„Szász Domokos (püspök)” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][ellenőrzés folyamatban]
(→‎Források: dupla commons törlése)
[[Fájl:Nagy Péter-Bartók György-Szász Domokos ref-püspökök.jpg|bélyegkép|250px|''Nagy Péter (1819-1884), Bartók György (1845-1907), Szász Domokos (1838-1899) református püspökök sírja [[Kolozsvár]]ott, a [[Házsongárdi temető]]ben'']]
 
* ''Egy falat kenyér története. Levelek az ember életéről'', Maçe nyomán. Kolozsvár, 1868.
* ''A romániai misszió története tekintettel Czelder Márton működésére'', Kolozsvár, 1870.
* ''Laboulay. Az egyesült-államok története; harmadik korszak: az alkotmány története'', fordítás, Pest, 1871.
* ''A vallásos eszmék története'', Kolozsvár, 1870, 1873., Kétkét füzet.
* ''A confessiók kérdése, kiváló tekintettel az apostoli hitformára'', Pest, 1872. (Különnyomatkülönnyomat a M. prot. egylet Évkönyvéből).
* ''Losonczi b. Bánffy János képe, fölmutatva egy halotti beszédben Berestelken 1873. december 11.'', Kolozsvár, 1874.
* ''Halotti ima b. Kemény Ferencz gyászravatala fölött'', Kolozsvár, 1875.
* ''A kolozsvári ref. egyház történeti fejlődése a reformátió korától a jelenig. A kolozsvári egyházmegye emlékirata az 1874. egyházkerületi közgyűléshez'', Kolozsvár
* ''A kolozsvári ev. ref. egyházmegye emlékirata az erdélyi ev. ref. egyházkerület papnöveldéje ügyében'', Kolozsvár, 1874. (Szász Gerővel).
* ''A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetemmel kapcsolatban felállitandó ev. ref. theol. fakultas és tanárképezde tervezete'', Kolozsvár, 1875. [https://books.google.hu/books?id=HU8KJdxWq2gC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Online]
* ''Válasz Kovács Albert pesti ev. ref. hittanár úrnak az erdélyi ev. ref. egyházkerület papnöveldéje ügyében'', Kolozsvár, 1875.
* ''A közügyek bajnoka. Emlékbeszéd legidősb gróf Teleki Domokos végtisztességére'', Kolozsvár, 1876.
* ''A protestáns templom. Egyházi beszéd Zsobokon 1878. okt. 20. buzdításul az 1876. aug. 11. leégett templom helyett újnak építésére'' Kolozsvár, 1879.
* ''Isten szolgája. Emlékbeszéd id. Elekes Károly felett a gyulafehérvári ev. ref. templomban 1878. febr. 17.'', Kolozsvár, 1878.
* ''Örök harcz. Egyházi beszéd. Az erd. ev. ref. egyházkerület közgyűlése megnyitási ünnepélyén S.-Szt.-Györgyön 1880. máj. 23. tartott'', Kolozsvár, 1880.
* ''Ima és egyházi beszéd. A szamosújvári ev. ref. egyházi község megnyitott templomában 1882. szept. 3.'', Kolozsvár, 1882.
* ''Ima- és emlékbeszédek báró Kemény István ravatala fölött Csombordon 1881. szept. 16.'', Kolozsvár, 1881. (Többekkeltöbbekkel együtt).
* ''Emlékirat a házassági törvénykezés terén mutatkozó controversiák tárgyában'', Budapest, 1892.
* ''Hátrahagyott negyven egyházi beszéde'', Budapest, 1901., 1903. Két kötet.
* ''Szász Domokos ifjúkori költeményei 1857-18601857–1860'' Kézirat gyanánt. Marosvásárhely, 1908. (Kiadtakiadta özvegye és fia.)
 
==Források==
12 788

szerkesztés