Vallási irodalom

irodalmi műfaj

A vallási irodalom a tágabb értelemben vett irodalom egyik jelentős ága a tudományos irodalom, a szépirodalom, a filozófia irodalom stb. mellett. A vallással kapcsolatos irodalmi művek tartoznak bele. A tudományos rendszerességgel művelt vallási irodalmat teológiai irodalom néven ismerik. (Ez utóbbi alcsoportba több filozófiai jellegű mű is beletartozik.) A vallási irodalomnak magyar nyelvre viszonylag kevés alkotását fordították. A keresztény vallásos irodalmat egyházi irodalomnak is szokták nevezni.

Keresztény vallási irodalomSzerkesztés

Muszlim vallási irodalomSzerkesztés

A Közel-keleti országok vallási irodalma az arab hódítás után (7. századtól). Jelentős mennyiségű vallásos mű tartozik ide, legismertebb közülük a Korán. Magyar nyelvre fordították:

 • Abú-Hámid Mohammed Al-Ghazálíj: A tévelygésből kivezető út (ford. Németh Pál), Mikes International, Hága, 2003
 • An-Nawawi által gyűjtött Negyvend hadísz. Fordítás és magyarázat, Magyarországi Muszlimok Egyháza, Budapest, 2008, ISBN 978-963-87469-5-5
 • Korán (ford. Simon Róbert, Prométheusz Könyvek 17.), Budapest, Helikon, 1987, ISBN 963-207-822-5, 494 p

Zsidó vallási irodalomSzerkesztés

A mai Izraelen kívül a középkori Európában is művelt irodalom. Legismertebb terméke a Talmud és a Zóhár. Magyar nyelvre fordították:

 • Ábrahám ibn Daud: A Magasztos hit, Logos Kiadó, 2004, ISBN 9638159170
 • Apokrifek (szerk. Vanyó László), Bp., Szent István Társulat, 1980, ISBN 963-360-110-x, 366 p (2. kiadás: 1988, ISBN 963-360-363-3)
 • A próféták élete. Zsidó szentéletrajzok az ókorból (ford. Xeravits Géza), L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-236-321-9, 122 p
 • Biblia több kiadásban, például: Szent Bibliaazaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szent Írás, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2001, ISBN 963-300-857-3
 • Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1906 (reprint kiadás: Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-7780-24-6, 413 p), 179–298., 305–319., 329–378. oldal
 • Slomo Ganzfried, R. Joszef Káró: A Sulchan Aruch kivonata I-III., Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest, 1998
 • Yehuda ha-Levi: Kuzári: érvek és bizonyítékok könyve a megvetett vallás védelmében (ford., jegyzetekkel és utószóval ell. Maróth Miklós), Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Piliscsaba, 2004, ISBN 9638635932, 210 p.
 • Maimonidész: A tévelygők útmutatója, Logos Kiadó, Budapest, 1997 (reprint kiadás az 1878–1890-es kiadásból)
 • Sulchan Aruch "Terített asztal". A zsidók négy törvénykönyve. Forditotta és kiadja, fordította Luzsénszky Alfonz, Budapest, 1926. [1]
 • Szabolcsi Miksa: Hitvita – Izsák ben Ábrahám Troki Chizuk Emunája nyomán, Brózsa Ottó Könyvnyomdája, Budapest, 1908, 95 p
 • Szabó Xavér: Salamon zsoltárai, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 978-963-88356-1-1, 161 p
 • Szádja Gáon: Hittételek és vélemények könyve (arabból fordította Hegedűs Gyöngyi), Goldziher Intézet – L'Harmattan, 2005, ISBN 963-7343-34-2
 • Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából, I–XII. kötet, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség és a Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, Budapest, 2007
 • Talmud:
  • Pirké ávót, több fordításban a magyar zsidó imakönyvekben.
  • Derech erec, in: Krausz Sámuel: Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások, Budapest, 1894, Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat (IMIT) kiadványa.
  • Huber Lipót: A Talmud, különös tekintettel az Új-Szövetségre, Szerzői kiadás, Budapest, 1897, 280 p (elektronikus elérés: [2] és [3])
  • Frisch Ármin: Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1906 (reprint kiadás: Auktor Könyvkiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-7780-24-6, 413 p), 77–151. oldala
  • A Talmud magyarul, fordította Luzsénszky Alfonz, Budapest, 1911. [több kiadásban] (reprint kiadás az 1940-es kiadás alapján: Gede Testvérek Bt., Budapest, 2002, ISBN 963-9298-33-6, 208 p, elektronikus kiadás az 1922-es kiadás alapján: [4], [5], [6])
  • A Talmud könyvei, fordította és összeállította Molnár Ernő, Korvin Testvérek Könyvnyomdája, Budapest, 1921–1923 (reprint kiadás: IKVA kiadó, Budapest, 1989, ISBN 963-0265-11-7, 516 p, elektronikus elérés: [7])
  • A Talmud – A Babilóniai Talmud, válogatta és fordította Domán István, Orex Bt., Budapest, 1994, ISBN 963-8126-04-3, 209 p
 • Weisz Miksa: Zsidó etika – a XI–XVII. század zsidó irodalmából, Pesti Izr. Hitközség Kulturszociális ügyosztálya, Budapest, 1923, 133 p
 • Zóhár – A Ragyogás könyve (ford. Réti Péter), Holnap Kiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-345-026-8, 112 oldal
 • Zohár – a Teremtés könyvéről, Atlantisz Könyvkiadó, 2014, ISBN 9789639777347, 980 p
 • A zsidó tudományok – fejezetek a klasszikus forrásokból, I–V., A zsidó tudományok szabadegyeteme, Budapest, 2003

