Végső István (1979-) Szegedi Tudományegyetemen végzett 2002-ben történelem (bölcsész, tanár) - politika-elmélet szakokon. 2013-ban kulturális rendezvényszervező (OKJ), 2017-ben kulturális közösségfejlesztő mentor (MOKK) képzettségeket szerzett. Helytörténeti kutatóként 2002 óta több magyarországi múzeumi illetve kutatócsoportok projektjeiben vett részt, kiadványok és kiállítások összeállításánál. Kétszáznál több írása jelent meg 20. századi sorsfordulók témáiban (hadtörténet, 1956, holokauszt). Eddig 12 könyve jelent meg főként helytörténet témakörben. A Magyar Tudományos Művek Tárában 47 tudományos publikációja található meg. 2008 óta 400-nál több helytörténeti fórumot, könyvbemutatót, előadást, tárlatot, kulturális rendezvényt szervezett. 2008-tól több Bács-Kiskun megyében működő civil szervezet alapítója, vezetőségi képviselője vagy tagja. Így például 2009 óta a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Szövetség tagja. Civil szervezeteknél elnöki és titkári feladatokat látott el.