„Mikrokozmosz” változatai közötti eltérés

598 bájt hozzáadva ,  14 évvel ezelőtt
Ez az oldal éppen átszerkesztés alatt áll, kérlek ne változtass rajta egy kis ideig.
[nem ellenőrzött változat][nem ellenőrzött változat]
(→‎I. füzet: számozás)
(Ez az oldal éppen átszerkesztés alatt áll, kérlek ne változtass rajta egy kis ideig.)
{{Zeneportál2}}
{{comment|Ez az oldal éppen átszerkesztés alatt áll, kérlek ne változtass rajta egy kis ideig. 2007. december 8., 14:07 (CET)}}
 
A '''Mikrokozmosz''' ([[Sz]]. 107, [[BB]] 105) [[Bartók Béla]] 6 kötetes, 153 progresszív darabot tartalmazó műve [[zongora|zongorára]], amelyet [[1926]] és [[1939]] között készített. A progresszivitás annyit tesz, hogy a teljesen kezdőknek szóló etűdöktől kezdve egész virtuóz darabok is megtalálhatóak. Mára a zongoraoktatás szerves része lett, és Bartók leírása szerint „ez a mű azoknak a zenei és technikai problémáknak a szintézisére próbál megoldást nyújtani, amelyek az eddigi zongoraművekben nem oldódtak meg”.
 
==Füzetek==
===I. füzet===
<ol>
#''Hat unisono dallam''
<li>''Hat unisono dallam''
<ol start="7"><li>''Kóta ponttal''</li>
<li value="7">''Kóta ponttal''</li>
<li>''Hangismétlés''</li>
<li>''Szinkópák''</li>
<li>''Ellenmozgás''</li>
<li>''Négy unisono dallam''</li></ol>
#<li>''Imitáció és ellenpont''
#<li>''Imitáció és fordítása''
#<li>''Pastorale'': Az első olyan karakterdarab, amely az eddig tanultakat (fekvésváltás nélküli legato dallamformálás, ellenpontozó kísérő szólam) meghatározott zenei tartalom kifejezésére használja fel.
#<li>''Imitáció és fordítása''
#<li>''Hangismétlés''
#<li>''Szinkópák''
#<li>''Kánon oktávában''
#<li>''Imitáció tükörképben''
#<li>''Kánon az alsó kvintben''
#<li>''Tánc kánonformában''. A tánc – természetesen – magyar népi tánc.
#<li>''Dór hangsor''
#<li>''Lassú tánc''
#<li>''Frig hangsor''
#<li>''Korál''
#<li>''Szabad kánon''
</ol>
 
===II. füzet===
<ol start="37">
#''Líd hangsor''. Imitációs szólamvezetés.
<li>''Líd hangsor''. Imitációs szólamvezetés.
#''Staccato...''
#<li>''Staccato...és legato''
<li>''...és legato''
#''Délszlávos''. Kvintváltó dudabasszus kíséret felett hangzik a kiegyensúlyozott, derűs táncdallam, amely minden helyi színezete mellett feltűnés nélkül helyet foglalhatna egy Bach-féle kis tánctételben is. A növendék itt kap ízelítőt első alkalommal a visszatéréses háromtagú formából.
<li>''Délszlávos''. Kvintváltó dudabasszus kíséret felett hangzik a kiegyensúlyozott, derűs táncdallam, amely minden helyi színezete mellett feltűnés nélkül helyet foglalhatna egy Bach-féle kis tánctételben is. A növendék itt kap ízelítőt első alkalommal a visszatéréses háromtagú formából.
#''Dallam kísérettel''
<li>''Dallam kísérettel''
#''Kíséret tört hármasokkal''. A darab két részében kíséret és dallam szólamai megcserélődnek.
<li>''Kíséret tört hármasokkal''. A darab két részében kíséret és dallam szólamai megcserélődnek.
#''Magyaros''. A darab két változatban adható elő: két zongorán vagy egy zongorán.
<li>''Magyaros''. A darab két változatban adható elő: két zongorán vagy egy zongorán.
#''Ellenmozgás – két zongorára''. Az első zongora szólamában két kereszt (fisz, gisz!), a másodikéban négy kereszt az előjegyzés. Ez azonban nem jelent politonalitást, mivel az első zongora kis ambitusú dallamanyagában cisz és disz hangok amúgy sem fordulnak elő.
<li>''Ellenmozgás – két zongorára''. Az első zongora szólamában két kereszt (fisz, gisz!), a másodikéban négy kereszt az előjegyzés. Ez azonban nem jelent politonalitást, mivel az első zongora kis ambitusú dallamanyagában cisz és disz hangok amúgy sem fordulnak elő.
#''Méditation Asz-mixolíd hangnemben''
<li>''Méditation Asz-mixolíd hangnemben''
#''Növekedés – fogyás''. Az augmentáció és diminúció gyakorlati példái.
<li>''Növekedés – fogyás''. Az augmentáció és diminúció gyakorlati példái.
#''Nagyvásár''. Felső és alsó szólam azonos anyagú, ebből az anyagból azonban a darab első szakaszában és rövidített beféjezésében a basszus ostinatót, a szoprán tagolt frázisokat formál, a középrészben pedig imitációs szerkesztésű a két szólam.
<li>''Nagyvásár''. Felső és alsó szólam azonos anyagú, ebből az anyagból azonban a darab első szakaszában és rövidített beféjezésében a basszus ostinatót, a szoprán tagolt frázisokat formál, a középrészben pedig imitációs szerkesztésű a két szólam.
#''Mixolíd hangsor''. A zenei anyagot Bartók az előző darabhoz hasonló módon rendezi el a két szólam között.
<li>''Mixolíd hangsor''. A zenei anyagot Bartók az előző darabhoz hasonló módon rendezi el a két szólam között.
#''Crescendo – diminuendo''. A dinamikai fokozások – régi recept szerint – együtt járnak a dallam irányának módosulásaival. Vagyis: a felfelé törő dallam dinamikája is fokozódik, míg a csendesedő dallam szinte szükségszerűen irányul lefelé.
<li>''Crescendo – diminuendo''. A dinamikai fokozások – régi recept szerint – együtt járnak a dallam irányának módosulásaival. Vagyis: a felfelé törő dallam dinamikája is fokozódik, míg a csendesedő dallam szinte szükségszerűen irányul lefelé.
#''Minuetto''. E miniatűr forma aprócska középrésze után a visszatérés erősen variált.
<li>''Minuetto''. E miniatűr forma aprócska középrésze után a visszatérés erősen variált.
#''Ringás''. A 6/8-os metrum csaknem valamennyi, két szólamban elképzelhető lehetőségét kimeríti.
<li>''Ringás''. A 6/8-os metrum csaknem valamennyi, két szólamban elképzelhető lehetőségét kimeríti.
#''Egyszólamúság kézváltással''
<li>''Egyszólamúság kézváltással''
#''Erdélyies''. Mintegy az előbbi gyakorlat illusztrációja.
<li>''Erdélyies''. Mintegy az előbbi gyakorlat illusztrációja.
#''Kromatika''. A négysoros képlet A–A³–B–A szkémája népdal szerkezetet idéz. Némileg módosított, egyszerűbb változata a Zene II. tételét indító szakasznak.
<li>''Kromatika''. A négysoros képlet A–A³–B–A szkémája népdal szerkezetet idéz. Némileg módosított, egyszerűbb változata a Zene II. tételét indító szakasznak.
#''Triolák lid hangsorban''. Két zongora egymásnak felelgető játéka.
<li>''Triolák lid hangsorban''. Két zongora egymásnak felelgető játéka.
#''Tercelő dallam''
<li>''Tercelő dallam''
#''Hangsúlyok''. Két, kánonban szerkesztett téma után ezek fordítása következik, szakaszonként változó hangnemben.
<li>''Hangsúlyok''. Két, kánonban szerkesztett téma után ezek fordítása következik, szakaszonként változó hangnemben.
#''Napkeleten''. Bővített kvartokból és bővített szekundokból szerkesztett dallam, imitációban vezetett két szólamban.
<li>''Napkeleten''. Bővített kvartokból és bővített szekundokból szerkesztett dallam, imitációban vezetett két szólamban.
