Szerkesztő:Raziel/Laboratórium

Eltérített kísérlet: Az év szócikke
PODY barnstar.svg

Az év szócikke egy formális kitüntetés, melyet a Wikipédia közösségének jelölése és szavazatai alapján adományozunk különböző szócikkeknek különböző kategóriákban. A jelöltek az adott évben született, vagy korábban létrehozott, de az adott évben jelentősen bővített és feljavított szócikkek közül kerülnek ki. A jelölt szócikkeknek meg kell felelniük a Wikipédia irányelveinek és útmutatóinak, valamint az adott évben érvényben lévő, a kiemelt szócikkekkel szemben támasztott követelményeknek. A kiemelt státusz tényleges megléte azonban nem követelmény. A kiemelt státusszal szemben Az év szócikke-kitüntetést nem szükséges a kiemelt szócikkekkel szemben támasztott követelmények későbbi változása esetén felülvizsgálni.

A kitüntetés célja és remélt hatásai:

  1. Kompromisszumot jelenthet a szócikkek kiemelt státuszának megvonását támogatók és ellenzők visszatérő vitáira. A kiemelt státusz a szócikkekkel szemben támasztott, az éppen érvényben lévő követelményeknek való maximális megfelelés jelzője lenne. Az év szócikke-kitüntetés ezt a minőségi megfelelést egy meghatározott időkeretbe helyezné, mely nem tud elévülni. A kiemelt státusz és Az év szócikke-kitüntetés függetlenné válhat egymástól.
  2. Megfelelő hozzáállás mellett értékes eszköz lehet a magyar nyelvű Wikipédia minőségi szócikkeinek bemutatásában. A kiemelt szócikkeket gyűjtő lappal szemben, melynek több száz szócikke közül számos gyakran elavult és már nem felel meg a legmagasabb minőségi követelményeknek, Az év szócikke gyűjtőlapja kevesebb szócikket tartalmazna, de minden évben frissülne a megelőző év legjobb munkáival.

A kísérletet eltérítették! Egy szörnyet segítettem a világra és a neveltetésével is problémák vannak :-P

A gyűjtött tapasztalatok:

  1. Ha egy eljárás nem működik, nem jó egy plusz eljárás bevetésével megpróbálni korrigálni azt.

Tovább a kísérlethez

Sikertelen kísérlet: Teljes szócikk
Symbol support vote.svg

A teljes szócikk egy kielégítően megírt szócikk. A vele szemben támasztott követelmények nem annyira szigorúak, mint amiket egy kitüntetett szócikktől elvárunk. A cikkértékelési skálán a teljes szócikk kettővel a kitüntetett alatt található. A javaslat a szerkesztők általában tetszés szerinti értékelését egy szigorúbb rendszerbe helyezte volna át.

A kísérlet bukása és a gyűjtött tapasztalatok:

  1. Az elnevezés megtévesztő. A Wikipédia egyetlen szócikke sem lehet „teljes”, hiszen minden cikket lehet még bővíteni, még ha csak morzsányi információval is. A hibás elnevezés nem a kísérlet hibája volt, a név a cikkértékelési skála minőségi besorolását követte.
    1. Következtetés: A cikkértékelési skála legtöbb elnevezése megtévesztő és szubjektív.
  2. Az eljáráshoz, a kiemelési procedúra mellett, hiányzik a kielégítő mennyiségű szerkesztői erőforrás.
    1. Következtetés: Indokolt az eljárás egyszerűsítése. A több tanúsítós rendszer helyett az egy tanúsítós rendszer megvalósítása praktikusabb lenne. Tanúsítási joguk csak az erre a célra létrehozott műhely tagjainak lenne. A tagságot minimális feltételhez kellene kötni, például megerősített szerkesztő-státuszhoz.

Tovább a kísérlethez

Sikertelen kísérlet: Forráshivatkozások

A kísérlet a forráshivatkozások megadására szolgáló „cite”-sablonok egységesítését és korszerűsítését célozta.

A kísérlet bukása és a gyűjtött tapasztalatok:

  1. ’Ha van kalap rajta, az a baj, ha nincs kalap rajta, az a baj.’ – Totttál kiborító dolog…

Tovább a kísérlethez