Somogyi Ambrus

(1564-1634) közjegyző, krónikás

Somogyi Ambrus, latinul Ambrosius Simigiensis (1564 április 18. ? – Dés, 1637) városi jegyző, történetíró. Történeti műve (Historica rerum Ungaricarum et Transylvanicarum) az 1490-1606 közötti évek eseményeit dolgozza fel.

ÉleteSzerkesztés

Életéről igen kevés információval rendelkezünk. A Somogy vármegyéből származó család a török hódítás elől menekült északabbra. Somogyi az 1600-as évek elejétől Belső-Szolnok vármegye nótáriusaként működött. Basta hadai elől menekülve 1602-ben Besztercén telepedett le. 1612-ben hűséget esküdött a császárnak, amiért Báthory Gábor erdélyi fejedelem elfogatóparancsot adott ki ellene, de a következő évben kegyelmet kapott. 1637-ben Dés város bírája volt. Itt hunyt el ugyanebben az évben.

MunkáiSzerkesztés

Latin nyelvű történeti művét Besztercén kezdte el írni. Forrásként elsősorban Zsámboky János és Paulus Iovius műveire támaszkodott. A Báthoryak korát viszont már leginkább saját tapasztalatai alapján dolgozta fel. Munkája igényes, késő humanista stílusban íródott.

ForrásokSzerkesztés

  • Új magyar életrajzi lexikon V. (P–S). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2004. 1217. o. ISBN 963-547-414-8  
  • Buzogány Dezső (ford.): Somogyi Ambrus históriája. Budapest/Gödöllő 2007.
  • Eder, J. C.: Scriptores rerum Transsilvanicarum, I – II. Nagyszeben, 1797 – 1840.
  • Lukinich Imre: Adatok Somogyi Ambrus életéhez Századok 1906.