Solt Ottília-díj

A Solt Ottilia-díjat az oktatási miniszter hozta létre 1997-ben, a Soros Alapítvány közreműködésével, Solt Ottilia (szociológus, a SZETA elnöke) emlékére („Pro humanitate et libertate in memoriam Solt Ottilia”).

A díjban évente hárman részesülhetnek „a hazai vagy külföldi kisebbségi oktatásban, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben” folytatott kiemelkedő teljesítményükért.

LétrejötteSzerkesztés

A „Pro humanitate et libertate in memoriam Solt Ottilia” kitüntető címet 1997-ben, Solt Ottília halálának évében alapította az oktatási miniszter a szociológus emlékére. A díjat évente hárman kaphatják meg „a hazai vagy külföldi kisebbségi oktatásban, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásában, továbbá a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben” folytatott kiemelkedő teljesítményükért.

DíjazottakSzerkesztés

2010Szerkesztés

 • Birkásné Dr. Pápay Judit, a győri Dolgozók Magán Általános Iskola nyugalmazott igazgatója
 • Gáspár Emil István, a Balassi Bálint Gimnázium Recski Tagintézménye nyugalmazott igazgatója
 • Kondorosi Andrásné, a Sajópüspöki Általános Iskola Tagiskolája vezetője

2009Szerkesztés

 • Dr. Deliné Dr. Fráter Katalin, a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karának főiskolai tanára
 • Kovács József Hontalan, író, költő, az Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság alapító tagja
 • Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon[1]

2007Szerkesztés

 • Csirke Ernő, a pécsi Apáczai Csere János Gimnázium igazgatója
 • Győrik Edit, a Belvárosi Tanoda Alapítvány kuratóriuma elnöke, szakmai alapítója
 • Setét Jenő, a Roma Polgárjogi Alapítvány szociális igazgatója

2006Szerkesztés

 • Kollárics Ferenc, (Gyulaj, Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda) – a zömében roma gyerekek által látogatott iskola szellemiségének átformálásáért, a tantestület és a szülők ehhez történt megnyerésért, és az eredményesség jelentős megemelésért (a továbbtanulók háromnegyede középiskolában, negyede szakmunkásképzőben folytatja tanulmányait).
 • Petrécs Istvánné, (Kalocsa, Viola Utcai Óvoda) – a szegényes, 90%-ban hátrányos helyzetű roma gyerekek által látogatott intézmény igényes környezetének megteremtéséért, pályázati úton történő komoly fejlesztéért.
 • Radics József, (Darány, Körzeti Oktatási Intézmény) – a község etnikai szembenállás radikális csökkentéséért, a nyelvi jogok iskolai érvényesítéséért.

1997Szerkesztés

 • Furmann Imre, a Másság Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) létrehozója, igazgatója, ügyvéd

A Soros Alapítvány-féle Solt Ottília-díj alapításárólSzerkesztés

Az Alapítvány kuratóriuma 1998-ban alapította a Solt Ottília-díjat, melyet minden évben azoknak a pedagógusoknak ítélnek oda, akiknek a pedagógiai munkája kiemelkedő mértékben járult hozzá a roma származású diákok iskolai esélyegyenlőségének a megteremtéséhez

2004Szerkesztés

1998Szerkesztés

 • Bogdán János (Pécs, Gandhi Gimnázium) – Európa egyetlen cigány középiskolájának megalapításáért és vezetéséért.
 • Földesi Lajosné (Mezőberény, Kinizsi úti Óvoda) – a cigány és nem cigány gyerekek heterogén csoportjaiban alkalmazott személyiségközpontú, gyermekközeli, a gyerekek aktív kezdeményezésére építő Freinet-szellemű óvodai program és pedagóguscsoport létrehozásáért.
 • Görcs Istvánné (Gödre, Napközi Otthonos Óvoda) – a cigány és nem cigány gyerekek heterogén csoportjaiban alkalmazott tevékenységközpontú, a gyermeki alkotóerőnek utat engedő filozófiájú Lépésről lépésre program sikeres helyi kialakításáért.
 • Lázár Péter (Nyírtelek, I. számú Általános Iskola) – a Kedves Ház létrehozásáért, a Kedves Ház Pedagógia elterjesztésért.
 • Péter Lászlóné (Nyíregyháza, óvodavezető, Dália u. 9.) – az életkori és egyéni fejlődési jellemzőknek megfelelő fejlesztés és az egy életen át tartó tanulásra való készség kiépítését célzó Lépésről lépésre program sikeres helyi kialakításáért.
 • Pólya Zoltán (Csenyéte) – az annak idején megszűnőfélben lévő iskolából mára élő és eredményesen működő faluközpontot szervezett, amely mind a hazai, mind a nemzetközi szakmai közvélemény elismerését kivívta.
 • Szőke Judit (Budapest, Józsefvárosi Tanoda) – a Józsefvárosi Tanoda létrehozásáért, a józsefvárosi cigány gyerekekért végzett munkájáért.
 • Varga Aranka (Pécs, Amrita OBK), (1998) – munkája során mintegy 200 gyerek középiskolai továbbtanulásának közvetlen segítője, mindenki Aranka nénije. Kidolgozott egy olyan olvasástanítási programot, amely mesék vizualizációjára és drámai feldolgozására építve hatékonyabbá teszi az olvasáselsajátítás folyamatát.

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés