„Nagyváradi görögkatolikus egyházmegye” változatai közötti eltérés

a
Mária Terézia uralkodásának második szakaszában a magyarországi egyház szervezetében átfogó rendezésre került sor. Új római katolikus és ortodox püspökségek kerültek felállításra, illetve elismerésük történt meg. Sürgőssé vált az istentiszteleti rendjét és egyházfegyelmét tekintve kelethez tartozó, de dogma kötelékével a nyugati egyházhoz kapcsolódó görögkatolikus egyház bonyolult helyzetének megoldása. A király által kinevezett Rómával egyesült püspökök valójában csak a helyi latin ordinárius rítusvikáriusaként működhettek, noha az unió előfeltételeként szabadon választott önálló püspökről volt szó. A függetlenség hiánya vagy a latin asszimilációhoz, vagy az ortodoxiába való visszatéréshez vezetett, valamint a kegyúri, püspöki – kinevezési harc Róma és Bécs között kezdett kiéleződni.
 
[[1771]]-ben a [[Munkácsi görögkatolikus egyházmegye|munkácsi görögkatolikus püspökség]] erigálásával precedenst teremtett, hogy a bécsi udvar az illetékes latin püspökök tiltakozására és Róma hallgató politikája ellenére keresztülvitte akaratát. Ez jelzésül szolgált a Bihar vármegyében élő görögkatolikusok helyzetének rendezéséhez. Az események [[1775]] tavaszára felgyorsultak, és [[május 30.|május 30]]-án a királynő értesítette a magyar kancelláriát, hogy elindította a nagyváradi egyházmegyében a görögkatolikus püspökség felállítását.
 
Az uralkodó [[november 4.|november 4]]-én utasította a magyar kancelláriát, hogy hozzon határozatot a püspökség felállítása ügyében. Két napon belül összeült a magyar királyi udvari kancellária e célra megalakult bizottsága [[Esterházy Ferenc]] kancellár vezetésével, az ügy referense pedig az állam korszerűsítésének lelkes híveként ismert [[Ürményi József]] volt. A bizottság döntött az újonnan felállítandó püspökség évi {{szám|10000}} Ft-os támogatásáról, valamint az új püspök, [[Drágossy Mózes]] személyéről, akit az esztergomi érsekség szufragénusai közé rendelt. A királynő jóváhagyta a gyűlés jegyzőkönyvét ''/placet in totum/'' és elrendelte az összes érintett értesítését a határozatokról. [[1775]] végére a legapróbb részletekig készen állt a kidolgozott terv.