Wikipédia:Ókorműhely/Hebraisztika forrássablonok

Hebraisztikával kapcsolatos könyv- és webhivatkozások
sablon Megjelenik Paraméterek [1]
{{AlandNT}} The Greek New Testament. Szerk. Kurt Aland, Barbara Aland. 3., javított kiadás. Stuttgart: United Bible Societies. 1983. ISBN 3438051117  
{{BDB}} BDB: The New Brown–Driver–Briggs–Gesenius Hebrew and English Lexicon 1906, repr. 1979, Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts, ISBN 1-56563-206-0 (Wikisource: Repr. 1936)
{{BHK}} Biblia Hebraica (BH, BHK), ed. Rudolf Kittel, Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), Stuttgart, (BH1:1906, BH2:1913, BH3:1937)
{{BHS77}} Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). (németül) Szerk. Karl Elliger, Wilhelm Rudolph. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. 1977. ISBN 978-3-438-05218-6  
{{Davidson}} Benjamin Davidson: Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. (angolul) 7. kiadás. Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers. 1995. ISBN 0913573035, ISBN 9780913573037 (PDF)  
{{WaltkeO'Connor}} Bruce K. Waltke – Michael Patrick O'Connor: An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. (angolul) Eisenbrauns: (kiadó nélkül). 1990. ISBN 0931464315, ISBN 9780931464317  
{{Károli}} Biblia, magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Magyar Bibliatanács, Budapest, 1991.
{{LiddellScott}} Henry George Liddell – Robert Scott: A Greek-English Lexicon. (angolul) Lektorálta Sir Henry Stuart Jones és Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press. 1940. ISBN 0198642261  
{{GeseniusGrammar}} Gesenius' Hebrew Grammar (Kautzsch-Cowley edition), 1910, Oxford, Clarendon Press (Hebräische Grammatik, 1813; 28th ed. edited and enlarged by Emil Kautzsch, translated by Arthur Ernest Cowley) Wikisource
{{Ginsb}} Ginsburg, David: עשרים וארבעה ספרי הקדש (Esrim v'arba'a Sifre ha-Qodesh, m'daviqim hetav al pi ha-masorah v'al pi d'phusim rishonim im chilluphim v'hagahot min kitve jad atiqim v'targumim j'senim). The Society for Distributing Hebrew Scriptures., Edgware, Middx., 1997.
{{MitolKislex}} Szabó, György. Mitológiai kislexikon, I-II., Budapest: Merényi Könyvkiadó (év nélkül) 
{{ÓKTCh}} Ókori keleti történeti chrestomathia., Szerk.: Harmatta János, Budapest: Osiris. ISSN 1218 9855 (2003). ISBN 963 389 425 5 
{{Opcit}}(?) Rövid hivatkozás sablonja

Rövid Név Cím, i. m. X kötet, Fejezet fejezet, Szakasz szakasz, xx–yy. o.
(Bármelyik paraméter elhagyható, név és oldal ajánlott. A cím paraméter csak akkor kell, ha azonos szerzőtől több mű is van a források között. Sablonmester-kompatíbilis.)
név v. n = név,
cím v. c = cím kezdete,
kötet v k = kötet,
fejezet v. f = fejezet,
szakasz v. sz = szakasz,
oldal v. o = oldal
{{Sztrabón-Geógraphika}} Sztrabón. Geógraphika, Földy József ford., Gondolat (1977). ISBN 963-280-533-X 

Megjegyzések

szerkesztés
  1. A • a {{cite book}}(?) vagy {{Hivatkozás/Könyv}}(?) sablonnal, a ° a {{cite web}}(?) sablonnal készült sablonokat jelöli.