Veress Ignác

nyelvész, állami főgimnáziumi igazgató

Csík-kászoni Veress Ignác (Bábolna (Hunyad megye), 1834. december 24.Kolozsvár, 1914. december 7.) nyelvész, állami főgimnáziumi igazgató, címzetes főigazgató.

Élete szerkesztés

Apjának (Csík megyéből származott birtokosnak) korán elhalálozása következtében korai árvaságra jutva, felvételt nyert a nagyszebeni királyi katolikus Teréz-árvaházba. 1848-49-ben az árvaházat kórházi célokra használták fel; ekkor az intézet növendékei szétoszoltak és Veress honvédnek állott. A szabadságharc után visszatért az árvaházba és elvégezte a főgimnáziumot. Állami ösztöndíjjal 1856-60-ban a bécsi egyetemen, mint a tanárképzőintézet tagja Vahlen, Bonitz és Hoffmann tanárokat hallgatta. Ott nyert 1860. októbert 15-én és a budapesti egyetemen 1866. január 1-jén tanári képesítést a latinból és görögből; tanított 1860-tól a budapesti I. kerületi katolikus főgimnáziumban mint helyettes, 1862. február 2-től mint rendes tanár; 1868. augusztus 13-án a nagyszebeni királyi állami főgimnázium igazgatójának neveztetett ki. 1892. október 10-től főigazgatói címet nyert. 1897. március 1-jén nyugalomba vonult. Ezután a tudománynak élt Budapest környékén.

Írásai szerkesztés

Klasszika filológiai és magyar nyelvészeti cikkei megjelentek a nagyszebeni főgimnáziumi Értesítőiben (1872-től), az Egyetemes Philol. Közlönyben (1877-től 1898-ig), az Országos Tanáregylet Közlönyében (XI., XVIII. XX. évf.); az Erdélyi Figyelőben (1880), az Erdélyi Múzeumban (1896), a Nyelvtudom. Közleményekben (1898).

Munkái szerkesztés

 • Hellas és Róma. Az ókori remekírók fordításai. II. füzet. Kalliope. (Herodotos IX. könyve.) Magyarította. Pest, 1863. (Bartai Antlalal).
 • P. Ovidii Nasonis Carmina Selecta. Szótárral. Uo. 1864. (3. jav. kiadás. Bpest, 1876. Szótárgyűjtemény II.; 4. jav. kiadás: P. Ovidius Naso válogatott költeményei. Összeállította és kézi szótáráral ellátta. Uo. 1885.).
 • Teljes latin-magyar szótár. Uo. 1854. (Bartl-Bartal Antallal, 2. kiadás, 1865., 3. k. 1872. Uo.).
 • Fordítási gyakorlatok magyarból latinra. A gymnaisum középosztályai számára. I. rész a III. és IV. osztály számára. Pest, 1865.
 • Cornelii Nepotis liber de excellentibus ducibus exterrarum gentium cum vitis Catonis et Attici ex libro de historicis Aeneise. Magyarázta. I. 1-3. könyv. Uo. 1870.; I-VI. ének. 2. kiadás. Bpest, 1875., 1880. és 1886. (Görög és latin remekírók. 12., 24., 4. k. Uo. 1900.).
 • Homeros Iliása. Magyarázta és bevezetéssel ellátta I-VI. ének. Bpest, 1877. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny).
 • Homeros Odysseája. Magyarázta és bevezetéssel ellátta. I-VI. ének. Pest, 1872. (Görög és latin remekírók gyűjteménye, 19., 25. és Bpest, 1880. Görög és latin Remekírók 31.).
 • A békák, vígj. Írta Aristophanes, ford. Bpest, 1875. (M. Könyvtár 6, Ism. Kelet Népe nov.).
 • Az ige műszavak a magyar nyelvben. Bpest, 1882.
 • Magyar-latin kéziszótár. Középtanodák számára. Uo. 1882. és 1883. (2. jav. kiadás: Latin-magyar és magyar-latin kézi szótár középiskolák számára. Uo. 1887-88. c. két kötetben).
 • A magyar igenév, a magyar név- és igejelző használata. Petőfi nyelvezetén feltüntetve. Nagy-Szeben, 1887. (A nagyszebeni algymnasium 1885-87. Értesítvényeiből összeállítva).

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Pesti Hírlap 1914. dec. 17.
 • Rajner Ferenc: Tanári Névkönyv. Bpest, 1893. 91. old.
 • A nagyszebeni állami főgymnasium Értesítője. 1897. (Ferenczy István).