#''Dúr és moll''. A két szólam egyidejűleg játszik a kétféle hangnemben.
<li>''Dúr és moll''. A két szólam egyidejűleg játszik a kétféle hangnemben.
#''Kánon tartott hangokkal''
<li>''Kánon tartott hangokkal''
#''Pentaton dallam''. Ostinato és többszólamúság korábban már kipróbált példája.
<li>''Pentaton dallam''. Ostinato és többszólamúság korábban már kipróbált példája.
#''Párhuzamos mozgás kis hatodhangközökben''
<li>''Párhuzamos mozgás kis hatodhangközökben''
#''Zsongás''. Bár a két szólam mozgástere alig haladja meg a váltóhang távolságot, e darab előadása mégis felettébb nehéz, mivel ritmikája olykor a két kéz teljes függetlenségét követeli meg, a szabályos mozgás pedig váratlan helyeken lép ki megszokott medréből.
<li>''Zsongás''. Bár a két szólam mozgástere alig haladja meg a váltóhang távolságot, e darab előadása mégis felettébb nehéz, mivel ritmikája olykor a két kéz teljes függetlenségét követeli meg, a szabályos mozgás pedig váratlan helyeken lép ki megszokott medréből.
#''Vonal és pont''. A többszólamú játék igényes tanulmánya. Két darabot foglal magába.
<li>''Vonal és pont''. A többszólamú játék igényes tanulmánya. Két darabot foglal magába.
#''Párbeszéd''. A mindvégig párhuzamos kvinteket játszó kísérethez énekszólam is tartozik, amelynek gyakorlása (a zongoraszólammal egyidejűleg) már a modern szolfézsoktatás sokoldalú képzési körébe utalja ezt a darabot.
<li>''Párbeszéd''. A mindvégig párhuzamos kvinteket játszó kísérethez énekszólam is tartozik, amelynek gyakorlása (a zongoraszólammal egyidejűleg) már a modern szolfézsoktatás sokoldalú képzési körébe utalja ezt a darabot.
#''Dallam elosztva''. Dallam és kvinteket tercekkel váltó, akkordikus kíséret váltakozik a két kéz szólamában.
<li>''Dallam elosztva''. Dallam és kvinteket tercekkel váltó, akkordikus kíséret váltakozik a két kéz szólamában.
 
===III. füzet===
<ol start="67">
#''Tercekhez egy harmadik szólam''
<li>''Tercekhez egy harmadik szólam''
#''Magyar tánc alternatív egy-, illetve kétzongorás előadásra''
<li>''Magyar tánc alternatív egy-, illetve kétzongorás előadásra''
#''Akkordtanulmány''. Az akkordok: hármashangzat mixtúrák, az egyszólamú dallam: népdalutánérzés. A darab két szimmetrikus szakaszában a két kéz felváltva szólaltatja meg e kétféle anyagot.
<li>''Akkordtanulmány''. Az akkordok: hármashangzat mixtúrák, az egyszólamú dallam: népdalutánérzés. A darab két szimmetrikus szakaszában a két kéz felváltva szólaltatja meg e kétféle anyagot.
#''Dallamhoz kettősfogások''. Bitonális darab, amelynek mindkét szólama a basszus regiszterében játszik.
<li>''Dallamhoz kettősfogások''. Bitonális darab, amelynek mindkét szólama a basszus regiszterében játszik.
#''Tercek''
<li>''Tercek''
#''Sárkánytánc''. Négyszólamú letét, két-két orgonapont rögzítésű nyugvó hanggal és két mozgó szólammal. Ez utóbbiak egymásnak tükörképei.
<li>''Sárkánytánc''. Négyszólamú letét, két-két orgonapont rögzítésű nyugvó hanggal és két mozgó szólammal. Ez utóbbiak egymásnak tükörképei.
#''Kettős és hármasfogások''. Szext- és szextakkordmixtúrák.
<li>''Kettős és hármasfogások''. Szext- és szextakkordmixtúrák.
#''Magyar párosító''. Első strófája fölött ostinato figurák szólnak; második strófája ellenpontozó kíséret felett hangzik; az utolsó versszakban a dallam alatt, a basszusban végigvonuló ostinato az első ostinato módosított képlete. Ugyanez énekszólammal is előadható (b/ változat).
<li>''Magyar párosító''. Első strófája fölött ostinato figurák szólnak; második strófája ellenpontozó kíséret felett hangzik; az utolsó versszakban a dallam alatt, a basszusban végigvonuló ostinato az első ostinato módosított képlete. Ugyanez énekszólammal is előadható (b/ változat).
#''Triolák''
<li>''Triolák''
#''Háromszólamúság''
<li>''Háromszólamúság''
#''Gyakorlat''. Csaknem végig unisono, a befejezés öt ütemében szimmetrikus ellenmozgás a két szólam között.
<li>''Gyakorlat''. Csaknem végig unisono, a befejezés öt ütemében szimmetrikus ellenmozgás a két szólam között.
#''Ötfokú hangsor''
<li>''Ötfokú hangsor''
#''Hommage à J. S. B''. Kétszólamú E-dúr tétel.
<li>''Hommage à J. S. B''. Kétszólamú E-dúr tétel.
#''Hommage à R. Sch''. Lépő nyolcadok és pontozott ritmusú szólam kettőse. Nem idézi Schumann stílusát!
<li>''Hommage à R. Sch''. Lépő nyolcadok és pontozott ritmusú szólam kettőse. Nem idézi Schumann stílusát!
#''Bolyongás''. Quasi imitáció a súlytalan ütemrészen belépő szólammal.
<li>''Bolyongás''. Quasi imitáció a súlytalan ütemrészen belépő szólammal.
#''Scherzo''. Változó ütemek, szabálytalan ritmika, staccato-akkordok. A Tánc-szvit első tételének ritmikai arcéle rejtőzik e gyakorlatban.
<li>''Scherzo''. Változó ütemek, szabálytalan ritmika, staccato-akkordok. A Tánc-szvit első tételének ritmikai arcéle rejtőzik e gyakorlatban.
#''Dallam meg-megszakítva''. Markáns, négy szólamban harmonizált nyolcadhangokból szerkesztett motívum és súlyosveretű unisono dallam váltakozásából szőtt tétel. A harmonizált képlet az I. vonósnégyes III. tételét idézi.
<li>''Dallam meg-megszakítva''. Markáns, négy szólamban harmonizált nyolcadhangokból szerkesztett motívum és súlyosveretű unisono dallam váltakozásából szőtt tétel. A harmonizált képlet az I. vonósnégyes III. tételét idézi.
#''Mulatság''. Szinkópált, akkordikus elő-, köz- és utójáték jelképezi a mulatság zenekarának vonósait, a dallamot pedig valószínűleg furulya játssza.
<li>''Mulatság''. Szinkópált, akkordikus elő-, köz- és utójáték jelképezi a mulatság zenekarának vonósait, a dallamot pedig valószínűleg furulya játssza.
#''Tört akkordok''. Rövid elő- és utójáték között csaknem mindvégig – váltott kezekkel játszandó – egyszólámú hangzatfelbontások hallhatók, 6/8-os ütemben.
<li>''Tört akkordok''. Rövid elő- és utójáték között csaknem mindvégig – váltott kezekkel játszandó – egyszólámú hangzatfelbontások hallhatók, 6/8-os ütemben.
#''Két dúr pentachord''. Bitonális szólamok.
<li>''Két dúr pentachord''. Bitonális szólamok.
#''Változatok''. Ideje beavatni a kezdő zongorázót a variáció műfajának titkaiba. A téma egyszerű népdalképlet, 2/4 ütemben. Az első variáció szomszédos hangok segítségével írja körül a dallamot. A második 3/4-es ütemben, nyugodtabb tempóban, Maggiore (egynevű dúr) hangnemben dolgozza fel a témát.
<li>''Változatok''. Ideje beavatni a kezdő zongorázót a variáció műfajának titkaiba. A téma egyszerű népdalképlet, 2/4 ütemben. Az első variáció szomszédos hangok segítségével írja körül a dallamot. A második 3/4-es ütemben, nyugodtabb tempóban, Maggiore (egynevű dúr) hangnemben dolgozza fel a témát.
#''Sípszó''. Furulyakettős.
<li>''Sípszó''. Furulyakettős.
#''Négyszólamúság''. Archaizáló négyszólamú tétel.
<li>''Négyszólamúság''. Archaizáló négyszólamú tétel.
#''Oroszos''. Négyszólamú tétel súrlódó szekundokkal, kitartott hangokkal, [[Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij]]t idéző, súlyosléptű dallammal.
<li>''Oroszos''. Négyszólamú tétel súrlódó szekundokkal, kitartott hangokkal, [[Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij]]t idéző, súlyosléptű dallammal.
#''Kromatikus invenció''. Az első darab szabad kánonban...
<li>''Kromatikus invenció''. Az első darab szabad kánonban...
#...a második zömében párhuzamos szólamokkal szerkesztett.
#<li>''Négyszólamúság''
#<li>''Hol volt, hol nem volt...''
#<li>''Rókadal''. Második változatához énekszólam is járul.
#<li>''Zökkenők''. Példa a kétszólamúság különféle módozataira.
</ol>
 
===IV. füzet===
<ol start="97">
#''Notturno''
<li>''Notturno''
#''Alátevés''. Az unisono dallam harmadik és negyedik sora a Hegedűverseny II. tételében alkalmazott melodikának felel meg.
<li>''Alátevés''. Az unisono dallam harmadik és negyedik sora a Hegedűverseny II. tételében alkalmazott melodikának felel meg.
#''Kézkeresztezés''. A felső szólam előjegyzése: esz, az alsóé: fisz, gisz.
<li>''Kézkeresztezés''. A felső szólam előjegyzése: esz, az alsóé: fisz, gisz.
#''Népdalféle''. A két szólamban felváltva megjelenő dallam 5/8 és 3/8-os ütemekben szerkesztett.
<li>''Népdalféle''. A két szólamban felváltva megjelenő dallam 5/8 és 3/8-os ütemekben szerkesztett.
#''Szűkített ötödnyi távolság''. A szűkített kvint enharmonikus megfelelője a bővített kvartnak (tritonus), amely Bartók zenei nyelvének egyik jellegzetes idiómája.
<li>''Szűkített ötödnyi távolság''. A szűkített kvint enharmonikus megfelelője a bővített kvartnak (tritonus), amely Bartók zenei nyelvének egyik jellegzetes idiómája.
#''Felhangok''. A közismert akusztikai kísérlet alkalmazása: a bal kéz nem üti le, csak a billentyűkön lenyomja a harmadhangzatot, illetve a szeptimhangzatot, amely a jobb kéz erélyes leütései nyomán hosszan tovább szól, mint kitartott harmónia a dallam alatt.
<li>''Felhangok''. A közismert akusztikai kísérlet alkalmazása: a bal kéz nem üti le, csak a billentyűkön lenyomja a harmadhangzatot, illetve a szeptimhangzatot, amely a jobb kéz erélyes leütései nyomán hosszan tovább szól, mint kitartott harmónia a dallam alatt.
#''Moll és dúr''
<li>''Moll és dúr''
#''Vándorlás egyik hangnemből a másikba''. Az ilyen jellegű feladvány – dallamsoronként más hangnembe modulálás – [[Kodály]] szolfézs-tanításának közkeletű anyaga volt.
<li>''Vándorlás egyik hangnemből a másikba''. Az ilyen jellegű feladvány – dallamsoronként más hangnembe modulálás – [[Kodály]] szolfézs-tanításának közkeletű anyaga volt.
#''Játék (két ötfokú hangsorral)''. A cím mindjárt hozzátehette volna: két hangnemben.
<li>''Játék (két ötfokú hangsorral)''. A cím mindjárt hozzátehette volna: két hangnemben.
#''Gyermekdal''
<li>''Gyermekdal''
#''Dallam ködgomolyagban''. Hangzatfürtök váltakoznak egyszólamú dallammal: az Éjszaka zenéjéből ismerős effektusok.
<li>''Dallam ködgomolyagban''. Hangzatfürtök váltakoznak egyszólamú dallammal: az Éjszaka zenéjéből ismerős effektusok.
#''Birkózás''. Kitartott hangok hátteréből emelkedik ki a kis hangközökben mozgó, görcsös motívum a két szólam párhuzamos oktáváiban.
<li>''Birkózás''. Kitartott hangok hátteréből emelkedik ki a kis hangközökben mozgó, görcsös motívum a két szólam párhuzamos oktáváiban.
#''Báli szigetén''. Szekund–kvart építésű motívumok váltakozó, szimmetrikus és egyidejű megszólaltatása adja a darab egzotikus hangulatát.
<li>''Báli szigetén''. Szekund–kvart építésű motívumok váltakozó, szimmetrikus és egyidejű megszólaltatása adja a darab egzotikus hangulatát.
#''És összecsendülnek-pendülnek a hangok''. Kétféle anyagból szerkesztett, egy akkordikus és egy melodikus anyagból. Előbbi kvintek és tercek váltakozásából szövődik, utóbbi kromatikus, szűk ambitusú dallam, amely először unisono, másodszor tükörfordításban jelenik meg.
<li>''És összecsendülnek-pendülnek a hangok''. Kétféle anyagból szerkesztett, egy akkordikus és egy melodikus anyagból. Előbbi kvintek és tercek váltakozásából szövődik, utóbbi kromatikus, szűk ambitusú dallam, amely először unisono, másodszor tükörfordításban jelenik meg.
#''Intermezzo''
<li>''Intermezzo''
#''Változatok egy népdal fölött''. A téma: a „Szeretnék szántani” című közismert gyermekdal, unisono hangzik fel. Az első variáció szext-mixtúrákban, kánonban szerkesztett; a második ugyanilyen szerkesztésben írja körül a dallamot; a harmadik már valódi jellemvariáció lassú tempóban, imitációs szerkesztésben, a dallam kromatikus elváltoztatásával; a gyors tempójú negyedik visszatér a szext-mixtúrák gyakorlatához, de a dallamnak csak témafejét tartja meg az eredeti képletből.
<li>''Változatok egy népdal fölött''. A téma: a „Szeretnék szántani” című közismert gyermekdal, unisono hangzik fel. Az első variáció szext-mixtúrákban, kánonban szerkesztett; a második ugyanilyen szerkesztésben írja körül a dallamot; a harmadik már valódi jellemvariáció lassú tempóban, imitációs szerkesztésben, a dallam kromatikus elváltoztatásával; a gyors tempójú negyedik visszatér a szext-mixtúrák gyakorlatához, de a dallamnak csak témafejét tartja meg az eredeti képletből.
#''Bolgár ritmus''. 7/8-os ütemű ostinato felett szól a dallam.
<li>''Bolgár ritmus''. 7/8-os ütemű ostinato felett szól a dallam.
#''Téma és fordítása''. A témának olyanféle transzformációit mutatja be, mint amelyre a Hegedűverseny első és harmadik tételében találni példát.
<li>''Téma és fordítása''. A témának olyanféle transzformációit mutatja be, mint amelyre a Hegedűverseny első és harmadik tételében találni példát.
#''Bolgár ritmus''. 5/8-os ütemben pergő kromatikus mozgással szélesebb, nagyobb hangközökben lépdelő dallam kerül szembe.
<li>''Bolgár ritmus''. 5/8-os ütemben pergő kromatikus mozgással szélesebb, nagyobb hangközökben lépdelő dallam kerül szembe.
#''Nóta''. Indulószerű bevezetés feszes léptű basszustémája az elő- és utójáték ahhoz a kötött dallamossághoz, amely előbb unisono, majd ellenpontozó szólamokban hangzik fel.
<li>''Nóta''. Indulószerű bevezetés feszes léptű basszustémája az elő- és utójáték ahhoz a kötött dallamossághoz, amely előbb unisono, majd ellenpontozó szólamokban hangzik fel.
#''[[Bourrée]]''. A zeneirodalom legmagyarosabb bourréeja.
<li>''[[Bourrée]]''. A zeneirodalom legmagyarosabb bourréeja.
