A sekrestye (latinul: sacristia, salutatorium, sacrarium, secretarium, görögül: szkeuophülakion) kisebb-nagyobb terem vagy szoba a templom szentélye mellett, rendszerint a főoltártól balra (evangéliumi oldalon). Ebben a helyiségben történik a papság és a segédkezők öltözködése, itt őrzik a misékhez szükséges liturgikus ruhákat, eszközöket és szereket.

Egy sekrestye ajtaja
A kölni dóm sekrestyéje Németországban
Sekrestye

A sekrestye berendezési tárgyai: feszület a falon (tőle indulnak a liturgiát végzők), öltözőasztal, szekrények a ruháknak, könyveknek és edényeknek, kézmosó, imazsámoly (gyakran gyóntatószékkel).

A szó eredete szerkesztés

A sekrestye szó a latin sacristia magyarosított alakja.

Források szerkesztés