A standard reakcióentalpia (jelölése: ΔrH) egy rendszer entalpiaváltozásának mértéke a standardállapotú reaktánsoktól a standardállapotú termékig vezető reakció során. Mértékegysége a joule (J).

Általában egy mól anyagra vonatkoztatva használják, ennek a mennyiségnek a pontos megnevezése standard moláris reakcióentalpia, mértékegysége J/mol.

Kiszámítása szerkesztés

Az alábbi módon számolható ki:

 

ahol: