Tormássy János (püspök)

(1744-1814) református püspök

Tormássy János (Kecskemét, 1744. augusztus 12.Kiskunhalas, 1814. augusztus 12.) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1807-től haláláig.

Tormássy János
a Dunamelléki református egyházkerület püspöke

Született1744. augusztus 12.
Kecskemét
Elhunyt1814. augusztus 12. (70 évesen)
Kiskunhalas
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1807 – 1814
Előző püspök
Következő püspök
Végveresmarti Sámuel
Báthory Gábor
A Wikimédia Commons tartalmaz Tormássy János témájú médiaállományokat.

Kecskeméten valamint 1760 tavaszától Debrecenben végezte iskoláit. 1768 nyarán külföldre indult, s előbb valahol másutt, 1769-től pedig Genevában folytatta tanulmányait. Hazatérte után 1771-ben kecskeméti, 1777-ben kiskunhalasi lelkész lett. 1790-ben főjegyzővé választotta a dunamelléki egyházkerület, mégpedig a püspökségre következés jogával. Részt vevén a budai zsinaton, vezérszerepet vitt a lelkészi kar érdekeinek védelmezésében. Az 1790–91-i országgyűlés ref. prédikátori tisztét ő töltötte be. 1807-ben püspök lett. 70 születésnapján hunyt el. Vőtársa volt Péczeli Józsefnek és Ercsei Dánielnek, veje Varjas Jánosnak és másodunokatestvére Vecsei Sámuel tiszántúli püspöknek.

Irodalmi, főleg egyháztörténelmi téren jelentékeny munkásságot fejtett ki.

  • A szorongattatások között enyhülést óhajtó Izrael népének… biztatása (Prédikáció a türelmességi rendeletről). (Pest, 1782.)
  • Egynehány prédikációk… a közelebb elmúlt országgyűlésére felsereglett úri rendek előtt. (Uo. 1791.)
  • Hazáját és az Isten házát buzgón szerető Nehemiás… (Gyászbeszéd gr. Teleki József felett). (Uo. 1797.)
  • A cheirothesiáról (Prédikáció Tóthpápai József püspöki beiktatásakor). (Komárom, 1814.)
  • A dunamelléki ref. egyházkerület története (Közzétette Fábián Mihály). (Sárospatak. 1867.)
  • Halas városa s eklézsiája históriája. (Kecskemét, 1875.)
  • A pesti religionaria commissio actáinak rövid és egyszerű summázata (Révész Figyelmezője, 1878.).
  • Adalékok a dunamelléki ref. püspökök életéhez (Közzétette Mokos Gyula). (Pápa, 1892.)

További információk

szerkesztés
  • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Bp., História - MTA Történettudományi Intézete, 1996.
  • Péterné Fehér Mária-Szabó Tamás-Székelyné Kőrösi Ilona: Kecskeméti életrajzi lexikon. Kecskemét, Kecskeméti Lapok Kft.-Kecskemét Monográfia Szerkesztősége, 1992.
  • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
  • Új magyar életrajzi lexikon I–VI. Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub; (hely nélkül): Helikon. 2001–2007. ISBN 963-547-414-8  

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés