Bérczi Szaniszló szakmai tudományos önéletrajza (2008)

Név: Bérczi Szaniszló Születési év: 1950 Végzettség: egyetem Szakképzettség: fizikus, csillagász Jelenlegi munkahely, a kinevezésben feltüntetett munkakör: ELTE TTK Általános Fizika Tanszék, egyetemi docens Tudományos fokozat: a földtudomány kandidátusa Eddigi oktatói tevékenység: 33 éve tanít az ELTE TTK-n. Vendégoktatóként eddig a szegedi, a pécsi, a debreceni és a soproni egyetemen és a yamaguchi tanított.

Fokozatok: Szakdolgozat: csillagászat, planetológia, ELTE TTK, 1975. Egyetemi doktori fokozat: matematika, techn. Rendszerek, ELTE TTK, 1987. Kandidátusi (Ph. Doktori) fokozat: planetológia, MTA, Geonómia Biz., 1994.

Munkahelyek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 1975 Csillagászati Tanszék gyakornok 1977 Csillagászati Tsz. tud. smts. 1979 Kõzettan Geokémia Tsz. tud. smts. 1980 Ált. Technika Tsz. egy. tanársegéd 1988 Ált. Technika Tsz. egy. adjunktus 1994 Csillagászati Tsz. egy. adjunktus 1995 Dékáni Titk. és Közettani Geokémia Tsz. egy. adjunktus 1996 Ált. Technika Tsz. egy. adjunktus 1998 Ált. Technika Tsz. egy. docens 2000 Ált. Fizika Tsz. egy. docens 2006 Anyagfizika Tsz. egy. docens

Kutatási terület: Planetológia és kozmopetrográfia: meteoritek, holdkőzetek, marsi meteoritek Naprendszer, bolygótestek evolúciója, planetáris geológia Szimmetria és strukturaépítés, egyszerű sejtautomaták Anyagok és technológiák: a Hunveyor-Husar egyetemi gyakorló űrszonda modell-rendszer építése

Szakmai, tudományos munkásság (10 publikáció):

1. Bérczi Sz. (1989): Symmetry and Technology in Ornamental Art of Old Hungarians and Avar-Onogurians from the Archaeological Finds of the Carpathian Basin, Seventh to Tenth Century A.D. (in: Symmetry 2.Ed .I. Hargittai, Computers Math. Applic. CAMWA) 17. No. 4-6. pp. 715-730. Pergamon Press, Oxford (ISSN 0097 4943)1. Bérczi Sz., Lukács B. (1996): The Water-Ammonia Symmetry of Amino Acids: Constraints on Paleoatmospheres. Acta Climatologica, Szeged, 30. p. 5-30. (HU ISSN 0563 0614) 2. Sz. Bérczi, Á. Holba, B. Lukács (2000): On the Thermodynamics of Meteorites and Parent Bodies III: Basaltic Achondrites in an Increasing SiO2 Sequence and Comparison of the Role of Diogenites and Komatiites in Planetary Evolution. Acta Mineralogica et Petrographica, Szeged, XLI. 155-173. (HU ISSN 0365 8006) 3. Bérczi Sz., Lukács B. (2001): Existence, Survival and Recognition of Icy Meteorites on Antarctica with Respect of Palaeotemperatures. Acta Climatologica, Szeged, XXXIV-XXXV. 51-68. (HU ISSN 0563 0614) 4. Sz. Bérczi, B. Lukács (2003): On total Fe and Mg contents of chondrites. Geochemical Journal, 37, No. 1, pp. 79-86. Tokyo, (ISSN 0016 7002) 5. Tibor Gánti, András Horváth, Szaniszló Bérczi, Albert Gesztesi, Eörs Szathmáry (2003): Dark Dune Spots: Possible Biomarkers on Mars? Origins of Life and Evolution of the Biosphere. 33. No. 4-5. pp. 515-557. Kluwer Pub. (ISSN 0169-6149) 6. Sz. Bérczi (2003): From the Periodic System of Platonic and Archimedean Solids and Tessellations to the 4D Regular Polyhedra and Tessellations (with Extensions to Some 5D Polytopes). Symmetry: Culture and Science, 11. No. 1-4. p. 125-137. (ISSN 0865 4824) 7. Földi, T.; Bérczi, Sz. (2003): Are the Meteorites Cathode-Anode Systems Placed in the Solar Wind? Ionis Cavities by EGD Effect on the Surface of the Meteorites. Meteoritics & Planetary Science, 38, No. 7. Supplement, abs. 5258. (ISSN 1086-9379) 8. T. Földi, Sz. Bérczi, E. Palásti (2003): Experimental Instrument on Hunveyor for Collecting Bacteria by Their Electrostatic Coagulation with Dust Grains (FOELDIX): Observation of Electrostatical Precipitated Coagulated Units in a Nutrient Detector Pattern. Acta Mineralogica et Petrographica, Szeged, XLIV. 19-22. (HU ISSN 0365 8006) 9. Sz. Bérczi, S. Józsa (2003): Petrographic Studies on the NASA Lunar Sample Thin Section Set: I. The Textural Sequence of the Basaltic Samples and Their Description by Cellular Automata Mosaic Model and Tentative TTT-Diagram. Acta Mineralogica et Petrographica, Szeged, XLIV. 57-61. (HU ISSN 0365 8006) 10. Bérczi Sz. (2004): The Role of Curie Principle in Understanding Composite Plane Symmetry Patterns: New Ethnomathematic Relations in Ancient Eurasian Ornamental Arts from Archaeologic Finds of the Period 1. M. B. C. and 1. M. A. D. FORMA, 19/4. (accepted). Tokyo (ISSN 0911-6036)

(5 publikáció az oktatott tárggyal kapcsolatban)

1. Bérczi Sz. (1991): Kristályoktól Bolygótestekig. 210.old. Akadémiai Kiadó, Budapest (ISBN 963 05 5842 4) 2. Bérczi Sz. (1978): Planetológia. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1154) 3. Bérczi Sz. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (1): Planetáris és anyagtérképek holdkőzetekről, meteoritekről. UNICONSTANT. Budapest, Püspökladány (ISBN 963 00 6314 XÖ, 963 00 6315 8) 4. Bérczi Sz. Hargitai H., Kereszturi Á., Sik A. (2001): Kis Atlasz a Naprendszerről (3): Bolygótestek atlasza. UNICONSTANT, Budapest, Püspökladány (ISBN 963 00 6314 XÖ, 963 00 8474 0) 5. Bérczi Sz. Kabai S. (2002): Kis Atlasz a Naprendszerről (5): Űrkutatás és geometria. ELTE TTK Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport, UNICONSTANT, Budapest, Püspökladány (ISBN 963 00 6314 XÖ, 963 204 063 5)

(5 publikáció az életművel kapcsolatban)

1. Bérczi Sz. (1993): A műveltség rétegződése: Gondolkodási és Cselekvési Rendszerek. Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete, Budapest (ISBN 963 04 2516 5, ISSN 1216 951X) 2. Bérczi Sz. (1985): Anyagtechnológia I. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1333) 3. Bérczi Sz. (1990): Szimmetria és Struktúraépítés. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest (J3-1441) 4. Bérczi Sz. (1993): Symmetry and Topology in Cellular Automatic Transformations, The Solution of the Indirect Von Neumann Problem for the Transfiguratuions of Cylindrical Cell.Mosaic systems of Fibonacci Plants. Abstracta Botanica. 17.(12.).Budapest (ISSN 0133 6215) 5. Bérczi Sz. (1993): Symmetry Changes by Cellular Automata in Transformations of Closed Double-Threads and Cellular Tubes with Möbius-Band, Torus, Tube-Knot and Klein-Bottle Topologies. Symmetry: Culture and Science, 4. No. 1. p. 49-68. (ISSN 0865 4824)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

Tudományos tagságok MTA Geonómiai Tudományos Bizottság, (1986-) MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottság, (2005-)

Vezető funkciók: Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport (1993-) MTA Geonómiai Bizottság, titkár (1996-2002), MTA Geonómiai Bizottság, Meteoritikai és Planetológiai Albizottság, elnök, (2002-),

Társasági tagságok: Magyar Asztronautikai Társaság, (1975-), elnökségi tag (1994-), alelnök (2002-)

Szakmai elismerések: TV Egyetem emlékplakett, (1977) Nagy Ernő emlékérem, Magyar Asztronautikai Társaság, (1978) Juhász Nagy Pál emlékérem, Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, (1998) Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001)

Szerkesztői tevékenység: Symmetry: Culture and Science, 2001-2005.

Budapest, 2008, február 8.

http://metal.elte.hu/aft.elte.hu/Munkatarsak/berczi/berczi.html