Wikipédia:Keresztény-műhely/Könyvtár

Üdvözlünk a magyar kereszténységműhely lapján!

Kereszténységműhely - A műhely a Wikipédia 10 éves fennállásának tiszteletére jött létre.

Könyves polcSzerkesztés

Téma cím szerző évszám kiadó forrás ismertető
Szűz Mária Szűz Mária élete Boldog Emmerich Anna Katalin 2007 Új Ember könyv Részletes látnoki leírása Szűz Mária élete fontos részeiről: Mennybemenetele, Jézus születése, három királyok.
Mária-jelenések Magyar országban, 's az ahoz tartozó részekben lévő bóldogságos szűz Mária kegyelem képeinek leírása Jordánszky Elek 1835 Pozsony e-könyv kegyképek és az ahhoz kapcsolódó Mária-jelenések ismertetése.
Jézus A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Boldog Emmerich Anna Katalin e-könyv PPEK Részletes látnoki leírása Jézus kínszenvedéséről
Katolikus tanítás A Katolikus egyház tanításai a neten * katekizmus * Egyházi Törvénykönyv * Zsinatok dokumentumai * Pápák megnyilatkozásai depositum.hu http://www.depositum.hu/tanitas.html linkgyűjtemény
Katolikus hit A Katolikus Egyház Katekizmusa Katolikus Egyház 1997 KEK A katolikus tanítás összefoglalása
Katolikus hit A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma (kis katekizmus) Katolikus Egyház 2005 Kompendium A katolikus tanítás összefoglalása tömörebb formában
Katolikus hit Találkozás a kereszténységgel Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel A katolikus tanítás ismertetése
Szentek élete Szentek élete Diós István Szent István Társulat Szentek élete A Katolikus Egyház által elismert szentek élete
Egyháztörténet Sötét alakok - Mítoszok, legendák és hazugságok a Katolikus Egyház történetéből Michael Hesemann 2009 Szent István Társulat könyv - fejezetek:

Galileo Galilei Giordano Bruno

a katolikus egyház történetét taglaló mű, számtalan legenda és hazugság leleplezésével
Biblia, Biblia-fordítás Biblia-fordítások (Káldi-Neovulgáta, SZIT, Magyar Bibliatársulat) Biblia-fordítások Három Biblia-fordítás
Biblia, Biblia-fordítás, Újszövetség Biblia- és Újszövetség-fordítások Biblia- és Újszövetség-fordítások Biblia- és Újszövetség-fordítások
Dogmatika Katolikus dogmatika Dr. Előd István 1983 Szent István Társulat Könyv Az összes dogmák, teológia
Egyháztörténet A katolikus egyház története Szántó Konrád 1985 Kossuth nyomda Könyv Két kötetes (nekem csak a második van meg) 1000 oldalas, szerzői jogvédelmet fel nem tüntető könyv.
Biblikum Bevezetés az újszövetségi szentírásba Farkasfalvy Dénes
Biblia Biblia Szent István Társulat könyv A bibliában szereplő könyvek előtt kiváló bevezetőket írtak, az egyes könyvek készétésének feltételezett történetéről, szerkezetéről és tartalmi összefoglalóval.
Egyházi intézetek története Magyarország helyrajzi története. Fő tekintettel az egyházi intézetekre Rupp Jakab 1870 MTA e-könyv Egyházmegyék szerint az MTA történeti bizottságának kiadványa. (eredeti Michigan könyvtár, USA)
Jézus szenvedés története Régi magyar passió rajzokkal Toldy Ferenc 1856 Eggenberg e-könyv Kódexek szövegei, rajzai.
Szentek Kis Magyar Legendárium A Szentek Lexikona (Dunakönyv Kiadó Budapest, 1994), illetve A szentek élete I-II. (Szent István Társulat Budapest, 1989) valamint az Új Ember hetilap archívumának anyagai alapján a legendárium eredeti változatát készítette: Pánczél Hegedűs János Kis Magyar Legendárium
Szentek Magyar szentek legendái A Carthauzi névtelentől_ Toldy Ferenc 1859 Szt. István Társulat - Emich Gusztáv e-könyv Az eredeti kódexből
Egyháztörténet Monumenta / Széchényi országgyűlés 207 oldaltól Rumy Károly György 1816 Trattner e-könyv Emlékezetes a vallásszabadságról (Michigan könyvtár USA)
Egyháztörténet A katolikus egyház története Magyarországon 1919-1945 Gergely Jenő 1997 Pannonica kiadó www.tankonyvtar.hu
Egyháztörténet Katolikus egyház és liturgia Magyarországon Török József 2000 Mundus Magyar Egyetemi Kiadó www.tankonyvtar.hu A kezdetektől a 19. század végéig
Lexikon Magyar katolikus lexikon I-XV. Dr. Diós István főszerkesztő 1993-2010 Szent István Társulat lexikon.katolikus.hu vallási, vallás- és egyháztörténeti, bibliológiai, dogmatikai szócikkek, a szentekre, hitvallókra, pápákra, a jelentős egyházi személyiségekre, papokra, szerzetes- és apácarendekre, művészekre vonatkozó adatsorok, szimbólumok, attribútumok értelmezése, egyházmegyei, plébániai, intézményi információk és más tudnivalók
Lexikon Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon Zoványi Jenő 1977 A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya digit.drk.hu Magyarországi protestáns egyháztörténet