Főmenü megnyitása

Módosítások

Nincs méretváltozás ,  10 hónappal ezelőtt
a
Kurzív tartalmú zárójelek korr., egyéb apróság ld.: WP:BÜ
*''Aristoteles Nikomachoshoz czímzett ethikája''; ford., bev. Haberern Jonathan; Eggenberger, Bp., 1873
*''Aristoteles Rhetorikája''; ford. Kis János; Eggenberger, Bp., 1875
*''Aristoteles poetikája''; ford., bev., jegyz. Geréb József; Franklin, Bp., 1891 (''(Olcsó könyvtár)'')
*''Aristoteles könyve a költészetről''; ford. Hunfalvy Pál; in: ''Széptani remekírók''; Eggenberger, Bp., 1875
*Platon, Aristoteles: ''Szemelvények magyarázatokkal. Görögpótló-tankönyv a 8. oszt. számára''; ford. Péterfy Jenő, szerk. Gyomlay Gyula, Alexander Bernát; Franklin, Bp., 1893
*''Aristoteles a lélekről''; ford., bev., jegyz. Förster Aurél; Franklin, Bp., 1915 (''(Filozófiai írók tára)'')
*''Politika''; ford., bev., jegyz. Szabó Miklós; Magyar Tudományos Társulatok Ny., Bp., 1923 (''(A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára)'')
*''Metafizika''; ford., bev., jegy. Halasy-Nagy József; s.n., Bp., 1936 (''(Az Akadémia filozófiai könyvtára)'')
*''Nikomachosi ethika, 1-2.''; ford., jegyz. Szabó Miklós; Parthenon, Bp., 1942 (''(A Parthenon kétnyelvű klasszikusai)'')
*''Metafizika. Válogatott fejezetek. 2. félév''; ford. Nagy József, összeáll. Zoltai Dénes; Tankönyvkiadó, Bp., 1951 (''(Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának jegyzetei)'')
*''Szemelvények Aristoteles filozófiai műveiből''; bev. C. I. Gulian, ford. Bodor András, Szabó György; Állami, Bukarest, 1952
*Aristoteles: ''Az athéni állam'' / Pseudo-Xenophon: ''Az athéni állam''; ford. Ritoók Zsigmond, bev., jegyz. Sarkady János; Akadémiai, Bp., 1954 (''(Görög és latin írók)'')
*''Metafizika. Segédanyag az 1-4. és 5. éves filozófia szakosok számára''; ford. Halasy Nagy József; ELTE Bölcsészettudományi Kar, Bp., 1957
*''Organon''; szerk., jegyz. Szalai Sándor, ford. Rónafalvi Ödön, Szabó Miklós; Akadémiai, Bp., 1961 (''(Görög és latin írók)'')
**1. ''Katégoriák'' / ''Hermeneutika'' / ''Első analitika''
*''Poétika''; ford., jegyz. Sarkady János, utószó Nádor György; Magyar Helikon, Bp., 1963
*''Politika''; bev., jegyz. Simon Endre, ford. Szabó Miklós Gondolat, Bp., 1969 (''(Gondolkodók)'')
*''Nikomakhoszi ethika''; ford. Szabó Miklós; sajtó alá rend., jegyz. Simon Endre; Magyar Helikon–Európa, Bp., 1971
*''Eudémoszi etika'' / ''Nagy etika''; ford., jegyz. Steiger Kornél, utószó Heller Ágnes: ''Arisztotelész korai etikái''; Gondolat, Bp., 1975 (''(Etikai gondolkodók)'')
*''Rétorika''; ford., jegyz., utószó Adamik Tamás; Gondolat, Bp., 1982
*''Lélekfilozófiai írások''; ford., utószó, jegyz. Steiger Kornél; Európa, Bp., 1988
*''Kategóriák''; ford. Rónafalvi Ödön, pontosítás Lautner Péter, jegyz. Szalai Sándor; Kossuth, Bp., 1993
*''Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról''; összeáll., jegyz., utószó Németh György, ford. Ritoók Zsigmond, Németh György; Századvég, Bp., 1994 (''(Századvég könyvtár. Történelem)'')
*''Hermeneutika''; ford. Rónafalvi Ödön, jegyz. Szalai Sándor, utószó Bugár István; Kossuth, Bp., 1994
*''Poétika''; ford. Sarkady János, Rónafalvi Ödön, pontosítás Lautner Péter, jegyz. Szalai Sándor; Kossuth, Bp., 1997
*''Poétika és más költészettani írások. Teljes, gondozott szöveg''; ford. Ritoók Zsigmond, szerk., jegyz. Bolonyai Gábor; PannonKlett, Bp., 1997 (''(Matúra. Bölcselet)'')
*''Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés Lembos, Pseudo-Xenophón, Xenophón, Kritias és Héródés Attikos írásai a görög államokról''; összeáll., jegyz., utószó Németh György, ford. Ritoók Zsigmond, Németh György, Vit Olivér; 2. jav. kiad.; Osiris, Bp., 1998 (''(Osiris könyvtár. Történelem)'')
*''Metafizika''; ford., bev., jegyz. Halasy-Nagy József; 3. jav. kiad.; Lectum, Szeged, 2002 (''(Filozófiai kiskönyvtár)'')
*''Lélekfilozófiai írások''; ford. Steiger Kornél, átdolg. Brunner Ákos, Bodnár István; Akadémiai, Bp., 2006 (''(Filozófiai írók tára)'')
*''A létrejövés és a pusztulás''; ford., jegyz., tan. Bognár László; ME BTK Filozófiatörténeti Tanszék–Lestár, Miskolc–Bp., 2006
*''Az égbolt''; ford. Lautner Péter; Akadémiai, Bp., 2009 (''(Filozófiai írók tára)'')
*''A természet''; ford., jegyz., tan. Bognár László; L'Harmattan, Bp., 2010
 
294 261

szerkesztés