„Lenin egy gomba” változatai közötti eltérés

a
 
==Létrejötte==
A nem sokkal korábban fölvett anyagot<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=wmEFusVe29g A rövidebb (32 perces) változat]</ref> 1991. május 17-én adták le a leningrádi tévében. Egy másik nézet szerint már 1991 januárjában sugározták a Szovjetunióban: az eltérés oka lehet, hogy a ''Lenyin – grib''nek kétféle változata ismert (egy 32 perces és egy 60 perces). A Kurjohin rendezte műsor premierjére az ''Ötödik kerék'' (''Pjatoje koleszo'') tévéadás keretében került sor, és óriási visszhangot kapott. (A városi legenda<ref>https://openuni.io/course/1/lesson/1/material/6/</ref> szerint másnap idős [[bolsevikok]] küldöttsége követelt magyarázatot az illetékes leningrádi pártszervnél: valóban gombává lett-é Lenin? Az egyszavas "Nem." válasz nem elégítette ki őket, így a párttitkár hosszabban is kifejtette: "Nem, mert az emlősök nem lehetnek növények!" Ez a válasz magukat az alkotókat is sokkolta...)<ref>http://www.ng.ru/ks/2007-11-01/100_4.html</ref>
 
Kurjohin egy interjúban elmondta:<ref>https://www.skeptik.net/prikol/lenin_gr.htm</ref> a tévétréfára holmi összeesküvés-elméletre épülő televíziós adásból nyert ihletet. Ebben a készítők azt bizonygatták, hogy [[Szergej Alekszandrovics Jeszenyin|Szergej Jeszenyin]] költő 1925-ben nem öngyilkos lett, hanem megölték. "Bizonyítékképp" pedig a temetésén készült fotókat mutatták, a hangalámondás pedig ilyesmit sulykolt: "Látják? Ez az ember nem abba az irányba néz, ahová a többiek! Ebből az következik, hogy Jeszenyint megölték..." Kurjohin levonta a végkövetkeztetést: ezzel a "módszerrel" bármiről bármit be lehet bizonyítani, s a felkészületlen médiafogyasztóval bármit el lehet hitetni. Ennek nyomán született meg a ''Lenin – egy gomba''.
A nagy leleplezés központi figurája Kurjohin, aki saját nevén szerepel, mint ismert politikai aktivista és filmszínész. A beszélgetés során hangsúlyozza: nagy tisztelője az 1917-es forradalomnak, Lenin rajongója, és ezért is kezdett el foglalkozni a témával, nemrég tért vissza Mexikóból. Az általa elővezetett, tudományos körökből származó és újonnan feltárt eredmények egy meghökkentő, ám összességében hihető elmélethez vezettek. Amely hipotézis a bizonyítékok fényében megállja ugyan a helyét, de természetesen szívesen vesz bármely kritikát, hátha más is szolgál új tényekkel, melyek tovább árnyalják a képet etc.
 
Kurjohin a komoly és megalapozott kutató szerepében lép fel, Solohov pedig az érdeklődő riportert alakítja, aki rendre alákérdez interjúalanyának. A tudományos hihetőség kedvéért az interjú helyszíne egy könyvekkel zsúfolt szoba, a témában nyilatkozó szakértő beszédét kéretlen telefoncsörgések szakítják meg, amelyeket azonnal leszerel, mert semmi sem lehet fontosabb az igazság feltárásánál, a riporter időközben szemüveget vesz föl (a komolyságot, olvasottságot sugallandó) stb. A konkrét politikai események taglalásán túl a szovjet forradalom szimbolikájára is kitérnek, a munkás-paraszt szövetséget jelképező sarló és kalapácsra (ezek többek közt a [[A Szovjetunió címere|szovjet címerben]] is helyet kaptak). Állításuk szerint [[Vera Ignatyjevna Muhina|Vera Muhina]] 1936-os, gigantikus méretű szobra, a ''Munkás és kolhozparasztnő''<ref>http://sfmag.hu/wp-content/uploads/2011/02/Mukhina.jpg</ref> eredeti koncepciója is más alapokra épült. A megvalósult változatban a munkás kezében pörölyt tart, a kolhoznyica pedig sarlót – a két tárgy eredetileg gomba és kés (kacor) lett volna, amellyel az erdőjáró gombászok a gombák begyűjtésekor átvágják annak tönkjét. A szimbolika egyértelmű...
 
A két "oknyomozó" azt bizonygatja, hogy Vlagyimir Iljics – az utóbb [[Carlos Castaneda]] nyomán szélesebb körben is megismert – pszichotróp gombák fogyasztása révén robbantotta ki a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat. Elég megnézni a régmúlt korok mexikói indián kultúráinak fennmaradt művészi emlékeit. Az ott freskókon ábrázolt mozgalmasság – amely a transzba esett indiánok (vö. pszichedelikus sámánizmus) tömeges ábrázolásában érhető tetten – kísértetiesen emlékeztet az 1917-es szentpétervári események kaotikusságára. Mindkét jelenség alapvető jellemzője, hogy primitív fegyverekkel felszerelt, vezetőik ellen lázadó dühödt tömeget ábrázol, s így a mexikói freskók nyilvánvaló analógiául szolgálnak az 1917-es oroszországi eseményeknek. Amerikai akusztikai kutatásokra hivatkozva közli: a gomba ugyanolyan hangokat ad ki, mint a rádióhullámok, tehát a gomba valójában rádióhullám (és így persze Lenin is az)! A ''Korán'' is szóba kerül, amely a zsidók számára éppenséggel csupán szombaton engedélyezi a gombák fogyasztását – ugye, milyen érdekes, tanulságos, egyértelmű? És így tovább...
*A televíziós adás hamarost kultikus státuszba emelkedett, a "Lenin egy gomba!" kitétel jóformán egész Oroszországban ismert lett és napjainkban is használják a mindennapokban. Az internetes korban pedig sorra jelennek meg mémek a témában (Lenin és bármiféle gomba-motívum kreatív kapcsolata, lásd pl. az orosz mémpédiát).<ref>https://memepedia.ru/lenin-grib/</ref>
*Idővel saját honlapot is kapott<ref>http://lenin-grib.ru/</ref> (a kezdőképen Lenin-szobrok előterében látható, különálló betűkből összemontázsolt felirat jelentése: "Lenin nem vezér, hanem egy gomba").
*Egy másik honlap<ref>http://www.leningrib.ru/</ref> csupán egy lebutított animációt ismétel a végtelenségig: gombahabzsoló és ennek nyomán színesen villogó Lenin-fejjel. Valamint néhány abszurd, zavaros frázist, mondattöredéket is olvashatunk. A nagybetűs lózung pedig a szovjet idők hivatalos Lenin-kultuszának egyik alapmondata (Majakovszkij "Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!"-jának) parafrázisra – gombafrázisa. Szabad fordításban: "Lenin gomb, Lenin gomba, Lenin gomba fog."
*A [[Szentpétervár|szentpétervári]] The Grand Astoria pszichedelikus együttes ''[https://www.youtube.com/watch?v=xbFANTqohK0 Lenin Was A Mushroom]'' szerzeményének előadása 2010-ből (stílusosan a [[Alekszandr Szergejevics Gribojedov|Gribojedov]] zenei klubban – a 19. századi orosz íróról elnevezve, nevének jelentése: 'gombaevő').
*A ''Lenyin – grib'' c. [https://www.youtube.com/watch?v=288uzpQtnK8&feature=youtu.be dalt] (Jaroszlav Mandrika szerzeménye, 2012-es felvétel) is a tévéműsor ihlette.<ref>[https://pesniclub.com/text/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-demo-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1 Szövegét lásd]</ref>