Wikipédia:Kocsmafal (fordítási segítség)/Vivien Leigh

Vivien Leigh

Kiemeltem azokat a részeket amikben nem vagyok biztos, vagy egyenesen félreford1tottam őket. A saját változatomat itt jelölöm, ha tud valaki jobbat szóljon mindenképp. Csörföly D Face-grin.svg l e a  v e  a  m e s s  a  g e 2007. május 2., 08:12 (CEST)

 1. she gave birth to a daughter, Suzanne, but felt stifled by her domestic life.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvaúgy érezte, hogy a háziasszony szerepét nem neki találták ki
 2. Gliddon recommended her to Alexander Korda as a possible film actress, but Korda rejected her as lacking potential.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvade Korda visszautasította őt, mert nem találta elég tehetségesnek. Symbol support vote.svg támogatom
 3. "a lightning change came over her face",
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva„egyszercsak villámgyorsan megváltozott az arckifejezése.”
 4. She continued with the play, but when Korda moved it to a larger theatre, Leigh was found to be unable to project her voice adequately, or to hold the attention of so large an audience, and the play closed soon after.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvahogy nem képes kellőképpen érvényesíten hangját
 5. She remarked to a journalist, "I've cast myself as Scarlett O'Hara",
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva"kiosztottam magamnak Scarlett O'Hara szerepét". Symbol support vote.svg támogatom
 6. She was able to perform without mishap,
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva majdnem hibátlanul játszotta szerepét,
 7. They began living together; Holman and Olivier's wife, the actress Jill Esmond, each having refused to grant either a divorce.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvade sem Holman (Leigh férje), sem Olivier felesége, Jill Esmond nem akart elválni. / nem volt hajlandóSymbol support vote.svg támogatom
 8. Hollywood was in the midst of a widely publicised search to find an actress to portray Scarlett O'Hara
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaHollywoodban éppen a megfelelő színésznőt Scarlett alakítására / hatalmas felhajtással keresték a megfelelő színésznőt S. szerepéreSymbol support vote.svg támogatom
 9. she became a serious contender for the part.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva ezután már komoly jelentkezőnek tekintette őt.
 10. Selznick wrote in a confidential memo to director George Cukor, "I am still hoping against hope for that new girl."
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaGeorge Cukor rendezőhöz írt bizalmas leveletében a következőket írta: "Még mindig nagy reményeket fűzök a lányhoz."
 11. "She's the Scarlett dark horse and looks damn good.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaMarha jól játszotta Scarlett-et / nem, a dark horse egyrészt olyasvalakit jelent, aki teljesen váratlanul bukkan fel új jelöltként, másrészt akiben mindenki meg tud egyezni, hogy jó leszSymbol support vote.svg támogatom
 12. "Vivien was impeccably professional, impeccably disciplined on Gone with the Wind.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaVivien profi módon, hibátlanul és tökéletes fegyelmmel játszott
 13. "I'm not a film star – I'm an actress. Being a film star – just a film star – is such a false life, lived for fake values and for publicity.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva Ez egy hamis élet, valótlan értékekkel és hírnévvel. / ahol csak a hírnév számít
 14. Leigh's top-billing reflected her status in Hollywood, and despite her reluctance to participate without Olivier, the film not only proved to be popular with audiences and critics, but it also became her favorite film.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvaezt nem értettem... / top-billing az, amikor egy színésznek elsőként jelenik meg a neve a filmben az elején, amikor a szereplőket sorolják, többnyire a leghíresebbiké
 15. She and Olivier mounted a stage production of Romeo and Juliet for Broadway. The New York press discussed the adulterous nature that had marked the beginning of Olivier and Leigh's relationship, and questioned their ethics in not returning to England to help with the war effort, and the critics were hostile in their assessment of the production.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaOlivier és felesége ezután a Rómeó és Júlia Broadway-n való közös előadására készültek. A New York Times ekkor cikkezni kezdett kezdetben hűtlenségen alapuló kapcsolatukról, és azért is kétségbe vonta erkölcsi hitelüket, mert a második világháború elején nem tértek vissza azonnal a háború súlytotta Angliába segíteni országot és a kritikusok általában is ellenségesen viszonyultak a broadwayi produkcióhoz. / a sújtotta pontos j, az „általában is” helyett „emiatt”, a többi jó
 16. The Oliviers remained favourites of Churchill, attending dinners and occasions at his request for the rest of his life, and of Leigh he was quoted as saying, "By Jove, she's a clinker."[24]
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva Az Olivier házaspár ezután még hosszú ideig Churchill kedvence maradt, aki gyakran hívatta meg őket vacsorákra és egyéb alkalmakra, és állítólag Leigh-gel kapcsolatban egyszer azt is megjegyzte: "Istenemre, nagyszerű nő!".
