„Joggal való visszaélés” változatai közötti eltérés

a
hivatkozás előtti szóköz törlése, egyéb apróság, ld.: WP:BÜ
(== A magyar jogban == bőv)
a (hivatkozás előtti szóköz törlése, egyéb apróság, ld.: WP:BÜ)
 
== A magyar jogban ==
Már az 1928-as Magánjogi Törvényjavaslat (Mtj) szövege alapelvi rendelkezésként tartalmazta a joggal való visszaélés tilalmát, amely később, az 1959-es Ptk hatályba lépésével a tételes jog részévé vált. A generálklauzulát az új Polgári Törvénykönyv <ref> 2013. évi V. törvény</ref> is átveszi, mellőzve annak a korábbi, a
rendeltetésellenes joggyakorlásra visszavezetett definícióját.<ref>Sobor Dávid tanulmánya</ref>
=== Az 1959. évi IV. törvényben ===
Az 1959. évi IV. törvény Bevezető rendelkezései között "A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése" alcímen az 5. §--ban szerepeltek a következő rendelkezések:
 
A törvény tiltja a joggal való visszaélést.<ref>1959. évi IV. törvény 5. § (1) bek.</ref>
 
Joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbítására vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezetne. <ref>1959. évi IV. törvény 5. § (12 bek.</ref>
 
Ha a joggal való visszaélés jogszabály által megkívánt nyilatkozat megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő magánérdeket sért, a bíróság a fél jognyilatkozatát ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el. A jognyilatkozat pótlására különösen akkor kerülhet sor, ha a jognyilatkozat megtételét illetéktelen előny juttatásától tették függővé.<ref>1959. évi IV. törvény 5. § (3) bek.</ref>
 
=== A hatályos 2013. évi V. törvényben ===
A joggal való visszaélés tilalma a Ptk. Első könyvében a bevezető rendelkezések között kapott helyet.
 
A törvény tiltja a joggal való visszaélést.<ref>1:5. § (1) bek.</ref>
* [http://www.iksz.net/hirek/4424-gondolatok-az-uj-ptk-elfogadasaval-kapcsolatban Gondolatok az új Ptk elfogadásával kapcsolatban]
* [http://d18wh0wf8v71m4.cloudfront.net/docs/wp/2014/2014-17_Sobor.pdf Sobor Dávid: Lehet-e helye a joggal való visszaélés tilalmának a társasági jogban?]
 
 
{{DEFAULTSORT:Joggalvaloviszszaeles}}
297 761

szerkesztés