Vagyonnyilatkozat

A vagyonnyilatkozat országgyűlési képviselők illetve törvény által erre kötelezett más személyek által teendő hivatalos nyilatkozat.

Törvényi szabályozásaSzerkesztés

A képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától számított harminc napon belül, majd megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél vagyonnyilatkozatot tenni.[1] A vagyonnyilatkozat elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - képviselő tiszteletdíjban nem részesülhet.[2] A vagyonnyilatkozat tartalmára a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.[3]

A törvény záró rendelkezései között egy átmeneti rendelkezést tartalmaz: "A 12. §-ban előírt vagyonnyilatkozat a jelenleg mandátummal rendelkező országgyűlési képviselők e törvény hatálybalépésétől (a kihirdetésének napjától) számított 30 napon belül kötelesek megtenni az Országgyűlés elnökénél."[4]

2007-ben született törvény (2007. évi CLII. törvény) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség részletesebb szabályairól.

A törvény fő témaköreiSzerkesztés

 • A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek köre
 • A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége
 • A vagyonnyilatkozat őrzése
 • A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
 • A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei
 • A vagyonnyilatkozat-tétel formai követelményei
 • A vagyongyarapodási vizsgálat

JegyzetekSzerkesztés

 1. 1990. évi LV. törvény 12. § (1) bek.
 2. 1990. évi LV. törvény 12. § (2) bek.
 3. 1990. évi LV. törvény 12. § (3) bek.
 4. 1990. évi LV. törvény 14. § (3) bek.