 17. The tour was an outstanding success, and although Leigh was plagued with insomnia and allowed her understudy to replace her for a week while she was ill, she generally withstood the demands placed upon her, with Olivier noting her ability to "charm the press".
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva A turnénak hatalmas sikere volt és bár a színésznő álmatlansággal küszködött - betegségekor egy hétig beugró színésznője helyettesítette -, általánosságban jól megfelelt a vele szemben támasztott követelményeknek. Olivier meg is jegyezte egyszer, milyen "ügyesen tudja elvarázsolni a sajtót".
 18. "You may not know it, but you are talking to a couple of walking corpses."
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva"Lehet hogy önök nem tudják, de olyan ez most, mintha élőhalottakkal beszélgetnének."
 19. Containing a rape scene and references to promiscuity and homosexuality, the play was destined to be controversial, and the media discussion about its suitability added to Leigh's anxiety, but she believed strongly in the importance of the work.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaA darab nagy port vert fel, mert számos utalás van benne homoszexualitásra és promiszkuitásra és egyik szereplője nemi erőszakot követ el. Hamarosan cikkezni kezdtek róla, hogy szabad-e játszani, ami csak fokozta Leigh nyugtalanságát, de mindvégig erős hite volt a darab fontosságában.
 20. J. B. Priestley denounced the play and Leigh's performance, and the critic Kenneth Tynan commented that Leigh was badly miscast because British actors were "too well-bred to emote effectively on stage".
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva "az angol színésznők túl jólneveltek ahhoz, hogy érzelmeskedjenek a színpadon"
 21. Olivier and Leigh were chagrined that part of the commercial success of the play lay in audience members attending to see what they believed would be a salacious and sensationalist story, rather than the Greek tragedy that they envisioned, but the play also had strong supporters,[27] among them Noël Coward who described Leigh as "magnificent".[28]
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaOliviert és Leight bosszantotta, hogy a a darab sikerét részben annak köszönhette, hogy a közönség egy része csak azért nézte meg, mert pikáns és szenzácós történetet látott benne, és nem a görög tragédiát, aminek szánták - voltak azonban elkötelezett támogatói is, köztük Noël Coward, aki szerint Legih "nagyszerűt alakított a darabban."
 22. After 326 performances Leigh finished her run; however, she was soon engaged for the film version.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaSzámos színpadi fellépés után lefutott Leigh darabja, de hamarosan elkezték forgatni annak filmváltozatát.
 23. Her irreverent and often bawdy sense of humour allowed her to establish a rapport with her co-star Marlon Brando, but she had difficulty with the director Elia Kazan, who did not hold her in high regard as an actress.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaTiszteletlen - és néha nem szalonképes - humorának is köszönhetően jó kapcsolatba került Marlon Brandoval, a film másik szereplőjével, de Elia Kazan rendezővel nem, aki szinésznőként nem tartotta őt nagyra. / de nehézségei akadtak Kazannal
 24. He later commented that "she had a small talent", but as work progressed, he became "full of admiration" for "the greatest determination to excel of any actress I've known.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaKésőbb megjegyezte róla: "nem volt túl tehetséges, de ahogy haladt a munka, csodálni kezdtem, mert a legnagyobb eltökéltség volt benne a kiváló munkára, amit valaha színésznőnél láttam.
