Az n-edfokú négyzetes mátrix szimmetrikus mátrix, ha teljesül az alábbi feltétel:

(a mátrix egyenlő a transzponáltjával),

azaz

minden indexre.

PéldaSzerkesztés

Az alábbi mátrix

 

szimmetrikus mátrix.