Főmenü megnyitása

Szabó Tibor (festő)

magyar festő, filozófus

Szabó Tibor (Szeged, 1945. március 30. –) filozófus, politológus, festő, grafikus. Eddig több mint 200 tudományos írása jelent meg itthon és külföldön. Több mint 60 hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást. 1994 óta rendszeresen készít grafikai munkákat, pasztellképeket, olajképeket és vegyes technikájú festményeket; művészeti írásai jelennek meg folyóiratokban és katalógusokban.

Szabó Tibor
Született 1945. március 30. (74 éves)
Szeged
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • festőművész
 • filozófus

ÉletútSzerkesztés

TanulmányaiSzerkesztés

1965-től 1970-ig a József Attila Tudományegyetem olasz-francia szakán tanult. 1968 és 1969 között a besançoni École des Beaux-Arts hallgatója volt. 1971-től 1974-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófia szakára járt.

DoktoráltSzerkesztés

1971: Cesare Pavese írói nyelve és munkássága, summa cum laude

Tudományos fokozataSzerkesztés

 • 1983: a filozófia tudomány kandidátusa, Gramsci filozófiája
 • 2000–2004: Széchenyi-professzor, politikatudomány
 • 2004: Dr. habil., irodalomtudomány

BeosztásaSzerkesztés

1970 és 1978 között egyetemi tanársegéd, 1976-tól 1984-ig adjunktus, 1984-től 1999-ig docens volt a JATE Filozófiai tanszékén. 1992 és 1998 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Társadalomelméleti tanszékének tanszékvezető tanára. 1998-tól 2008 ugyanott az Olasz Nyelv és Irodalom tanszéken tanított. 1995 és 1998 között a Főiskola főigazgató-helyette. 1997-től 1997 a főiskola Nyelvtanárképző Intézetének igazgatója volt.

2002-től 2005ig az MTA Politikai Tudományok Intézetének tudományos főmunkatársa. 2005-től 2011-ig tanszékvezető egyetemi docens a Debreceni Egyetem Politológia tanszékén. 2007-től egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen (JGYPKar, Humántudományi Intézet, Alkalmazott Társadalomismereti tanszék).

VendégtanárSzerkesztés

 • 1996: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Párizs
 • 2002, 2004: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Nápoly

Tudományos témáiSzerkesztés

A XX. századi olasz, francia és magyar filozófia és politikaelmélet története és összehasonlító elemzése. Az európai kultúra története. Az olasz kultúra története. Dante magyarországi fogadtatása. Politikai kultúra és politikai pártok Európában.

Tudományos tagságaiSzerkesztés

 • 2005: Magyar Dantisztikai Társaság alapító tagja
 • 1985–1988: Magyar Filozófiai Társaság elnöksége
 • 1985–1991: Magyar Politikatudományi Társaság választmánya tagja
 • 1991–1994: Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége tagja
 • 1986–1989: MTA Politikatudományi Bizottság tagja
 • 1991–2001: Tertium datur Alapítvány elnöke
 • 1998– Alkalmazott Filozófiai Társaság ügyvezető elnöke
 • 1995– Groupe d'Études Sartriennes, Párizs
 • 1991– International Gramsci Society, Notre Dame, USA
 • 1979– A Szegedi Lukács Kör elnöke

KitüntetésekSzerkesztés

 • 1979: Kiváló munkáért, Művelődési Minisztérium
 • 1985: Lukács Emlékérem, Lukács György Alapítvány
 • 1990: Foscolo Emlékérem, Università di Pavia
 • 1997: Dante-Díj, Accademia Casentinese
 • 2004: Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana
 • 2004: Diploma di Benemerenza della Società Dante Alighieri, Roma
 • 2004: Flaiano-Díj
 • 2015: Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékérem

Külföldi intézményi kapcsolataiSzerkesztés

 • Università di Bologna
 • Università di Urbino
 • Università di Udine
 • Centro Studi Piero Gobetti (Torino)
 • Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Nápoly)
 • Università di Roma "La Sapienza"
 • Università di Roma “Tre”
 • Università di Bari
 • Università Rovira I Virgili, Tarragona

KépzőművészeteSzerkesztés

Képzőművészeti tanulmányait Besançonban az École des Beaux-Arts-ban azután pedig önképzés útján végezte. 1994 óta rendszeresen készít grafikai munkákat, pasztellképeket, olajképeket és vegyes technikájú festményeket. Művészeti írásai jelennek meg folyóiratokban (Tiszatáj, Szeged, Élet és Irodalom, Művészet) és katalógusokban. Képei eljutottak Olaszországba, Francia-országba, Kanadába és Japánba. 1997-ben elméleti és művészeti munkájának elismeréseként megkapta a firenzei Accademia Casentinese Dante-díját.

Több alkalommal járt ösztöndíjas tanulmányúton a Római Magyar Akadémián (1975-94), valamint Hollandiában, Kínában, Angliában, Belgiumban, Franciaországban. Mesterének Diószegi Balázst és Kajári Gyulát tekinti. A firenzei Accademia Casentinese Dante-díját 1997-ben kapta meg. Szakíró. Műkritikákat, művészeti írásokat közöl folyóiratokban (Művészet, Tiszatáj, Szeged), hetilapokban (Élet és Irodalom) és katalógusokban.

Tájképeit, városképeit, urbánus hangulatokat ábrázoló grafikáit (Tiszatáj, 1998. január), pasztell-képeit (Comói tó, Szicíliai táj, Tabán) és olajfestményeit (Alsóvárosi templom) a rajzosság és a gazdag színvilág kombinációja jellemzi. Törekszik a konstruktív megoldásokra. Tagja a Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének valamint a Művészetbarátok Egyesületének.

Egyéni kiállításaiSzerkesztés

 • 1996: Európai templomok, Piarista Gimnázium és Rendház, Szeged
 • 1997: Európai városok, József Attila Könyvtár, Makó
 • 1997: Európai városok, Általános Művelődési Központ, Kiskunhalas
 • 1998: Szegedi Orvostudományi Egyetem Klinika, Szeged
 • 1998: Körös Főiskolai Galéria, Békéscsaba
 • 1998: Európai tájak és városok, Hotel Pelikán, Hódmezővásárhely
 • 1999: Itáliai tájak, Ifjúsági Ház, Szeged
 • 2000: Bozsó Gyűjtemény, Kecskemét
 • 2000: Európai tájak, Wagner udvari Galéria, Szeged
 • 2001: Hotel Belvedere, Nápoly
 • 2001: Somogyi Könyvtár Galéria, Szeged

Válogatott csoportos kiállításokSzerkesztés

1998: Tisztelet a víznek, Helikon Kastélymúzeum, Keszthely; Padlás G., Balatonalmádi; Duna Múzeum, Esztergom; G., Cserépfalu; Gárdonyi Galéria, Gárdony.

Fontosabb írásaiSzerkesztés

 • König Róbert grafikái, Művészet, 1985/11-12.
 • Népiség és szimmetria. Diószegi Balázs grafikáiról, Tiszatáj, 1986/6.
 • Diószegi Balázs festői világa (kat. bev., Kiskunhalas, 1987)
 • König Róbert, Tiszatáj, 1988/3.
 • Kajári Gyula író- és művészportréi a Fekete Házban, Szeged, 1998/10.
 • Egy szegedi polgár-festőnő; Kopasz Márta, Tiszatáj, 1998/12.
 • Dorogi Imre panteisztikus festészete, Tiszatáj, 2001/9.

