Főmenü megnyitása

Módosítások

30 bájt törölve ,  2 évvel ezelőtt
2017. február 28. óta változatlan
== Fogalma Magyarországon ==
{{idézet|A múzeum a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményeiből álló muzeális intézmény, amely a kulturális javakat és a szellemi kulturális örökség elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti, megőrzi, feldolgozza, kutatja és kiállítja, továbbá egyéb formákban közzé teszi. Tevékenységével elősegíti a természeti, társadalmi, művészeti, kulturális és tudományos összefüggések kutatását, megértését, nyomon követi azok jelenkori változásait és folytonos művelődésre ösztönöz.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (1) bek.</ref>}}
{{építés alatt}}
 
 
 
== Feladatai ==
 
Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, továbbá kiállításokon illetve egyéb módokon való bemutatása.
 
Az 1997. évi CXL. törvény 37/A. §-ban meghatározott feladatok, továbbá a múzeum működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak
A múzeum kifejezés csak a múzeum besorolású muzeális intézmény működési engedélyén feltüntetett elnevezésben szerepelhet.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (3) bek.</ref>
 
A múzeum szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. a). pont</ref> A múzeum a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal és múzeumi digitalizálási stratégiával rendelkezik, amely alapján szakmai tevékenységét folytatja,<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. b). pont</ref> A múzeum feladatait éves szakmai munka- és pénzügyi terv alapján végzi, tevékenységéről éves szakmai munkajelentést és pénzügyi beszámolót, valamint teljesítményértékelést készít.<ref>1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bek. c). pont</ref>
 
== Típusai Magyarországon ==
 
=== Közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek ===
Közérdekű muzeális gyűjtemény a kulturális javak meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a múzeumi követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke alapján a miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősíti.<ref>1997. évi CXL. törvény 48. § (1) bek.</ref>
 
Az (1) bekezdésben meghatározott gyűjtemények lehetnek különösen: helytörténeti, intézménytörténeti, személyhez kötődő gyűjtemények, tematikus szakgyűjtemények, vallási és egyháztörténeti gyűjtemények.<ref>1997. évi CXL. törvény 48. § (2) bek.</ref>
 
=== Közérdekű muzeális kiállítóhely ===
Az a jelentősebb önálló gyűjteménnyel nem rendelkező intézmény (pl. személyhez, eseményhez, szervezethez vagy földrajzi ponthoz kötődő emlékház, emlékpark, régészeti park, kastély, tájház, galéria stb.), amely a miniszter engedélyével jogosult a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő bemutatására.<ref>1997. évi CXL. törvény 48. § (3) bek.</ref>A közérdekű muzeális gyűjteményekre és kiállítóhelyekre egyebekben - a 49. § kivételével - a múzeumokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.<ref>1997. évi CXL. törvény 48. § (5) bek.</ref>
 
== A muzeális intézmények fenntartása, irányítása ==
A muzeális intézmények fenntartásáról és irányítása az 1997. évi CXL. törvény VI. Fejezete rendelkezik.
 
A muzeális intézmény fenntartója az a természetes személy vagy jogi személy, amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket.<ref>1997. évi CXL. törvény 50. § (1) bek.</ref>
* d) javaslatot tesz a statisztikai adatszolgáltatás tartalmára,
* e) muzeológiai szakfelügyeletet működtet.<ref>1997. évi CXL. törvény 51. § (2) bek.</ref>
 
 
== Források ==
69 449

szerkesztés