Területi mozgóátlag

A területi mozgóátlag társadalmi-gazdasági különbségek területi vizsgálatánál alkalmazott módszer. Segítségével a lehatárolási probléma és az aggregációs információveszteség jól kezelhető, és alkalmas a térszemlélet formálására. A lehatárolási problémát úgy kezeli, hogy egységes kritériumot ad a lehatároláshoz. Az aggregációs információveszteséget csökkenti, mivel a módszer az elemi egységeket nem vonja össze nagyobb egységekbe, lehetőség van a legrészletesebb térfelosztással dolgozni.

A különféle módszerekkel kialakított területegységeken végzett vizsgálatoknál kénytelenek vagyunk eltekinteni attól a ténytől, hogy valójában már homogenizált egységekkel dolgozunk, holott az egységeken belül is jelentős különbségekkel találkozhatunk (pl.: a határsávok inkább hasonlítanak egymásra, mint a területegységek távolabbi részeire).

AlkalmazásaSzerkesztés

A módszer alkalmas makrotendenciák elemzéséhez, lokális eltérések bemutatásához.

Területi mozgóátlag számításakor a településre és az attól adott távolságra lévő településekre rendelkezésre álló értékeket átlagoljuk (fajlagos mutató esetén súlyozott átlaggal számolunk).

 , ha  , ahol
  az   és   pont távolsága,
  pedig a mozgóátlag kiterjedése.

A módszer egy elemi egységhez nagyobb térséget jellemző értéket rendel hozzá, nem kötődik létező területi felosztáshoz. Alkalmazásához megfelelő részletezettségű területi adatok kellenek (Magyarországon ez a kistérségek szintjét jelenti).

TípusaiSzerkesztés

  • 1.: változatlan területnagyságú (állandó sugarú kör)
  • 2.: változatlan súlyú (változó sugarú kör, súly gyakran a népességszám)

A távolság meghatározásaSzerkesztés

Leggyakrabban a településközpontok légvonalbeli távolságát alkalmazzák, de létező területi felosztás egységeinek átlagos nagyságával, vagy intézmények, szervezetek, gazdasági egységek gyakorlatban megfigyelt átlagos vonzáskörzetének nagyságával is végeznek vizsgálatokat. A sugár nagyságának megválasztásánál tekintettel kell lenni arra, hogy túl kis sugár alkalmazásánál a települési szinthez képest csekély különbségeket fogunk tapasztalni, túl nagy sugár választásánál pedig a területi különbségek kiegyenlítődnek.

ForrásokSzerkesztés