Szegedi Néprajzhallgatók Köre

A Szegedi Néprajzhallgatók Köre (SzNéK) a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke non-profit hallgatói szervezete; a szegedi néprajzi oktatás és kutatás szellemiségét támogató Solymossy Sándor Egyesület Ifjúsági Tagozata.

TörténeteSzerkesztés

A Szegedi Néprajzhallgatók Köre (SzNéK) 2009. november 26-án alakult meg a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékén.
Alapítója és első titkára Börcsök Zsuzsanna, az alapítás időpontjában szegedi néprajz szakos hallgató.
Az eredeti célkitűzés az volt, hogy legyen egy, a szegedi néprajzos hallgatókat tömörítő egyesület, ahogyan a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén az Etnográfusok Pécsi Egyesülete (EPE).
A SzNéK megszervezése során azonban az alapító(k) elvetették az egyesületi keretet, és körré szerveződtek.
A Kör első elnevezése a Szegedi Néprajzosok Köre volt, ám a Solymossy Sándor Egyesület javaslatára átváltoztatták Szegedi Néprajzhallgatók Körére, ami jelzi, hogy a szervezet hallgatókból áll, és hallgatók "tartják fenn".

Kezdetben 24 diák vállalta, hogy a hallgatói tudományos tevékenység megszervezésében és koordinálásában részt vesz, lehetőséget biztosítva hallgatótársaiknak és maguknak a bemutatkozásra és önálló kutatások végzésére. Ezen túl, további célok is felmerültek, úgy, mint a diákok egyetemek közti együttműködése, találkozók szervezése.

Kezdetben 5 csoport alkotta a diákkört, amelynek vezetői kiegészülve a kör titkárával és elnökével egy 7 fős vezetőséget alkottak. A vezetők feladata a csoportok munkájának koordinálása és a tevékenységek meghatározása volt. A programcsoport feladata a programok megszervezése és lebonyolítása volt, az információs csoport segítette a kapcsolatteremtést és a kommunikáció gördülékenységét, a médiacsoport mindezek megjelenítését vállalta, míg a pályázati csoport az anyagi források megteremtésén munkálkodott, a pénztár pedig a pénzalap elosztását végezte.

VáltozásokSzerkesztés

Körülbelül fél év után a Programcsoport kettévált, és Közösségi, illetve Szakmai Program Munkacsoporttá osztódott. Ezzel egyidőben a Média és az Információs Csoportok összeolvadtak, és Információs Csoportként működtek tovább. 2011. őszén új csoport alakult Külkapcsolati Csoport néven.

TagságSzerkesztés

Levelező tagok: olyan tagok, akik már nem az egyetem hallgatói, de szeretnének részt venni a SzNéK munkájában, mintegy 'kívülről' segíteni azt. Nem vesznek részt az üléseken, és nem fizetnek tagdíjat sem.
Általános tagok: olyan tagok, akik nem kötelezik el magukat egy csoport mellett sem, de aktívan részt vesznek a Kör munkájában. Részt vesznek az üléseken, és tagdíjat fizetnek.
Csoporttagok: olyan tagok, akik elkötelezik magukat egy csoport mellett, és a csoportnak megfelelő, 'speciális' feladatokat végzik. Részt vesznek az üléseken, és tagdíjat fizetnek.

CsoportokSzerkesztés

Közösségi Program MunkacsoportSzerkesztés

Feladata: közösségépítő, kulturális és szórakoztató programok szervezése a szegedi Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék hallgatóinak, valamint újabb feladataik közé tartozik a néprajzos kisgólyák „beavatása”, tájékoztató és ismerkedési lehetőséget biztosító programok szervezése számukra.
Vezető: Jancsó Brigitta (BA. III. évfolyam)
Tagok: Csuri Szandra (BA. III. évfolyam), Meskó Dóra (BA. II. évfolyam), Moravszki Zsuzsanna (BA. III. évfolyam), Székely Anna (BA. III. évfolyam).

