„Szent Ágoston tanítása a világ teremtéséről” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
 
== Isten és a teremtett világ viszonya ==
Isten nemcsak megteremtette a világot, hanem gondoskodik is róla, hisz nélküle a világ nem lenne képes fennmaradni. A világ rászorul Istenre, azonban Isten nem szorul rá a teremtett dolgokra, nem azért teremtett, hogy boldogságát lelje bennük, hanem mert nem tetszett neki a dolgok tökéletlensége. Azt a kijelentést, hogy ''„ miután„miután Isten befejezte az eget és a földet, és mindent, amit alkotott, a hetedik napon megnyugodott munkáitól, és megáldotta a hetedik napot, megszentelte, mivel ekkor nyugodott meg munkáitól'' ,” – Ágoston szerint nem úgy kell érteni, hogy Isten felhagyott a teremtéssel és leült pihenni. Ugyanis a Szentírás későbbi szakaszában ez áll: „Atyám mindmáig munkálkodik”. Hogy megnyugodott Isten minden munkájától, azt jelenti Ágoston értelmezésében, hogy őbenne nyugszunk meg minden munkánktól mi, ha jócselekedeteket hajtunk végre.
 
Hogy Isten a hetedik napon megpihent nem azt jelenti, hogy megszűnt alkotását fenntartani és kormányozni, hanem azt, hogy már nem teremtett semmit. Így igaz az, hogy megpihent a hetedik napon és igaz az is, hogy mindmáig munkálkodik.
{{források}}
== Irodalom ==
* Szent Ágoston: ''Vallomások'', (Confessiones), ford. Városi István, Gondolat kiadó, Bp., 1987
* Szent Ágoston: ''A szentháromságról'' (De Trinitate), ford. Gál Ferenc, SzentSzt. István Társulat, Bp., 1985
* Szent Ágoston: ''A Boldog Életről'' (De Beata Vita). In: ''Fiatalkori párbeszédek'', ford. Sarbak Gábor, SzentSzt. István Társulat, Bp., 1986
* Szent Ágoston: ''Beszélgetés Önmagammal'' (Soliloquia). In: ''Fiatalkori párbeszédek'', ford. Ladocsi Gáspár, SzentSzt. István Társulat, Bp., 1986
* Szent Ágoston: ''A Rendről'' (De Ordine). In: Fiatalkori párbeszédek, ford. Vanyó László, SzentSzt. István Társulat, Bp., 1986
* Szent Ágoston: ''A Teremtés könyvéről a manicheusok ellen'' (De Genesi Contra Manichaeos), ford. Heidl György, Paulus Hungarus – KairoszHungarus–Kairosz kiadó, Bp., 2002
*''Az Isten városáról'' (De Civitate Dei)
* Szent Ágoston: ''A teremtés könyve szó szerinti értelmezésben''; In: Steiger Kornél: ''Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény'', Holnap Kiadó, Bp.
* Szent Ágoston: ''A princípiumokról, a szentlékről''
* Heidl György: ''Szent Ágoston Megtérésemegtérése'', Paulus Hungarus – KairoszHungarus–Kairosz kiadó, Bp., 2001
* Turay Alfréd: Ágoston, in: ''Filozófiatörténeti vázlatok'', SzentSzt. István Társulat, 1997
* [[Vidrányi Katalin]]: ''Megjegyzések Augustinushoz'' in: ''Krisztológia és antropológia'', 1998
* Geréby György: ''A ’semmiből teremtés’ a skolasztikában'', in: Fehér M.: ''A Teremtés . Filozófiatörténeti tanulmányok''
* Perczel István: ''Isten felfoghatatlansága és leereszkedése, Szent Ágoston és Aranyszájú Szent Gergely metafizikája''. Atlantisz kiadó, Bp., 1999
* Cristopher Stead: ''Filozófia a keresztény ókorban''
* Altaner Bertold: ''Ókeresztény irodalomtörténet''
* Robert O’Connel : ''Soundings in St. Augustine’s Imagination'', Fordnam University Press, New York, 1994
 
{{Filozófia}}