Sede vacante

a római katolikus pápai hivatal betöltetlen

A sede vacante (latinul: üres (betöltetlen) székkel - az üres széket jelentő "sedes vacans" ablativus esete) az az időszak, amikor egy római katolikus egyházmegyének nincs püspöke, mert lemondott vagy meghalt. Amikor a Római egyházmegye (vagy egyszerűen csak Róma) püspöke, vagyis a pápa hivatala nincs betöltve, akkor az Egyházat a bíborosok testülete irányítja II. János Pál pápa 1996-ban közzétett Universi Dominici gregis apostoli konstitúciójában foglaltak szerint.

A sede vacante ideje alatt a vatikáni címer tiara helyett esernyőt ábrázol

A sede vacante idejére az Apostoli Szentszék minden tisztségviselőjének megszűnik a hivatala, kivéve a főpenitenciáriust, aki a konklávé alatt is érintkezhet a külvilággal és a camerlengo bíborost (bíboros kamarás), aki ebben az időben ellátja a „miniszterelnöki” feladatokat és a Vatikán vagyonát kezeli. A 2013-as pápai lemondás idején a főpenitenciárius Manuel Monteiro de Castro bíboros volt, a camerlengo pedig Tarcisio Bertone bíboros, korábbi államtitkár.

A pápai szék megüresedését külső jelek is mutatják: a vatikáni posta speciális bélyeget bocsát ki és megváltozik a Szentszék címere: Szent Péter kulcsai a pápai tiara helyett egy esernyő alatt láthatók, ami a pápa hiányára és a bíboros kamarás (camerlengo) kormányzására utal. Ezt a címert tartalmazza az ebben az időszakban kibocsátott euróérme is.

A bíborosi kollégium ilyenkor a mindennapi vagy halaszthatatlan ügyeket intézi, valamint előkészíti az új pápa megválasztását. A pápák által kibocsátott törvényeket semmiképpen nem változtathatják meg, csak arra van hatalmuk, amire külön törvény ad feljogosítást. Határozatot is csak legvégső esetben hozhatnak, és ezt a dekrétumot az új pápának utólag jóvá kell hagynia.

A sede vacante akkor ér véget, amikor a konklávén megválasztott új pápa elfogadja a megválasztását, ugyanis ő ettől kezdve teljes jogú pápa. Nincs „beiktatás” vagy „felszentelés”, a megválasztás elfogadásától fogva a pápa teljes hatalommal bír. Ez alól kivétel, ha a megválasztott személy nem püspök, mert akkor azonnal püspökké kell szentelni, s a szenteléssel válik megválasztott pápából valódi, teljes jogkörrel és hatalommal rendelkező pápává. Ez utóbbinak egyházjogi lehetősége fennáll, de valószínűsége nagyon minimális.

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés