Könyvtár 19.).
  • Szemelvények Cornelius Nepos életrajzaiból. Tárgyi és nyelvi magyarázó jegyzetekkel és szótárral. Két térképpel és nyolcz képtáblával. U. ott, 1900. (Ism. Hivatalos Közlöny).
  • Gyöngyösi István és Listius László. U. ott, év n. (Különny. a Beöthy-féle Képes irodalomtörténetből).

Szerkesztette a Tanulók Lapját 1894-től.

ForrásokSzerkesztés