 25. She'd have crawled over broken glass if she thought it would help her performance."
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaMég akár tűzbe is ment volna azért, hogy javítson színészi teljesítményén." / akár tűzön is járt volna
 26. Now she's in command of me."
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva"Kilenc hónapig voltam DuBois színpadon, most már ő irányít engem".
 27. but in later years, Leigh would say that playing Blanche DuBois "tipped me over into madness".[30]
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva Néhény évvel később azonban Leigh így emlékezett vissza erre: "Blanche DuBois alakítása az őrületbe vitt." / az volt az utolsó lökés az őrület felé
 28. Tynan's diatribe almost precipitated another collapse;
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaKenneth támadó jellegű megjegyzéseinek hatására Leigh ismét majdnem összeomlott.
 29. Leigh, terrified of failure and intent on achieving greatness , dwelt on his comments, while ignoring the positive reviews of other critics.[31]
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaRettegett a kudarctól és eltökélten törekedett a jó hírnévre. Csak ezen az negatív kritikán rágódott és nem vette vigyelembe a pozitíveket.
 30. Olivier returned her to their home in England, where between periods of incoherence, Leigh told him that she was in love with Finch, and had been having an affair with him.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaOlivier visszavitte angliai otthonába, ahol egyik zavaros időszakában Leigh elmondta neki, hogy szerelmes Finchbe és viszonya volt vele.
 31. They played to capacity houses and attracted generally good reviews, Leigh's health seemingly stable.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaTelt ház előtt játszogttak és jó kritikákat kaptak - Leigh állapota stabilnak tűnt.
 32. "beautiful, delectably cool and matter of fact, she is mistress of every situation."[33]
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva a "The Times" kritikusa szerint "gyönyörű, kellemesen hűvös volt és minden szituációt mesterien kezelt."
 33. In his autobiography he discussed the years of problems they had experienced because of Leigh's illness, writing, "Throughout her possession by that uncannily evil monster, manic depression, with its deadly ever-tightening spirals, she retained her own individual canniness – an ability to disguise her true mental condition from almost all except me, for whom she could hardly be expected to take the trouble."[34]
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvana ez kifogott rajtam:
   • Ő később önéletrajzában így emlékezett vissza Leighgel töltött problémás évekre: "Mialatt a mániás depresszió gonosz és rejtéjes démona megszállása alatt állt, annak halálos és egyre szorulóú karmaiban, mindvégig sikerült neki megőrizni egyéni higgadtságát - azt a képességet, amivel madjnam mindenki elől elrejtette valódi elmeállapotát engem kivéve, mert velem nehéz lett volna."
 34. In his autobiography, Olivier described his "grievous anguish" as he immediately travelled to Leigh's residence, to find that Merivale had moved her body onto the bed.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva Olivier önéletrajzában leírja, hogy azonnal Leigh lakására sietett és mardosó bánat fogta el amint meglátta a holttestet, amit Merivale az ágyra helyezett
 35. A memorial service was held at St Martin-in-the-Fields, with a final tribute read by John Gielgud.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva A temetést St Martin-in-the-Fields templomában tartották, a búcsúbeszédet John Gielgud olvasta fel.
 36. George Cukor commented that Leigh was a "consummate actress, hampered by beauty",
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaGeorge Cukor szerint Leigh "tökéletes, kiforrott színésznő volt, akinek csak útjába állt szépsége".
 37. Garson Kanin shared their viewpoint and described Leigh as "a stunner whose ravishing beauty often tended to obscure her staggering achievements as an actress.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaGarson Kanin osztotta vélményüket: szerinte Leigh "annyira szép volt, hogy emiatt sokak figyelmét elkerülték nagyszerű színészi képességei.
 38. Great beauties are infrequently great actresses — simply because they don't need to be. Vivien was different; ambitious, persevering, serious, often inspired."[44]
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaA nagy szépségek ritkán nagy színésznők, egyszerűen azért, mert nincsenek rákényszerülve. Vivien nem ilyen volt; ambiciózus, kitartó, komoly, művészi ihletettségű és nagy tehetségű.
