Főmenü megnyitása

SZE Apáczai Csere János Kar

győri főiskolai kar

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara 2015 óta a Széchenyi István Egyetem része; Győrben található. Mint kar 2000. óta létezik, 2015-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozott, korábban Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola néven önálló intézményként működött.

SZE Apáczai Csere János Kar

Győri Tanítóképző.JPG
Alapítva 2000. január 1.
Hely Magyarország, Győr
Típus kar
Igazgató Pongrácz Attila
A SZE Apáczai Csere János Kar weboldala

Tartalomjegyzék

TörténeteSzerkesztés

Győrben 240 éve zajlik pedagógusképzés, a kar önálló főiskolaként 1975-től 1999 utolsó napjáig működött.

Integrálódás a Nyugat-magyarországi EgyetembeSzerkesztés

Az 1999/2000. tanévben a hallgatók száma 2800 főre emelkedett. Az országgyűlés döntése értelmében az intézmény 2000. január 1-jétől a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karaként működött tovább, ezzel önállósága megszűnt. 2006 szeptemberétől Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar lett az intézmény neve.

A millenniumi évhez kapcsolódóan a névadó, Apáczai Csere János születésének 375. évfordulóján a főépület udvarán köztéri szobor avatására került sor (Lipovics János iparművész alkotása).

A 2001/2002. tanévben a kar jogosultságot szerzett a gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája tanári és felsőfokú szakképzés keretében az idegenforgalmi szakmenedzser szak indítására. A főiskola tartós bérleményként 2003 őszén bérbe vette a volt Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola épületét, mely a IV. sz. épület elnevezést kapta. Ez az épület felújítva, 2007. januártól ad helyet a Turizmus-vendéglátás szak, a Gyógypedagógia, a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak nappali tagozatos, illetve valamennyi szak levelező tagozatos hallgatóinak. A Gyakorló Általános Iskola 2003/2004. tanévtől az Apáczai Kartól a Nyugat-magyarországi Egyetem szervezetéhez került. Az egyetem gyakorlóiskolája 2004 tavaszán az egykori tanítóképző gyakorlóosztálya első tanítójának, Öveges Kálmánnak a nevét vette fel. A 2003/2004. tanévben elindítottuk az idegenforgalom és szálloda szakot nappali és levelező tagozaton, melynek hallgatói négyéves képzésben sajátíthatták el az idegenforgalom terén gyakorlatban is hasznosítható ismereteket. A szakmai gyakorlatukat – közülük sokan – távoli országokban (Portugália, Anglia, Ausztrália) végezték. Az idegenforgalom és szálloda szakon az első diplomákat a 2006/2007. tanévben adtuk át 75 végzett hallgatónak.

A 2005/2006. tanévben elkészült a Hallgatói tér, ahol igényesen berendezett termek a szabadidő hasznos eltöltését, illetve a számítógéppark a hallgatók kiszolgálását biztosítják. 2007. szeptember 1-jén a Hotel Famulus oktatószállót vehették birtokukba a hallgatók, ezáltal az idegenforgalmi képzés infrastrukturális feltételei teljessé váltak. Ez időtől fogva a szálloda biztosítja a turizmus-vendéglátás szakosok féléves szakmai gyakorlatának a helyszínét. A 2006/2007. tanévtől újabb lehetőséggel bővült a kar képzési kínálata: rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon nappali és levelező tagozaton kezdték meg tanulmányaikat a felvett hallgatók. A 2008/2009. tanévben adták ki e legújabb képzésükön az első diplomákat.

Képzési kínálatukat bővíti, hogy az új modulrendszerű képzésnek megfelelően az eddigi idegenforgalmi szakmenedzser szak mellett a 2008/2009. tanévtől Vendéglátó szakmenedzser szakon is végezhetnek a hallgatók. Jelentős esemény volt a kar életében az első mesterszak indítása. 2008 őszétől levelező tagozatos képzésben kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók Emberi erőforrás tanácsadó szakon, 2009 szeptemberében pedig már nappali tagozaton is végezhetik tanulmányaikat. A 2010/2011. tanévtől új lehetőségként kínálják az üzleti szakoktató alapszakot mindkét munkarendben.

Integrálódás a Széchenyi István EgyetembeSzerkesztés

2015 szeptemberében a felsőoktatásért felelős államtitkárság bejelentette, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara, valamint a győri Apáczai Csere János Kar kivált a soproni székhelyű univerzitásból és a győri Széchenyi István Egyetem részeként működik tovább. Az Apáczai 15, a Nyugat-magyarországi Egyetem berkeiben töltött év után csatlakozott 2016 januártól a Széchenyi István Egyetemhez.

TanszékekSzerkesztés

 • Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék
 • Gyógypedagógiai Tanszék
 • Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
 • Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
 • Tanár- és Tanítóképző Tanszék
 • Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

KépzésekSzerkesztés

AlapszakokSzerkesztés

 • Andragógia alapszak
 • Gyógypedagógia alapszak
 • Rekreáció és Egészségfejlesztés alapszak
 • Szociálpedagógia alapszak
 • Tanító alapszak
 • Turizmus-Vendéglátás alapszak
 • Üzleti szakoktató alapszak

Mesterképzési szakokSzerkesztés

 • Emberi Erőforrás tanácsadó mesterképzési szak
 • Kulturális Mediáció mesterképzési szak
 • Rekreáció mesterképzési szak

Felsőoktatási SzakképzésSzerkesztés

 • Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő)
 • Szociális és ifjúsági munka (szociális munka)
 • Turizmus-vendéglátás (turizmus)
 • Turizmus-vendéglátás (vendéglátás)

Szakirányú továbbképzési szakSzerkesztés

 • A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő
 • Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia
 • Gyógytestnevelés tanítására felkészítő
 • Szociális menedzser
 • Kar által meghirdetett pedagógus-szakvizsgák
 • KÖVI-vel együttműködve indított pedagógus-szakvizsgák

InfrastruktúraSzerkesztés

Oktatási épületekSzerkesztés

A karon több épületben folyik az oktatás, egymástól pár száz méterre. Az épületek korszerűsítése folyamatos. Az I.-es épületben található a kari könyvtár, a dékáni hivatal, a kihelyezett tanulmányi osztály, a HÖK és az iskolaújság irodái. Továbbá a hallgatók kényelmét kiszolgáló helységek. A karon többek közt angol, német, olasz, orosz, spanyol és japán nyelvű oktatás zajlik. A IV.-es épület három további épületből áll. Az „A” épületben előadó termek, valamint a rekreáció tanszékhez köthető termeket találunk (konditerem, öltözők stb. Az "B" épületben kapott helyet a kar legnagyobb számítástechnikai terme (további számítástechnikai termek találhatóak mind a négy épületben. A „C” épületben van elhelyezve a Turizmus tanszék.

Gyakorlati képzést segítő épületekSzerkesztés

 • Hotel Famulus: az egyetem oktatószállodája, itt található továbbá a Pódium Étterem, a kar I. osztályú minősítéssel bíró oktató-étterme
 • Téká Étterem: a kar másik, főként az egyetemi diákság kiszolgálására létrejött oktató-étterme
 • OTP Travel Utazási Taniroda: az egyetem és az OTP Travel együttműködésében létrejött taniroda.
 • Öveges Kálmán Gyakorlóiskola

KollégiumaiSzerkesztés

 • Cuha úti Kollégium
 • Famulus Kollégium

ForrásokSzerkesztés