Szerkesztő:Raziel/Laboratórium/Forráshivatkozások

Tudnivalók

Források és általános információSzerkesztés

Tudnivalók
 • A forma kialakítása a Fons és az ItK könyvekre és időszaki kiadványokra vonatkozó ajánlásának figyelembevételével készült. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a tervek bármelyike is pontosan követné ezeket.
 • A cél egyelőre a három legtöbbet használt sablon kinézetének kialakítása, mely mintául szolgálhat a többi számára.
 • A kinézet kialakításának alapelgondolása, hogy az adatok könnyen és gyorsan értelmezhetőek legyenek ember és gép számára. Így például a sablonok automatikusan kezeljék a vezeték és keresztnév keleti és nyugati sorrendjét; szedjék kiskapitálissal a vezetéknevet; magyar paraméterek; COinS használata; a különböző sablonoknál az azonos adatok megközelítőleg azonos helyen legyenek megtalálhatóak.
 • Az oldalon látható mintákról: a kék részek egyik ajánlásban sem szerepeltek, a zöld részek csak nyomtatásban látszanak.

Konkrét formai javaslatokSzerkesztés

 • A rövid forma hivatkozzon a teljesre.
 • Könnyebb áttekinthetőség érdekében a hosszú jegyzetek áthelyezése a szövegből egy külön szakaszba.

Felvetődött kérdésekSzerkesztés

 • Legyen-e maximálva az egy könyv esetében megjelölhető szerzők száma?
 • Szükséges-e könyvek és folyóiratok esetében url-paraméter? Ha igen, külön szabályrendszer szükséges hozzá.

KönyvSzerkesztés

 • Ajánlott név: Könyvhivatkozás

Egyszerzős kötetSzerkesztés

Szerző, Cím, X. kiadás. Megjelenés helye, kiadó, év, (Sorozat címe, kötet száma a sorozatban), oldalszám. ISBN, DOI, nyelven. Idézet: „Idézett szöveg”

 • Bradford W. Wright: Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001, 215 o. ISBN: 0-8018-7450-5, angolul. Idézet: „Captain America returned as a World War II hero, literally revived our of suspended animation, haunted by past memories, and trying to adapt to 1960s society.”
 • A szerző vezetéknevét kiskapitálisan szedjük.
 • A szerzőket vesszővel választjuk el.
 • A mű címét dőlten szedjük.
 • Ha a műnek alcíme is van, közéjük kettőspontot teszünk. Ha az alcím zárójelben van, a zárójel elé semmilyen írásjel sem teszünk.

Többszerzős kötet, tanulmánykötetSzerkesztés

Szerzők, a tanulmány címe. Cím, X. kiadás. Szerk., kiad., bev., vál., jegyz., utószó, tan.. Megjelenés helye, kiadó, év, (Sorozat címe, kötet száma a sorozatban), oldalszám. ISBN, DOI, nyelven. Idézet: „Idézett szöveg”

 • Captain America and the Struggle of the Superhero: Critical Essays. Szerk. Robert G. Weiner, bev. John Shelton Lawrence, utószó J. M. DeMatteis. McFarland & Company, Jefferson, 2009. ISBN: 0-7864-3703-0, angolul.
 • A szerkesztő vezetéknevét kiskapitálisan szedjük.
 • A szerkesztőket vesszővel választjuk el.
 • A mű címét dőlten szedjük.
 • Ha a műnek alcíme is van, közéjük kettőspontot teszünk. Ha az alcím zárójelben van, a zárójel elé semmilyen írásjel sem teszünk.
 • Állandó rövidítések: kiad. (sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta helyett), bev. (a bevezető tanulmányt írta, az előszót írta helyett), vál. (válogatta helyett), jegyz. (a jegyzeteket írta, a jegyzeteket összeállította helyett), utószó (az utószót írta, a kísérő tanulmányt írta helyett), tan. (ez mind az elő-, mind az utószó írójára utalhat).

Időszaki kiadványSzerkesztés

 • Ajánlott név: Folyóirat-hivatkozás

Szerzők, cím. Időszaki kiadvány címe, dátum, szám sz., oldalszám. ISSN, PMID, nyelven. Idézet: „Idézett szöveg”

 • Ben Morse, The Wizard Retrospective: Captain America. Wizard, 2007. május, 187. sz., 30–48 o. Angolul.
 • A szerző vezetéknevét kiskapitálisan szedjük.
 • A cikk címét dőlten szedjük.

WebcímSzerkesztés

 • Ajánlott név: Webhivatkozás

Szerzők, cím+url (formátum). , kiadó, dátum (Hozzáférés: hozzáférés dátuma), oldalszám, nyelven. XXXX. XX X-i dátummal archiválva+url az Archiváló Oldal Neve oldalain. Idézet: „Idézett szöveg”

 • Steve Fritz, Marvel/Disney - The ANIMATED View. Newsarama, Imaginova, 2009. augusztus 31. (Hozzáférés: 2009. szeptember 1.), angolul. 2009. szeptember 5-i dátummal archiválva az Internet Archive oldalain. Idézet: „Wall Street and the comic book industry are currently buzzing like a nest of hornets over Disney’s $4 billion cash/stock acquisition of Marvel Entertainment.”
 • Steve Fritz, Marvel/Disney - The ANIMATED View (http://www.newsarama.com/tv/090831-marvel-disney-animation.html). Newsarama, Imaginova, 2009. augusztus 31. (Hozzáférés: 2009. szeptember 1.), angolul. 2009. szeptember 5-i dátummal archiválva az Internet Archive oldalain (http://web.archive.org/web/20071221104841/http://comicbookads.leafpublishing.com/hall-of-covers/cover-display2-page2.htm). Idézet: „Wall Street and the comic book industry are currently buzzing like a nest of hornets over Disney’s $4 billion cash/stock acquisition of Marvel Entertainment.”

Javaslat: a sablon egységes használata a szócikkek „Külső hivatkozások” szakaszában.

 • Newsarama (http://www.newsarama.com), Imaginova, angolul.
 • Duane Swierczynski, Secret Dead Blog (http://secretdead.blogspot.com), saját kiadás, angolul.
 • A formátum arra az esetre, ha PDF, DOC és egyéb dokumentumokra mutat a hivatkozás.
 • Mű: Ha a hivatkozás egy nagyobb „műnek” a része, mint például egy könyvnek, időszaki kiadványnak vagy honlapnak. Ez általában a honlap neve.
 • Kiadó: A honlap működtetője, ami lehet például egy kormányhivatal, oktatási intézmény vagy cég. A kiadó általában nem egyezik meg a honlap nevével. (Például a hírek.csillagászat.hu kiadója a Magyar Csillagászati Egyesület) Ha nem vagy biztos a kiadó kilétében, megpróbálhatsz rákeresni az adott honlapra egy WHOIS-szolgáltatónál. A magán úton történő kiadáshoz, mint például egy blog, bírhatod, hogy „saját kiadás”.
 • Az oldalszám arra az esetre, ha PDF, DOC és egyéb dokumentumokra mutat a hivatkozás.

Rövid formaSzerkesztés

 • Ajánlott név: Rövidített hivatkozás (Rövhiv)

Szerző vagy szerkesztő vezetékneve, Cím első szava(i), i. m., oldalszám.

 • Wright, Comic Book…, i. m., 195–196 o.
 • Wright, i. m., 87 o.
 • A szerző vagy szerkesztő vezetéknevét kiskapitálisan szedjük.
 • A szerzők vagy szerkesztők vezetéknevét vesszővel választjuk el.
 • A mű címének első szavát(szavait) csak akkor adjuk meg, ha a szerzőtől több művet is idézünk a szócikkben. Dőlten szedjük.
 • Sablon: Szerkesztő:Raziel/Rövhiv (kezdetleges)

Egyéb javaslatokSzerkesztés

 • A sablonok ajánlott egységes elnevezési formája: a forráshivatkozás típusa + „hivatkozás”
 • A több szócikkben is használt, azonos forrásokról készüljenek külön sablonok egységes elnevezéssel.