Szakmai Program MunkacsoportSzerkesztés

Feladata: a csoport konferenciák, szakmai előadások, beszélgetések, kiállítások és kutatások szervezésével foglalkozik. Célja a SzNéK tagjainak ösztönzése önálló vagy csoportos tudományos munkára, illetve lehetőséget próbál biztosítani azok prezentálására.
Vezető: Szőnyi Vivien (BA. III. évfolyam)
Tagok: Mocsári Norbert (BA. II. évfolyam), Szűcs Brigitta (BA. III. évfolyam)

Információs CsoportSzerkesztés

Feladata: a programok, a SzNéK eseményeinek kommunikálása a tagok, és a tanszék hallgatói, oktatói felé.
Vezető: Takács Gergely (BA. III. évfolyam)

Pályázati CsoportSzerkesztés

Feladata: a hallgatókat érintő pályázatok ügyeinek intézése.
Vezető: Kukár Barnabás Manó (BA. III. évfolyam)

Külkapcsolati CsoportSzerkesztés

Feladata: kapcsolatteremtés a tanszéken kívüli eseményekkel, programokkal, szervezetekkel, múzeumokkal.
Vezető: Törő Balázs (BA. III. évfolyam)
(A csoport jelenleg is szervezés alatt áll.)
A csoport a tervek szerint virtuálisan fog működni, hiszen tagjai lehetnek már végzett hallgatóik is, akik már nem a Szegedi Tudományegyetemen tanulnak, hanem máshol végzik a Master-szakot, esetleg már múzeumban dolgoznak.

PénztárSzerkesztés

Gazdasági felelős: Alapvári Magdolna (BA. III. évfolyam)
A Pénztár kezeli a SzNéK pénzügyeit: tagdíjak beszedését, valamint a kiadásokat.
Tagdíj: értéke 1500 Ft/félév. Minden általános és csoporttag köteles befizetni a félév elején meghatározott időpontig. A díj befizetése a tagság függvénye (kivéve levelező tagoknál).
Kiadások: a Kör a beszedett tagdíjakból finanszírozza az általa szervezett programokat.

VezetőkSzerkesztés

ElnökSzerkesztés

A SzNéK elnöke a kezdetektől fogva Mátéffy Atilla (MA. II. évfolyam). Szerepe protokolláris, feladata az új tagok és tisztségviselők felavatása.

TitkárSzerkesztés

A SzNéK jelenlegi titkára Apjok Vivien (BA III. évfolyam). Feladata a csoportok összefogása, az ülések levezetése, az események koordinálása, kapcsolattartás a Kör hallgatói és a tanszék oktatói között (adott esetben részvétel a Solymossy Sándor Egyesület ülésein).

A kör működéseSzerkesztés

 • Havonta egyszer Szegedi Néprajzhallgatók Köre gyűlés - minden általános és csoporttag részt vesz rajta. Megvitatásra kerülnek a legfontosabb események, megtörtént és tervezett programokról esik szó.
 • A gyűlést a titkár vezeti, a csoport-beszámolókat a csoportvezetők teszik meg.
 • Minden gyűlésen írnak jelenléti ívet.

ProgramokSzerkesztés

 • Farsang
 • Húsvét
 • Félévzáró
 • Tavaszköszöntő
 • Kerekasztal-beszélgetések
 • Gólyaavató és ismerkedési programsorozat
 • Vendégelőadók
 • Országos Néprajzos Találkozók (Balatonakali, Csólyospálos)

KapcsolatokSzerkesztés

BelföldiSzerkesztés

A SzNéK folyamatos és jó kapcsolatot ápol a magyarországi egyetemek néprajzi tanszékeivel, különösen a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatóival és oktatóival. Ezt bizonyítja számos közös program, többek között az Országos Néprajzos Találkozókon való közös részvétel.

KülföldiSzerkesztés

Jelenleg is folyamatban levő kapcsolat kiépítése Lengyelországgal.

ForrásokSzerkesztés

 • Interjú Börcsök Zsuzsannával

Külső hivatkozásokSzerkesztés