„Pupienus római császár” változatai közötti eltérés

A szócikkben tévesen szerepelt Maximinus Daia (II. Maximinus), helyesen Maximinus Thrax. Forrás: bármilyen kronológia.
(A szócikkben tévesen szerepelt Maximinus Daia (II. Maximinus), helyesen Maximinus Thrax. Forrás: bármilyen kronológia.)
 
== Előélete ==
Születési éve bizonytalan, egyes források szerint a 167. (vagy 178.) évre tehető. Származására vonatkozó jelzések ellentmondásosak, patrícius rangját leányának előkelő házastársi kapcsolatai valószínűsítik. ''Hérodianosz'' állítása szerint Felső-Germánia, majd Alsó-Germánia helytartója volt, de Asia provinciában is betöltött helytartói tisztséget. Két alkalommal 217 és 234 években konzul volt. A 230-as években városi praefectus volt, s bűnözőkkel szembeni erőteljes szigorúsága miatt nem volt népszerű. A szenátus által [[Maximinus Daia római császár|Maximianus DaiaThrax]] ellenében kinevezett húszas bizottság tagja volt
 
== Társcsászárrá választása ==
 
== Északi hadjárata ==
A szenátus a társcsászárok közül '' Pupienus Maximust'' azzal a feladattal bízta meg, hogy szervezzen hadsereget és vonuljon az Itáliába északi irányból betörő [[Maximinus Daia római császár|Maximinus DaiaThrax]] ellen. A germániai helytartósága miatt a hozzá hűséges germán testőröket vezetve Ravennába érkezve jutott el hozzá Maximinus DaiaThrax és fia halálhíre, akiket [[Aquileia]] városának sikertelen ostroma közben saját katonáik öltek meg. A város lakói megnyitották a város kapuit Pupienus előtt, aki az ostromló sereg katonáit visszaküldte otthonukba. A társcsászár visszatért Rómában, ahol a szenátus és a nép győztes hadvezérként nagy lelkesedéssel fogadta.
== Ellentét a társcsászárok között ==
[[Balbinus római császár|Balbinus]] féltékeny volt császártársára, aki eltúlozta katonai sikerét és diadalmas visszatérése után a nevében szereplő „legnagyobb” jelentésű ’’Maximusnak’’ neveztette magát. Balbinus előkelőbb származását, míg Pupineus hadvezéri sikereit hangsúlyozta. Mindketten hangoztatták nagyszerű kapcsolatukat és kölcsönös szeretetüket, de viszonyuk ennek ellenére barátságtalan volt. Ellentétüket fokozta az, hogy a praetorianusok rosszindulattal és ellenszenvvel kezelték Pupienus germán testőrségét, attól tartva, hogy azok a helyükre pályáznak