Tömegspektrometria

A tömegspektrometria (angolul Mass Spectrometry, MS) nagyműszeres analitikai módszer töltéssel rendelkező anyagi részecskék tömegének meghatározására. Elvétve tömegspektroszkópiának is nevezik, de ez a kifejezés a modern készülékekre nézvést helytelen, mivel a mai tömegspektrométerek nem az elektromágneses sugárzás elnyelésén alapulnak.[1] Az adott ionok elektromágneses térrel való kölcsönhatásra tömeg/töltés hányadosuk alapján szétválnak valamilyen módon. A tömegspektrometria legfőbb felhasználása tiszta szerves komponensek pontos molekulatömegének, összegképletének és a fragmentálódási folyamatok révén a vegyületek szerkezetének a meghatározására. A mérés során felveszik a tömegspektrumot, mely relatív intenzitást ábrázol a tömeg/töltés hányados függvényében.

Egy tömegspektrométer elvi vázlata

Más módszerekkel, például gázkromatográfiával (GC-MS), folyadékkromatográfiával (LC-MS), kapilláris elektroforézissel (CE-MS) vagy Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometriával (ICP-MS) kombinálható a megfelelő interface hozzákapcsolásával. Ekkor csatolt technikákról beszélünk. Ez esetben a tömegspektrométer felfogható az előző módszerek nagy érzékenységű, széles tömegtartományú, speciális detektoraként.

Toluol elektronionizációs tömegspektruma. Jól látszik a molekulaion M=92 (C7H8+) csúcsa és a legnagyobb, M−1=91 tömegszámnak megfelelő (C7H7+ tropilium kation) csúcs.

A tömegspektrométerek három részt mindenképpen kell tartalmazniuk:

 • ionforrást
 • (tömeg)analizátort
 • detektort

A tömegspektrometriás mérések lépései:

 • mintából ionok készítése
 • ionok a különböző tömeg/töltés arány szerinti elválasztása
 • ionok detektálása
 • adatok feldolgozása

A tömegspektrometria főbb felhasználási területei:

 • Ismeretlen minták meghatározása a molekulák és fragmentumaik alapján
 • Izotóp-összetétel meghatározása egy vegyületben
 • A fragmentálási folyamatok alapján a vegyület szerkezetének meghatározása
 • Kapcsolt technikák esetén mennyiségi meghatározás
 • Egyéb fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok vizsgálata

Jegyzetek szerkesztés

 1. Gross, Jürgen H.. Mass spectrometry : a textbook, 3. kiadás (2017). ISBN 978-3-319-54398-7