Szász jogkönyv

A szász jogkönyv (a német forrásokban Statuta vagy Eygenlandrecht) az erdélyi szász univerzitás írásba foglalt jogrendje, amely az erdélyi szászok hagyományos privilégiumain alapul.

Az 1583-as kiadás címlapja

TörténeteSzerkesztés

A szász jogkönyv írásba foglalása Matthias Fronius brassói tanácsos műve, melyet Statuta Jurium Municipalium Saxonum in Transylvania cím alatt Báthory István fejedelem 1583. február 18-án[1] Krakkóban megerősített.

A tárgyban két régebbi feljegyzés is létezett, az egyik Thomas Bomel nagyszebeni városi tanácsos kézirata (Statuta jurium municipalium civitatis Cibiniensium), illetve Johannes Honterus műve (Compendium juris civilis), mindkettő a 16. század első feléből, de egyik sem nyert hivatalos megerősítést. A 16. század a szászoknak ugyan megvoltak a saját nemzeti szokásaik, de az úgynevezett Altenberger-kódex, amelyre addig a szebeni polgármesterek a hivatalos esküt letették, németországi jogot tartalmazott.

A jogkönyv hatálya a Királyföld lakóira terjedt ki (tehát nem kizárólag a szászokra, hanem a Királyföld más nemzetiségű tagjaira is).

TartalmaSzerkesztés

Tartalmát illetően nagyban támaszkodott a római jogra, de átvett egyes elemeket a magdeburgi városjogból illetve a szász tükörból is. A jogkönyvben tételesen nem szabályozott esetekre szubszidiáris jogforrásként a „császári jog” szolgált. (Quicquid autem his legibus specialiter non est expressum, id veterum legum constitutionumque regulis, imperatorio iure comprehensis, omnes relictum intellegant)[2]

A benne foglalt szabályok az eljárásjogra, a polgári jogra és a büntetőjogra vonatkoztak. A büntetőjogi részei 1803-ig, a magánjogi részei 1853-ig maradtak hatályban, amikor is az osztrák monarchia jogrendje lépett a helyére.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Benkő JózsefTranssilvania specialis : Erdély földje és népe II. Ford. és szerk. Szabó György. Bukarest; Kolozsvár: Kriterion. 1999. 303. o. ISBN 973-26-0524-3
  2. Római jog XXIV. (magyar nyelven) pp. 28–30. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. (Hozzáférés: 2008. május 23.)[halott link]

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben az Eygenlandrecht című német Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

ForrásokSzerkesztés

  • A Pallas nagy lexikona

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés