„Gegő Elek” változatai közötti eltérés

4 761 bájt hozzáadva ,  10 évvel ezelőtt
a (Tatros (település))
 
==Munkái==
 
* Ünnepi beszédek (Pest, 1832-36);
* Ode, honoribus A. V. P. Pantaleonis Golessény, ord. min... dum divo patrono sacram recoleret diem a Sz. Theol. III. in annum Studentibus reverenter oblata. Tyrnaviae, 1830.
* Magyarország története (Pest, 1833-34);
* Tisztelet-koszorú, melyet ft. Frantsits Sigmond, Wagner Kap. János és Golessény Pantaleo ő atyaságoknak, sz. Ferencz rendén a Máriáról neveztetett magyarországi szerzetes társaság nevez: méltó előkelőinek... mély tisztelettel ajánltak a nagy-szombati szerz. nevendékek. Pozsony, 1830. (Költemény.)
* Nyelvtudomány (Pest, 1834);
* Versáldozat, melyet ft. Wagner Kapistr. Jánosnak neve napján a tisztelet oltárára bemutattak a szent Ferencz rendén Máriától neveztetett társadalomban lévő posonyi szerzetes nevendékek. Mind-szent-hava 23. 1830. Pozsony.
* A moldvai magyar telepekről (Buda, 1838)
* Lantos dal, melyet tiszt. Chrenko Márton és Kreiner Fülöp ő atyaságoknak... ajánltak a hiv tanitványok második próbatételek után. Pozsony.
* Lantos versek, melyekkel főm. s ft. négyesi báró Szepesy Ignácz ő exc.... midőn az ország gyülése alkalmatosságával Pozsonyba érkezni méltóztatnék, megtiszteltetett a sz. Ferencz szerz. pozsonyi Marian: Klastrom növendékei által. Pozsony.
* Sohajtás és ohajtás nagyon tisztelendő Horváth Leopoldnak, szent Ferencz rend Máriától nevezett társadalmi és főkormányzói érdemes titoknoknak diszes nevenapjára tiszteletül ajánlva 1830. Pozsonyban... A pozsonyi szerzetes növendékek. Pozsony. (Költemény.)
* A ker. hitvallásnak hatása a) az egyes emberre, b) a társas életre. Pozsony, 1830. (Egyházi beszédek.)
* Értekezés a moldvai magyarokról. Pozsony, 1831.
* Erkölcsi beszédek, az egyházi év minden vasárnapjaira. Pest, 1832-36. Négy kötet.
* Ünnepi beszédek (Pest, 1832-36);. Pest.
* Próbatételekre alkalmazott köszöntő és köszönő beszédek. Az angol szüzek intézete számára. Pest, 1832.
* A keresztény vallás boldogítója az egyes embernek s a köztársaságnak. Hirdette... kisasszony hava 2. 1832. Nagys. és ft. D. K. kanonok urnak... jótevőségéből. Pozsony, 1832.
* Magyarország története. A pesti angol szüzek intézetének számára. (Pest, 1833-34); .
* Nyelvtudomány (magyar). Pest, 1834); .
* Magyarország rövid földleirása, gyermekek oktatására. Egy a vármegyék nagyságát, népességét, oskolaintézeteit, az ország városait, klastromok számát tárgyazó idősebbeket illető négyszeres függelékkel. Szerzette Albach I. S. Assisi sz. Ferencz szerzetbeli áldozó pap. Németből ford. Pest, 1834.
* A piros tojások. Pest, 1834.
* Egyházi beszédek. Pest, 1834.
* Szent hangok. Imádságok kathol. keresztények számára. Ford. G. N. Kassa, 1834.
* Főt. Wagner Kap. János atyának a sz. Ferencz rendi Máriáról nevezett társaság érdemes kormányzójának. Midőn szerzetes fiait hivatalosan látogatná pesti megtisztelése Gegő által. Pest, 1835. (Költemény.)
* Uj évi egyházi beszéd. Pest, 1835.
* Önigazolás. Pest, 1835.
* Ferencz császár áldott hamvaira márcz. utolsó napjaiban 1835. eszt. tartatott engesztelő áldozatok alkalmával irt versek. Pest, 1835.
* Az erkölcs oszágának kisérteteiről. Pest, 1835. (Hét bőjti egyházi beszéd.)
* Tekintetes Sceber Károly urnak, sz. kir. Pest városa nagy érdemű polgármesterének, s a helybeli nemzeti oskolák kormányzójának, midőn az ausztriai cs. Leopoldrend kis keresztjével megtiszteltetnék, öröm érzetül a sz. Ferenczrendi pesti szerzetesek. Májusban 1836. (Költemény.)
* A napkeleti epemirigy dulásakor égbeliek oltalma alá folymodó kereszténynek rövid ájtatossága. Csík-Somlyó, 1836.
* A haldokló legszentebb emberbarát 7 igéiről. Pest, 1836. (Hét bőjti prédikáció.)
* Rövid mathematikai, physicai és politikai földleírás. Albach Sztaniszló után ford. Pest, 1837.
* Elavult szavak gyűjteménye. Pázmány- és Káldy munkáiból....
* A pesti magyarosodás lassú haladtának egyik főokáról...
* A moldvai magyar telepek... A m. tud. académia elibe terjesztve... két toldalékkal a moldvai püspökségekről, a bukovinai magyar telepekről s a moldvai cath. egyház két század előtti állapotjáról. Moldvaország abroszával. Buda, 1838. (Ism. Figyelmező 47. sz.)
* Az egyenes lelkű hivatalviselő charactervonásai, szivbélyegei, b. e. Sz. M. kolozsvári pap után közli... Kőszeg. (1838. nyomatott 4000 példányban.)
* Néhai mélt. Szentgyörgyi Horváth Nep. János ur, ő csász. apost. felsége aranykulcsos hive, és több megye táblabirája, emlékszobrának, «Nagy ember, jó hazafi, jámbor keresztény», felirata. Melyet a Szentgyörgyi egyházban 1841. júl. hirdetett. Pest, 1841.
 
Ezeken kívül még vagy 15 alkalmi költeménye jelent meg, melyeknek czimeit életirója, Farkas Szeraphin nem ismerte.
 
Kéziratban: Népoktató és Photius c. drámája maradt. Levelei Horváth Istvánhoz, Pest, aug. 23. és 1835. júl. 22. (a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában.)
 
==Források==