Hindu vallási irodalomSzerkesztés

A mai India területén keletkezett vallási irodalom nagy része a hinduizmus befolyása alatt született. Legismertebb képviselője a Bhagavad-gíta. Magyar nyelven elérhető:

 • A Bhagavad-Gítá úgy, ahogy van – A szankszkrit eredetivel, annak latin betűs átírásával, a szavak magyar megfelelőivel, fordítással és részletes magyarázattal, The Bhaktivedanta Book Trust, Vaduz, 2008, ISBN 978-1-84599-081-7
 • India bölcsessége – Szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából, Gandhi Alapítvány-Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 1994, ISBN 963-04-4398-8
 • Srímad Bhágavatam I–X., The Bhaktivedanta Book Trust, h. n., 2008, ISBN 91-7149-052-3
 • Upanisadok I–III., Tan Kapuja Buddhista Egyház, Budapest, 1994, ISBN 963-450-064-1

Buddhista vallási irodalomSzerkesztés

A mai India, Kína, Japán, és Dél-kelet Ázsia nagy vallásának, a buddhizmusnak vallásos irodalma. Legismertebb képviselője a Buddhának tulajdonított prédikációk. Magyar nyelven elérhető:

 • A nyolcvannégy mahásziddha legendája, Tan Kapuja Buddhista Egyház, Budapest, 2000, ISBN 963-00-5153-2
 • Elszakadás a négy ragaszkodástól. Magyarázatok gyűjteménye - A tudat képzéséről szóló alapvető tanítás a Szakja hagyományban, Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Budapest, 1998, ISBN 963-7310-49-5
 • India bölcsessége – Szöveggyűjtemény India legendakincséből, vallási és filozófiai irodalmából, Gandhi Alapítvány-Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 1994, ISBN 963-04-4398-8
 • Sza-Szkja Pandita: A bölcsesség kincsestára, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984, ISBN 9630733528

Dzsainista vallási irodalomSzerkesztés

A mai India egy régi, de nem túlzottan sok követővel rendelkező vallásának, a dzsainizmusnak irodalma. Magyar nyelven elérhető:

 • Nami király megtérése – Dzsaina legendák és miniatúrák az Uttaradzsdzshajanaszuttából, Helikon Kiadó, Budapest, 1984, ISBN 963-207-819-5

Konfuciánus–taoista vallási irodalomSzerkesztés

A mai Kína hagyományos vallás–filozófiájának, a konfucianizmusnak és a taoizmusnak az irodalma. Legismertebb alkotása a Tao-tö-king. Magyar nyelven elérhető:

 • Weöres SándorTőkei Ferenc 1958. Lao-ce: Az Út és Erény könyve. Európa Könyvkiadó. (Budapest: Tericum Kiadó, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001; Budapest: Balassi Kiadó, 1996.)

Természeti népek vallási irodalmaSzerkesztés

Az úgynevezett természeti népek életében is jelentős helyet foglal el a vallási irodalom, bár ennek formája itt sokáig leginkább a szóbeli hagyományozódású imádságok, ráolvasások, varázslások voltak.

Fordítás-sorozatokSzerkesztés

Több kiadó foglalkozott kifejezetten vallásirodalmi művek magyar fordításával:

 • Farkas Lőrinc Imre Kiadó – vegyes vallási irodalom
 • Helikon Kiadó „Prométheusz Könyvek” című sorozata – vegyes vallási irodalom
 • Kairosz Kiadó – keresztény vallási irodalom
 • Logos Kiadó – zsidó vallási irodalom

ForrásokSzerkesztés

 • Gerhard J. Bellinger: Nagy valláskalauz – 670 vallás, egyház és kultusz, világnézeti-vallási mozgalom és társaság, valamint vallásfilozófiai iskola lexikona, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-05-6618-4
 • Denis Saurat: A vallások története, Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 1935 (reprint kiadás: Anno Kiadó, Budapest, é. n. [1990 körül], ISBN 963-9066-52-4)
 • Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, Dante Kiadás, Budapest, 1928 (reprint kiadás: Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1988, ISBN 963-7357-33-5)

Egyéb elektronikus irodalomSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés