„Ithkuil nyelv” változatai közötti eltérés

2 340 bájt hozzáadva ,  10 évvel ezelőtt
===Alaktani példa===
Az ''{{Unicode|iţkuîl}}'' elem egy a ''k-l'' gyökből képzett alak: ez a gyök szolgál minden, a nyelvvel kapcsolatos fogalom alapjául. A ''k-l'' jelentése közelítőleg “beszéd”, “hang”, v. akár “értelmezés”. Különböző morfológiai determinánsok kapcsolódnak hozzá:
<!-- Az 'ithkuil' szó a 'k-l' gyökből származtatott formatívum / képzett alak - szélesebb értelmében "beszéd", "kifejezés" vagy akár "interpretáció". A szóképzés több morfológiai determináns alkalmazásával történik: -->
 
* Az '''-u-''' vokális infixum
...
*:a ''kul'' a ''k-l'' gyökből képezhető három lehetséges tő közül a ''2. tő (Stem 2)'' ''holisztikus'' változata. Jelentése kb. "a beszéd jelentést hordozó egysége" avagy "szó", és nincs kihangsúlyozva a jelentés vagy a kiejtés.
* Az infixum mutációja: '''u → uî'''
*:A ''másodlagos mód'' jelzésére szolgál. Jelentése: a ''kuîl'' szó nem egy való életben előforduló jelenség, hanem annak egy mentális reprezentációja / képe vagy leképezése egy elképzelt vagy feltételezett tárgyba. Azaz: "kitalált szó".
* Az első gyökalkotó mássalhangzó ''8. fokozatú (Grade 8)'' mutációja: '''k → ţk'''
*:A kifejezés ''konfigurációja'': '''összetett''' / '''kompozit'''. Ez nagyjából megfelel a 'többes szám' fogalmának pl. az indo-európai nyelvekben, de a jelentése bővebb: a szóban forgó objektumok (itt: a szavak, ''kuîl'') különbözőek és összefüggő, különálló entitást képeznek (nem csak egy objektum-halmazt); így a jelentés: "szókészlet".
* Az '''i-''' prefixum (a 24 lehetséges változat egyike)
*:A ''kiterjesztés'': ''korlátozó (Delimitive)'' -- a "szókincs" fogalom egyetlen egészként értendő, jól elkülönülő határokkal, egy lokális megnyilvánulással ellentétben, tehát nem egy szleng vagy dialektus, hanem egy kiterjedt "lexikon", "szókincs".
*:A szóban forgó objektumok ''társulása (Affiliation)'': ''egybeolvadt (Coalescent)''. Jelentése: a halmaz különálló elemei együttműködnek egy magasabb cél érdekében. Azaz: a lexikon ill. szókincs "nyelv"-et alkot.
* A [[Hangsúly (nyelvtan)|hangsúly]] az utolsó előtti szótagon (''-u-'')
*:A szó ''perspektívája'': ''monadikus'' -- nem több különálló nyelvről van szó, hanem '''a''' nyelvről mint általános jelenségről, mint az "emberi nyelvek" vagy a "nyelv" mint absztrakt fogalom.
 
Tehát az ''{{Unicode|iţkuîl}}'' fordítása a következő lehet: "egymást kiegészítő beszéd-elemek teljes, meghatározott, elképzelt rendszere", vagy egyszerűbben "kitalált nyelv".
 
===Komplex példa===