Fontosabb publikációiSzerkesztés

KönyvekSzerkesztés

 1. Miért Lukács? A szegedi Lukács-szimpozion anyaga. - Budapest, 1990. 239 old. (Szerk.)
 2. Gramsci politikai filozófiája. - Szeged, 1991. Szegedi Lukács Kör kiad. 166 old.
 3. A csend vége. - Szeged, 1991. (a szerző kiadása), 109 old.
 4. Ellenszélben. Gramsci és Lukács - ma. - Szeged, 1993. 312 old. (Szerk.)
 5. Szinte szabadon. - Szeged, 1994. (a szerző kiadása), 145 old.
 6. Lukács és a modernitás. Lukács az európai gondolkodás történetében. - Szeged, 1996. Szegedi Lukács Kör kiad. 206 old. (Szerk.)
 7. A filozófia keresztútjain. - Budapest-Szeged, 1998. MTA Filozófiai Intézet - Szegedi Lukács Kör kiad. 270 old. (társszerk.)
 8. Naiv ország. - Szeged, 1999. Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, 192 old.
 9. Elementi di storia della cultura italiana, Szeged, 2001. Juhász Gyula Felsőoktatási kiadó, 204 old.
 10. Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon, - Budapest, 2003. Balassi kiadó, 256 old.
 11. Scientia potestas. Tanulmányok Halasy-Nagy József filozófiájáról. – Szeged, 2004. Lectum kiadó, 190 old. (társszerk.)
 12. Életutak és életelvek Dantétól Derridáig, Budapest, 2005. Eötvös József Könyvkiadó, 267 old.
 13. György Lukács filosofo autonomo, Nápoly, 2005. La Città del Sole, 311 old.
 14. A sokszólamú Dante, Budapest, 2006. Hungarovox kiadó, 146 old.
 15. Dante életbölcselete. – Budapest, 2008. Hungarovox kiadó, 204 old.
 16. Itáliai anzix. Eszmetörténeti és morálfilozófiai tanulmányok. – Debrecen, 2009. Kossuth Egyetemi Kiadó, 236 old.
 17. A társadalomelmélet alapjai. – Szeged, 2009. Szegedi Egyetemi Kiadó, 103 old.
 18. Olaszország politikatörténete, Szeged, 2012. Belvedere-Meridionale, 196 old.
 19. Az instabilitás kora. Tanulmányok múltról, jelenről, jövőről. Szeged, 2014. Belvedere-Meridionale, 223 old.
 20. Cesare Pavese írói világa, 1908-1950; Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2015 (Tiszatáj könyvek)

TanulmányokSzerkesztés

 1. Dallo Stato-partito al parlamento pluripartitico (A proposito della svolta politica in Ungheria), - Il Politico, Rivista Italiana di Scienze Politiche, Pavia, 1990. 3. sz. 515-526. old.
 2. Il concetto di persona nel tardo Lukács, - in: Persona e diritto, (szerk.: D. Castellano), Udine, 1990. Editrice Missio, 91-103. old.
 3. L'absence de société civile et la culture politique en Europe Centrale, - in: Europe Centrale: réalité, mythe et enjeu, Cahiers de Varsovie, Varsó, 1991. Centre de Civilisation Française, 263-269. old.
 4. Az olasz filozófia 1945 után. - Magyar Filozófiai Szemle, 1992. 5-6. sz. 1013-1018. old.
 5. Norberto Bobbio és az olasz eszmetörténet, - Világosság, 1993. 2. sz. 68-71. old.
 6. Sartre, l’Italie et la subjectivité, - Les Temps Modernes, Paris, 1993. 3. sz. 40-41. old. (Sartre kiadatlan kéziratának gondozása és publikálása)
 7. Doppia svolta socio-politica e dibattiti intellettuali in Ungheria, - Coscienza Storica, Cosenza, 1993. 8. sz. 45-55. old.
 8. The End and Renewal of Ideology in Central Europe and in Hungary. - History of European Ideas, Oxford, 1993. 6. sz. 747-753. old.
 9. Abbagnano pozitív egzisztencializmusa. - Magyar Filozófiai Szemle, 1994. 3-4. sz. 509-514. old.
 10. Politische Demokratie in neuer Perspektive. - in: Die Freiheit der Andersdenkenden, VSA-Verlag, Hamburg, 1995. 127-133. old.
 11. Európa-paradigma és interszubjektivitás, - in: Útban az Európai Unió felé, Szeged, 1998. Progress Alapítvány kiad. 40-43. old.
 12. Politikai realizmus és illúziók. Bibó és Lukács vitája a demokráciáról. - Világosság, 1998. 3. sz. 72-82. old.
 13. Dante nel Novecento ungherese, Szeged, 1998. JGYTF Társadalomelméleti tanszék, 32 old.
 14. Gramsci morálfilozófiai elvei. (japánul), - Kiho yuiken, Osaka, 1998. 4. sz. 30-36. old.
 15. Elementi di filosofia applicata nei Pensieri di Leopardi. - in. Leopardi visto dagli Ungheresi, Szeged, 1998. JATEPress, 83-91. old.
 16. Perszonalizmus, föderalizmus - ajánlás a közös Európához. - Európai Szemle, 1999. 1. sz. 121-129. old.
 17. A politikai bal- és jobboldal Bobbio-féle koncepciója. Kritikák és válaszok. - Magyar Tudomány, 2000. 2. sz. 186-191. old.
 18. “Embertelen antropológia”?, in: Filozófia az ezredfordulón, (szerk.: Nyíri Kristóf), Bp. 2000. Áron kiadó, 197-204. old.
 19. Két 20. századi filozófus: Gramsci és Lukács, - in: Állandóság a változásban. T’ung-pien, Bp. 2000. Politika + Kultúra Alapítvány, 93-107. old.
 20. Le interpretazioni religiose e laiche di Dante all’inizio del Novecento, - Verbum, 2001. 205-216. old.
 21. Elemente der philosophischen Antropologie beim späten Lukács – in: Lukács 2001. Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft, 5. évf. Bielefeld, 2001. Aesthesis Verlag, 163-173. old.
 22. La “sensibilità” del pensiero filosofico di Abbagnano, Idee. Rivista di Filosofia, Lecce, 2002. 49. Sz. 45-54. old.
 23. “Az igazi költészet nagyon ritka…”. Benedetto Croce a budapesti irodalomtörténeti konferencián. – Irodalomismeret, 2003. 1. sz. 54-56. old.
 24. Olasz nemzeti identitás és politikai kultúra, - Politikatudományi Szemle, 2003. 3. sz. 135-155. old.
 25. Is Central Europe a “community of destiny”?. On a specific interpretation of the Central European history. - Central European Political Science Review, 2003. 13.sz. 145-147. old.
 26. Michel Foucault filozófiai antropológiája, - Pro Philosophia Füzetek, 2003. 36. Sz. 109-118. old.
 27. Az “önanalízis” reneszánsz mestere: Petrarca, - Világosság, 2004. 2-3. sz. 23-32. old.
 28. A "létezésművészet" kánonjai Foucault filozófiájában, - in: Értékválság - értékválság, (szerk.: Karikó Sándor), Bp. 2004. Áron kiadó, 77-87. old.
 29. La visita di Croce a Budapest nel 1931. - in: Benedetto Croce 50 anni dopo, Budapest, 2004. Aquincum kiadó, 58-68. old.
 30. Jean-Paul Sartre, a(z el)vitatott értelmiségi, - Eszmélet, 2005. 67. sz. 200-206. old.
 31. A rejtőzködő egyén identitása, avagy ki is vagyok én? - Magyar Tudomány, 2005. 4. sz. 508-510. old.
 32. "...bonus esse quam doctus". Aspetti di filosofia applicata in Petrarca, - AMBRA. Percorsi di Italianistica, Savaria - Szombathely, 2005. Anno V. 5. sz. 155-165. old.
 33. Szélsőjobboldali pártok Olaszországban, - Politikatudományi Szemle, 2006. 1. sz. 141-164. old.
 34. Mecenatúra és kultúra a barokk korban, - in. Gazdaság és/vagy kultúra, (szerk.: Karikó Sándor), Budapest, 2006. Gondolat kiadó, 169-180. old.
 35. Il contributo di Luciano Amodio ai rapporti italo-ungheresi, in: L’eredità di Luciano Amodio, (a cura di Giancarlo Majorino), Milano, 2006. De Amicitia ed., 70-77. old.
 36. A Forza Italia, - Politikatudományi Szemle, 2007. 1. sz. 45-64. old.
 37. Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi (recenzió), - Helikon, 2007. 1-2. sz. 295-297. old.
 38. Lukács’s Road to Himself, - in: The Proceedings of the Twenty-First Congress of Philosophy, vol. 11., Contemporary Philosophy, Ankara, 2007. Philosophical Society of Turkey, 37-39. old.
 39. À la recherche de l’identité perdue et retrouvée: György Lukács. – in: Le même et l’autre. Identité et différence, (szerk.: Kelemen János, Jean Ferrari, Gregory Harmati), Budapest – Paris, 2007. (CD-Rom), 513-521. old.
 40. Antropologia filosofica in Sartre e Gramsci. – in: Gramsci şi Sartre. Mari Gânditori ai seculului XX, Bukarest, 2007. Editura ISPRI, 162-172. old.
 41. Erény és/vagy gazdagság. Leonardo világszemlélete és etikai gondolatai, - Alföld, 2008. 5. sz. 69-81. old.
 42. Sartre et Lukács: parallèles et différences. – in: Sartre. In gandirea contemporana, Craiova, 2008. Editura Universitaria, 45-58. old.
 43. Az instabilitás politikafilozófiai kihívásai. – in: Közösség és instabilitás, (szerk. Karikó Sándor), Budapest, 2008. Gondolat kiadó, 97-110. old.
 44. Some Remarks on Italian National Identity and Political Culture, In: Central European Political Science Review, 2009. 38. sz. 100-113. old.
 45. A globális jövő szcenáriói. – Valóság, 2010. 6. sz. 27-39. old.
 46. A globális „visszafogott növekedés” paradigmája. – in: Kockázati társadalom és felelősség (szerk.: Karikó Sándor), Budapest, 2010. Áron Kiadó, 23-35. old.
 47. Conceituacao de antropologia filosofica no Novecento. – Mediacoes, Londrina (Brazília), 2010. Universidade Londrina, 324-340. old.
 48. Globalizáció-elméletek és instabilitás, in: De iurisprudentia et iuro publico, Jog- és politikatudományi folyóirat, IV. évf. 2010. 3-4. sz. 15 oldal (internet: www.dieip.hu)
 49. Bergson morálfilozófiája. – in: Bergson aktualitása (szerk.: Ulmann Tamás – Jean Louis Viellard-Baron), Budapest, 2011. Gondolat kiadó, 165-177. old.
 50. Cesare Pavese és a Piemont-mítosz. Abbagnano, Bobbio és Pavese, – in: Cesare Pavese és Elio Vittorini. Életpályák célkeresztben, (szerk.: Dávid Kinga és Madarász Klára), Szeged, 2011. Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék – Belvedere Meridionale, 108-119. old.
 51. A „nemzetállam kiüresedése” és a migráció, - Valóság, 2011. 8. sz. 91-100. old.
 52. A konszenzusos politizálás lényege és hiányának következményei Magyarországon. – in: Húsz éve szabadon Közép-Európában, (Szerk.: Simon János), Budapest, 2011. Konrad Adenauer Alapítvány, 219-223. old.
 53. Egy újabb Dante-könyvről. – Magyar Tudomány, 2011. 2. sz. 251-254. old. (Recenzió)

MagánéletSzerkesztés

Elvált, két gyermek édesapja: Tímea lánya 1973-ban,Szilárd fia 1976-ban született.[1] Több unoka nagyapja.

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés