Tudományágak kategóriákba sorolása

Gondolatok, információk a kategóriák rendszerezéséhez, javításához. A kategóriafában nem csak létezőek, hanem olyanok is megtalálhatóak, melyek javaslat részét képezik (Pl. arra példát).

Kategóriákkal kapcsolatos javaslatokSzerkesztés

 • Főbb kategóriák nagyjából a Kezdőlap alapján legyenek.
 • A Személyekbe nem kellene mindenkit belerakni, csak aki nincs alkategóriában. (Fizikusok, Költők, írók...)

A tudomány főbb kategóriáiSzerkesztés

Kiindulás a kezdőlap kategóriái.

Természettudományok
Társadalomtudományok
Bölcsészettudományok (vagy egy ilyen része legyen: Kategória:Kultúra)
??Alkalmazott tudományok (mérnöki- orvos- jog-? belefér) ez nagyon vitatható
Mérnökök
Orvosok
Nobel-díjas orvosok és fiziológusok ?

Természettudomány és matematika kategóriafaSzerkesztés

Fő kategóriafaSzerkesztés

Kategória:Tudomány

 1. Kategória:Nagy Tudomány
  1. Kategória:Manhattan-projekt
 2. Kategória:Matematika -> Lejjebb részletezve
 3. Kategória:Természettudományok
  1. Kategória:Mértékegységek vagy a fizikában legyen? esetleg Kategória:Mennyiségek és mértékegységek
   1. Kategória:Időegységek (az előzőbe átrakni?)
  2. Kategória:Fizika -> Lejjebb részletezve
  3. Kategória:Csillagászat -> Máshol részletezve
  4. Kategória:Földtudomány
  5. Kategória:Földrajz --> Lejjebb részletezve (beleférnek a földtudományok? Vagy Kategória:Földrajz és földtudományok legyen, vagy külön legyen földtudományok? Szerintem felesleges a Kategória:Földrajztudomány név, túl hosszú)
  6. Kategória:Kémia
   1. Kategória:Kémikusok
    1. Kategória:Magyar kémikusok
    2. Kategória:Nobel-díjas kémikusok
   2. Kategória:Kémiai elemek (kell? a periódusos rendszerben megvannak)
  7. Kategória:Biológia Rátonyi G. által javasolt név: Biológia, orvostudomány -> Lejjebb részletezve


Matematika részletezveSzerkesztés

 • A matematika nem természettudomány, bár gyakran oda szokták sorolni. (Természettudományi karon tanítják.) Berakjuk? (Nem a természetről, hanem a logikus gondolkodásról szól.)

Kategória:Matematika

 1. Kategória:Matematikusok
  1. Kategória:Magyar matematikusok
 2. Kategória:Geometria
  1. Kategória:Affin geometria
 3. Kategória:Klasszikus algebra új (vagy lineáris algebra)
 4. Kategória:Absztrakt algebra új
 5. Kategória:Valószínűségszámítás és statisztika új
 6. Kategória:Számok
  1. Kategória:Egész számok
 7. Kategória:Számelmélet
 8. Kategória:Matematikai logika
 9. Kategória:Halmazelmélet
 10. Kategória:Paradoxonok

Fizika részletezveSzerkesztés

 • Mag- és részecskefizika vagy Atom-, mag- és részecskefizika összevonása kell?
 • Elemi részecskék-et a fenti kategóriába kiszedni. Elég az elemi részecske cikk.

Kategória:Fizika

 1. Kategória:Fizikusok
  1. Kategória:Magyar fizikusok
  2. Kategória:Nobel-díjas fizikusok
 2. Atomfizika
 3. Kategória:Magfizika
 4. Kategória:Részecskefizika
  1. Kategória:Elemi részecskék meg kellene talán szüntetni
 5. Kategória:Statisztikus fizika
 6. Kategória:Klasszikus és relativisztikus mechanika
 7. Kategória:Kvantummechanika
 8. Kategória:Termodinamika
 9. Kategória:Asztrofizika (Csillagászat alá is.)
  1. Kategória:Kozmológia


Földrajz(tudomány) részletezveSzerkesztés

Kategória:Földrajz beleférnek a földtudományok? Vagy Kategória:Földrajz és földtudományok legyen, vagy külön legyen földtudományok? Szerintem felesleges a Kategória:Földrajztudomány név, túl hosszú

