SZE Apáczai Csere János Kar

győri főiskolai kar

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara 2015 óta a Széchenyi István Egyetem része. Mint felsőfokú tanítóképző intézet 1959 óta működik, a korábbi középfokú tanítóképző átalakulásával. 2015-ig a Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozott, korábban Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola néven önálló intézményként működött.

Apáczai Csere János Kar (SZE-AK)

Győri Tanítóképző.JPG
Alapítva 1959, 2000
Hely Magyarország, Győr
Típus egyetemi kar
Igazgató Pongrácz Attila
Elérhetőség
Postacím H-9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.
Az Apáczai Csere János Kar (SZE-AK) weboldala

TörténeteSzerkesztés

Győrben 244 éve zajlik pedagógusképzés, a kar önálló főiskolaként 1975-től 1999 utolsó napjáig működött.

Integrálódás a Nyugat-magyarországi EgyetembeSzerkesztés

Az 1999/2000. tanévben a hallgatók száma 2800 főre emelkedett. Az országgyűlés döntése értelmében az intézmény 2000. január 1-jétől a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karaként működött tovább, ezzel önállósága megszűnt. 2006 szeptemberétől Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar lett az intézmény neve.

A millenniumi évhez kapcsolódóan a névadó, Apáczai Csere János születésének 375. évfordulóján a főépület udvarán köztéri szobor avatására került sor (Lipovics János iparművész alkotása).

A 2001/2002. tanévben a kar jogosultságot szerzett a gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája tanári és felsőfokú szakképzés keretében az idegenforgalmi szakmenedzser szak indítására. A főiskola tartós bérleményként 2003 őszén bérbe vette a volt Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola épületét, mely a IV. sz. épület elnevezést kapta. Ez az épület felújítva, 2007. januártól ad helyet a Turizmus-vendéglátás szak, a Gyógypedagógia, a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak nappali tagozatos, illetve valamennyi szak levelező tagozatos hallgatóinak. A Gyakorló Általános Iskola 2003/2004. tanévtől az Apáczai Kartól a Nyugat-magyarországi Egyetem szervezetéhez került. Az egyetem gyakorlóiskolája 2004 tavaszán az egykori tanítóképző gyakorlóosztálya első tanítójának, Öveges Kálmánnak a nevét vette fel. A 2003/2004. tanévben elindítottuk az idegenforgalom és szálloda szakot nappali és levelező tagozaton, melynek hallgatói négyéves képzésben sajátíthatták el az idegenforgalom terén gyakorlatban is hasznosítható ismereteket. A szakmai gyakorlatukat – közülük sokan – távoli országokban (Portugália, Anglia, Ausztrália) végezték. Az idegenforgalom és szálloda szakon az első diplomákat a 2006/2007. tanévben adtuk át 75 végzett hallgatónak.

A 2005/2006. tanévben elkészült a Hallgatói tér, ahol igényesen berendezett termek a szabadidő hasznos eltöltését, illetve a számítógéppark a hallgatók kiszolgálását biztosítják. 2007. szeptember 1-jén a Hotel Famulus oktatószállót vehették birtokukba a hallgatók, ezáltal az idegenforgalmi képzés infrastrukturális feltételei teljessé váltak. Ez időtől fogva a szálloda biztosítja a turizmus-vendéglátás szakosok féléves szakmai gyakorlatának a helyszínét. A 2006/2007. tanévtől újabb lehetőséggel bővült a kar képzési kínálata: rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon nappali és levelező tagozaton kezdték meg tanulmányaikat a felvett hallgatók. A 2008/2009. tanévben adták ki e legújabb képzésükön az első diplomákat.

Képzési kínálatukat bővíti, hogy az új modulrendszerű képzésnek megfelelően az eddigi idegenforgalmi szakmenedzser szak mellett a 2008/2009. tanévtől Vendéglátó szakmenedzser szakon is végezhetnek a hallgatók. Jelentős esemény volt a kar életében az első mesterszak indítása. 2008 őszétől levelező tagozatos képzésben kezdték meg tanulmányaikat a hallgatók Emberi erőforrás tanácsadó szakon, 2009 szeptemberében pedig már nappali tagozaton is végezhetik tanulmányaikat. A 2010/2011. tanévtől új lehetőségként kínálják az üzleti szakoktató alapszakot mindkét munkarendben.

Integrálódás a Széchenyi István EgyetembeSzerkesztés

2015 szeptemberében a felsőoktatásért felelős államtitkárság bejelentette, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara, valamint a győri Apáczai Csere János Kar kivált a soproni székhelyű univerzitásból és a győri Széchenyi István Egyetem részeként működik tovább. Az Apáczai 15, a Nyugat-magyarországi Egyetem berkeiben töltött év után csatlakozott 2016. januártól a Széchenyi István Egyetemhez, annak pedagógiai, bölcsészettudományi, társadalomtudományi képzési területeit kínálja.

TanszékekSzerkesztés

 • Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék
 • Gyógypedagógiai Tanszék
 • Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszék
 • Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
 • Tanár- és Tanítóképző Tanszék
 • Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszék

KépzésekSzerkesztés

AlapszakokSzerkesztés

 • Gyógypedagógia alapszak
 • Közösségszervező alapszak
 • Nemzetközi tanulmányok alapszak (magyar nyelven)
 • Nemzetközi tanulmányok alapszak (angol nyelven)
 • Szociális munka alapszak
 • Szociálpedagógia alapszak
 • Szociológia alapszak
 • Tanító alapszak

Mesterképzési szakokSzerkesztés

 • Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak
 • Kulturális mediáció mesterképzési szak
 • Közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak

Szakirányú továbbképzési szakSzerkesztés

 • A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő
 • Fejlesztő-differenciáló szakpedagógia
 • Gyógytestnevelés tanítására felkészítő
 • Szociális menedzser
 • Kar által meghirdetett pedagógus-szakvizsgák
 • KÖVI-vel együttműködve indított pedagógus-szakvizsgák

InfrastruktúraSzerkesztés

Oktatási épületekSzerkesztés

A karon alapvetően a Liszt Ferenc utca 42. épületben folyik az oktatás. Az épület korszerűsítése folyamatos. Itt található a kari könyvtár, a dékáni hivatal, a kihelyezett tanulmányi osztály, a HÖK irodái. Továbbá a hallgatók kényelmét kiszolgáló helységek.

Gyakorlati képzést segítő épületekSzerkesztés

 • Hotel Famulus: az egyetem oktatószállodája, itt található továbbá a Pódium Étterem, a kar I. osztályú minősítéssel bíró oktató-étterme
 • Téká Étterem: a kar másik, főként az egyetemi diákság kiszolgálására létrejött oktató-étterme
 • OTP Travel Utazási Taniroda: az egyetem és az OTP Travel együttműködésében létrejött taniroda.
 • Öveges Kálmán Gyakorlóiskola

KollégiumaiSzerkesztés

 • Cuha úti Kollégium
 • Famulus Kollégium

ForrásokSzerkesztés