Sziklai sztyepperdő

A sziklai sztyepperdők (Tilio-Fraxinetum) sziklás tetőkön, éleken, erős napsütésnek és szélnek kitett helyeken találhatók meg. Magyarországon valószínűleg a Würm-glaciális utáni mogyoró kor kevert erdejének maradványai.

Lombkoronaszintjének domináns fajai:

további, gyakori fajok:

A cserjeszintben jellemző a köszméte (Ribes uva-crispa),

a gyepszintben pedig:

A társulásban sok a szteppfaj.

ForrásokSzerkesztés