 1. Kategória:Földrajztudósok, utazók, felfedezők
 2. Kategória:Fővárosok
 3. Kategória:Európa
  1. Kategória:Magyarország
   1. Kategória:Magyarország települései
    1. Kategória:Magyarország városai
     1. Kategória:Budapest
    2. Kategória:Baranya megye települései (Ezek mind készek)
    3. Kategória:Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései
    4. Kategória:Fejér megye települései
    5. ...
  2. Kategória:Svédország
   1. Kategória:Svédország tartományai
   2. Kategória:Svédország megyéi
   3. Kategória:Svédországi tavak
  3. Kategória:Szlovákia
   1. Kategória:Szlovákia települései (ez az egy rendhagyó, nem X települései alakú)
  4. Kategória:Románia
   1. Kategória:Románia települései
 4. Kategória:Ázsia
  1. Kategória:Japán
   1. Kategória:Japán települései
 5. Kategória:Amerika (Esetleg Észak-Amerika és Közép- és Dél-Amerika.)
  1. Kategória:Egyesült Államok (Vagy Amerikai E. Á., de az hosszú)
   1. Kategória:Az Egyesült Államok települései
 6. ...
 7. Kategória:Tavak
  1. Kategória:Magyar tavak
 8. Kategória:Folyók
  1. Kategória:Magyar folyók
 9. Kategória:Hegyek, hegységek
  1. Kategória:Magyar hegyek, hegységek

Biológia részletezveSzerkesztés

Kategória:Biológia Rátonyi G. által javasolt név: Biológia, orvostudomány

 1. Kategória:Model organizmusok ??? kell ilyen
 2. Kategória:Növények
 3. Kategória:Gombák
 4. Kategória:Állatok
  1. Kategória:Gerinctelen állatok
  2. Kategória:Emlősök
  3. Kategória:Madarak
 5. Kategória:Ökológia
 6. Kategória:Biokémia
 7. Kategória:Genetika

169/2000. (IX. 29.) Korm. rendeletSzerkesztés

(Csak ötletadónak, nem kell követni -- Árpi (Harp))

az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (Ftv.) 72. §-a r) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

 1. § Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.
 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásaSzerkesztés

 1. Természettudományok
  1. Matematika- és számítástudományok
  2. Fizikai tudományok (Asztofizika itt van?)
  3. Kémiai tudományok
  4. Földtudományok
  5. Biológiai tudományok
  6. Környezettudományok
  7. Multidiszciplináris természettudományok (Csillagászat itt van?)
 2. Műszaki tudományok
  1. Építőmérnöki tudományok
  2. Villamosmérnöki tudományok
  3. Építészmérnöki tudományok
  4. Anyagtudományok és technológiák
  5. Gépészeti tudományok
  6. Közlekedéstudományok
  7. Vegyészmérnöki tudományok
  8. Informatikai tudományok
  9. Agrár műszaki tudományok
  10. Katonai műszaki tudományok
  11. Multidiszciplináris műszaki tudományok
 3. Orvostudományok
  1. Elméleti orvostudományok
  2. Klinikai orvostudományok
  3. Egészségtudományok
  4. Gyógyszertudományok
  5. Multidiszciplináris orvostudományok
 4. Agrártudományok
  1. Növénytermesztési és kertészeti tudományok
  2. Állatorvosi tudományok
  3. Állattenyésztési tudományok
  4. Élelmiszertudományok
  5. Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
  6. Multidiszciplináris agrártudományok
 5. Társadalomtudományok
  1. Gazdálkodás- és szervezéstudományok
  2. Közgazdaságtudományok
  3. Állam- és jogtudományok
  4. Szociológiai tudományok
  5. Politikatudományok
  6. Hadtudományok
  7. Multidiszciplináris társadalomtudományok
 6. Bölcsészettudományok
  1. Történelemtudományok
  2. Irodalomtudományok
  3. Nyelvtudományok
  4. Filozófiai tudományok
  5. Nevelés- és sporttudományok
  6. Pszichológiai tudományok
  7. Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
  8. Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
  9. Vallástudományok
  10. Média- és kommunikációs tudományok
  11. Multidiszciplináris bölcsészettudományok
 7. Művészetek
  1. Építőművészet
  2. Iparművészet
  3. Képzőművészet
  4. Színházművészet
  5. Film- és videoművészet
  6. Zeneművészet
  7. Tánc- és mozdulatművészet
  8. Multimédia
 8. Hittudomány

KérdésekSzerkesztés

Ez jól hangzik, de hol a csillagászat, asztrofizika? Meg gondolom jópár egyéb tudomány és egyéb kategória van most a kezdőlapon, ami ebben a listában nem található meg... Ebben a formájában eléggé hiányosnak tűnik. --grin 2004. október 25., 14:19 (CEST)