„Pomázi kőfejtő Felső-barlangja” változatai közötti eltérés

== Kutatástörténet ==
 
19981997. május 1424-tőlén aKraus környezetvédelmiSándor ésrajzolt területfejlesztésihelyszínrajzot, miniszteramelyen 13/1998.a (V.Pomáz 6.)Ny-i KTMrészén rendeletelévő szerintbarlangok aföldrajzi [[Duna–Ipolyelhelyezkedése Nemzetivan Park]]ábrázolva. IgazgatóságA illetékességirajzon területénlátható található és Pilis hegységben lévőa ''Pomázi Felső-barlang'' aznévvel igazgatóságjelölt engedélyévelbarlang látogatható.földrajzi 2005elhelyezkedése. szeptemberKraus 1-tőlSándor a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 22/20051997. (VIII.évi 31.)beszámolójában KvVMaz rendeleteolvasható, szerinthogy a Duna–Ipolyjelentős, Nemzetiveszélyeztetett, Park1997 Igazgatóságelőtt működésiis területén található és Pilis hegységben lévőismert ''PomáziKőfejtő Felső-barlang''nak a(''Kőfejtő felügyelőség5.sz.barlang'') engedélyével1997 látogathatóelőtt is volt térképe. 2006A barlang további kutatást igényel. februárA 28jelentésbe bekerült az 1997-tóles megkülönböztetetthelyszínrajz. védelmet1998. igénylőmájus barlang14-től a környezetvédelmi és vízügyiterületfejlesztési miniszter 813/20061998. KvVM(V. utasítása6.) KTM rendelete szerint a [[Duna–Ipoly Nemzeti Park]] Igazgatóság működésiilletékességi területén lévő,található és Pilis hegységben elhelyezkedő, 4820/71 kataszteri számúlévő ''Pomázi kőfejtő Felső-barlangjabarlang'' az igazgatóság engedélyével látogatható.
 
2005. szeptember 1-től a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 22/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelete szerint a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található és Pilis hegységben lévő ''Pomázi Felső-barlang'' a felügyelőség engedélyével látogatható. 2006. február 28-tól megkülönböztetett védelmet igénylő barlang a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 8/2006. KvVM utasítása szerint a [[Duna–Ipoly Nemzeti Park]] Igazgatóság működési területén lévő, Pilis hegységben elhelyezkedő, 4820/71 kataszteri számú ''Pomázi kőfejtő Felső-barlangja''.
 
2007. március 8-tól a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelete szerint a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő és Pilis hegységben elhelyezkedő ''Pomázi Felső-barlang'' az igazgatóság engedélyével tekinthető meg. 2012. február 25-től megkülönböztetetten védett barlang a vidékfejlesztési miniszter 4/2012. (II. 24.) VM utasítása szerint a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén lévő és 4820-71 kataszteri számú ''Pomázi kőfejtő Felső-barlangja''. 2013. július 19-től a vidékfejlesztési miniszter 58/2013. (VII. 11.) VM rendelete szerint a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található és Pilis hegységben lévő ''Pomázi Felső-barlang'' az igazgatóság hozzájárulásával látogatható.