#''Triokák 9/8-ban''
<li>''Triokák 9/8-ban''
#''3/4-es tánc''. Menüett.
<li>''3/4-es tánc''. Menüett.
#''Kvintakkordok azaz'': hármashangzatok.
<li>''Kvintakkordok azaz'': hármashangzatok.
#''Kétszólamú tanulmány''
<li>''Kétszólamú tanulmány''
</ol>
 
===V. füzet===
<ol start="122">
#''Akkordok egyszerre és egymás ellen''
<li>''Akkordok egyszerre és egymás ellen''
#''Staccato és legato''. Két tanulmány a kezek egymástól független játékának elsajátítására.
<li>''Staccato és legato''. Két tanulmány a kezek egymástól független játékának elsajátítására.
#''Staccato''
<li>''Staccato''
#''Csónakázás''. „A két szólam más-más hangnem vizein evez.”
<li>''Csónakázás''. „A két szólam más-más hangnem vizein evez.”
#''Változó ütem''. Javarészt homofon akkordok markáns arcélű tematikája, amely a kódában szinkópás lüktetéssé oldódik.
<li>''Változó ütem''. Javarészt homofon akkordok markáns arcélű tematikája, amely a kódában szinkópás lüktetéssé oldódik.
#''Új-magyar népdal''. „Erdő, erdő de magos a teteje” kezdetű, új stílusú – kupolás építésű – népdal énekszólammal és variált kísérettel.
<li>''Új-magyar népdal''. „Erdő, erdő de magos a teteje” kezdetű, új stílusú – kupolás építésű – népdal énekszólammal és variált kísérettel.
#''Dobbantós tánc variációs feldolgozásban''
<li>''Dobbantós tánc variációs feldolgozásban''
#''Váltakozó tercek''
<li>''Váltakozó tercek''
#''Falusi tréfa''
<li>''Falusi tréfa''
#''Kvartok és kvart-akkordok tanulmánya''
<li>''Kvartok és kvart-akkordok tanulmánya''
#''Nagy másodhangközök egyszerre és törve''. A bartóki dallamalkotás jellegzetes példája.
<li>''Nagy másodhangközök egyszerre és törve''. A bartóki dallamalkotás jellegzetes példája.
#''Szinkópák''
<li>''Szinkópák''
#''Gyakorlatok kettősfogásban''. Három tanulmány.
<li>''Gyakorlatok kettősfogásban''. Három tanulmány.
#''Perpetuum mobile''. A végtelenségig ismételhető, szekundok és tercek váltakozásából szőtt, nehéz technikai gyakorlat.
<li>''Perpetuum mobile''. A végtelenségig ismételhető, szekundok és tercek váltakozásából szőtt, nehéz technikai gyakorlat.
#''Hangsorok egészhangokból''
<li>''Hangsorok egészhangokból''
#''Unisono''. Kérdés-felelet váltakozása.
<li>''Unisono''. Kérdés-felelet váltakozása.
#''Dudamuzsika''. A ''Falusi tréfa'' rokona.
<li>''Dudamuzsika''. A ''Falusi tréfa'' rokona.
#''Paprikajancsi''. Mintha [[Claude Debussy]] ''Gyermekkuckó''jából került volna elő.
<li>''Paprikajancsi''. Mintha [[Claude Debussy]] ''Gyermekkuckó''jából került volna elő.
</ol>
 
===VI. füzet===
<ol start="140">
#''Szabad változatok''. Nagy- és kisszekundok egyszerre és egymás után.
<li>''Szabad változatok''. Nagy- és kisszekundok egyszerre és egymás után.</li>
#''Tükröződés''. A középen kitartott hangok körül a két szélső szólam mozgása egymás tükörképe.
<li>''Tükröződés''. A középen kitartott hangok körül a két szélső szólam mozgása egymás tükörképe.</li>
#''Mese a kis légyről a bitonalitás jegyében''
<li>''Mese a kis légyről a bitonalitás jegyében''</li>
#''Tört hangzatok váltakozva''
<li>''Tört hangzatok váltakozva''</li>
#''Kis másod- és nagy hetedhangközök''. A bartóki „éjszakazenék” műfajához tartozik.
<li>''Kis másod- és nagy hetedhangközök''. A bartóki „éjszakazenék” műfajához tartozik.</li>
#''Kromatikus invenció''. Két kontrapunktikus darab.
<li>''Kromatikus invenció''. Két kontrapunktikus darab.</li>
#''Ostinato''. [[Allegro barbaro]] típusú darab.
<li>''Ostinato''. [[Allegro barbaro]] típusú darab.</li>
#''Induló''. Lényegében ez is ostinato technikára épült.
<li>''Induló''. Lényegében ez is ostinato technikára épült.</li>
#Hat tánc bolgár ritmusban
<li>Hat tánc bolgár ritmusban [[Harriet Cohen]]nek ajánlott mű. Mint az a címből is kiderül, a táncok aszimmetrikus lüktetésükkel is kitűnnek az európai műzenén nevelkedett zenehallgató számára, pl. az első táncban a ritmusok 4+2+3-as csoportba vannak rendezve, egy ütemen belül:</li>
#
</ol>
#
*#A darab első felén skálamenet-ostinato vonul végig, fölötte szenvedélyes táncdallam szól. A második részben megszűnik az ostinato, a kifejezés szabadabbá, kötetlenebbé válik, tetőzik a dallam kifejezése is. A kódaszerű befejezésben ismét felhangzik a skálamenet, ezúttal ellentétes – lefelé haladó – irányban, a jobb kéz erőteljes oktáváin.
#
*#Ritmikus bevezetése ritornellként tér vissza a darab egyes szakaszai között. Az első részben a dallam szaggatott, a másodikban skálaszerű, kiegyenlített menetű. A bevezetés és a ritornellek ritmusképlete zárja le a művet.
#
*#Kisterjedelmű dallam, 5/8-os ütemben. Akkordikus közjátékokkal váltakozik.
#
*#Csodálatos, behízelgő dallama egyre színesebbé, gazdagabbá válik ritmikában és harmóniában. A miniatűr variációsorozat kódába torkollik.
#A darab első felén skálamenet-ostinato vonul végig, fölötte szenvedélyes táncdallam szól. A második részben megszűnik az ostinato, a kifejezés szabadabbá, kötetlenebbé válik, tetőzik a dallam kifejezése is. A kódaszerű befejezésben ismét felhangzik a skálamenet, ezúttal ellentétes – lefelé haladó – irányban, a jobb kéz erőteljes oktáváin.
*#Szinkópák játéka, egymást hajszolva kergető akkordok és apró, szaggatott dallamok viharos tánca.
#Ritmikus bevezetése ritornellként tér vissza a darab egyes szakaszai között. Az első részben a dallam szaggatott, a másodikban skálaszerű, kiegyenlített menetű. A bevezetés és a ritornellek ritmusképlete zárja le a művet.
*#Férfias, tömör hangzatok diadalmas finálé hangulata. A dallam a basszus lüktető ostinatója felett hangzik. A középrész kisambitusú skáladallama után az ostinato képletek megismétlődnek.
#Kisterjedelmű dallam, 5/8-os ütemben. Akkordikus közjátékokkal váltakozik.
#Csodálatos, behízelgő dallama egyre színesebbé, gazdagabbá válik ritmikában és harmóniában. A miniatűr variációsorozat kódába torkollik.
#Szinkópák játéka, egymást hajszolva kergető akkordok és apró, szaggatott dallamok viharos tánca.
#Férfias, tömör hangzatok diadalmas finálé hangulata. A dallam a basszus lüktető ostinatója felett hangzik. A középrész kisambitusú skáladallama után az ostinato képletek megismétlődnek.
 
A hatodik kötetben található a „6 tánc bolgár ritmusban”, a [[Harriet Cohen]]nek ajánlott mű. Mint az a címből is kiderül, a táncok aszimmetrikus lüktetésükkel is kitűnnek az európai műzenén nevelkedett zenehallgató számára, pl. az első táncban a ritmusok 4+2+3-as csoportba vannak rendezve, egy ütemen belül.
 
 
==Források==