 39. Leigh explained that she played "as many different parts as possible" in an attempt to learn her craft and to dispel prejudice about her abilities.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaLeigh azt mondta, azért játszott a "lehető legtöbb féle és legkülönbözőbb darabban, hogy tisztába legyen saját képességeivel és hogy eloszlassa a tehetségével kapcsolatban kialakult előítéleteket."
 40. In December 1939 the New York Times wrote, "Miss Leigh's Scarlett has vindicated the absurd talent quest that indirectly turned her up.
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldvana ezt se volt túl egyszerű elmagyarázni:
   • 1939-ben a "New York Times" ezt írta róla: "Leigh kisasszony Scarlettje beigazolta annak tehetségkutatásnak az erdményét, ami végül - közvetve - híressé tette őt. / ...bebizonyította, hogy megérte az a már-már abszurd felhajtás, amellyel a megfelelő Scarlettet keresték, és mely végül közvetve felelős volt azért, hogy Leigh találkozott Selznickkel
 41. She is so perfectly designed for the part by art and nature that any other actress in the role would be inconceivable",[46] and as her fame escalated, she was featured on the cover of Time Magazine as Scarlett.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaA szerepet mintha neki írták volna. Annyira illett a temrészetéhez a szerep és művészetileg is olyan nagyot alakított, hogy más színésznő szóba se jöhetett volna." Ahogy nőtt a sikere, még a "Time" magazin borítójára is felkerült Scarlettként.
 42. In 1969 critic Andrew Sarris commented that the success of the film had been largely due to "the inspired casting" of Leigh, and in 1998 wrote that "she lives in our minds and memories as a dynamic force rather than as a static presence."
  • Megoldva, kész, ok, stb. Megoldva1969-ben Andrew Sarris filmkritkus azt írta, hogy a film sikerét nem kis részben Leigh "sugalmazott szereposztásának" köszönhette. 1998-ban pedig ezt írta: "sokkal inkább egy dinamikus erőként, mint egy statius emlékként él szívünkben és emlékezetünkben"

/ a film sikere nem kis részben annak köszönhető, hogy a jó megérzésnek köszönhetően Leigh kapta a szerepet; szívünkben és emlékezetünkben nem mozdulatlan képként él, hanem életerős egyéniségként

 1. Discussing the subsequent film version, Pauline Kael wrote that Leigh and Marlon Brando gave "two of the greatest performances ever put on film" and that Leigh's was "one of those rare performances that can truly be said to evoke both fear and pity."
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaA darab alapján készült filmről Pauline Kael így ír: "Leigh és Marlon Brando szerepei a filmtörténet eddigi legjobb alkotásai voltak, és Leigh szerepe azon ritka alakítások egyike, amelyekről valóban el lehet mondani, hogy félelmet és sajnálatot is kiváltottak a nézőből."
 2. Kenneth Tynan ridiculed Leigh's performance opposite Olivier in the 1955 production of Titus Andronicus, commenting that she "receives the news that she is about to be ravished on her husband's corpse with little more than the mild annoyance of one who would have preferred foam rubber."
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaKenneth Taylor nevetségesenk állította be Leigh alakítását Olivieré mellett az 1955-ös Titus Andronicus-ban ezzal a megjegyzésével: "mikor megkapja a hírt, hogy lehet hogy megerőszkolják a férje holtteste felett, alig több félelem csalódás látszódik az arcán, mint aki habszivacsnak vagy habguminak (foam rubber) jobban örülne." / nem „megkapja a hírt”, hanem „megtudja”, mert gondolom, jelen volt, nem táviraton írták neki; a „ravished” kicsit régies kifejezés, tehát nem „megerőszakolják”, hanem „meggyalázzák” vagy hasonló; a habszivacsot nem értem, mit keres a mondatban, helyette valami hasonlóan triviálisat írjunk, pl. „arcán alig tükröződött több, mint valakién, aki lekéste a vonatot”
 3. He was one of several critics to react negatively to her reinterpretation of Lady Macbeth in 1955, saying that her performance was insubstantial and lacked the necessary fury demanded of the role;
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaEgyike volt azon kevés kritkusnak is, akik negatívan értékelték 1955-ös szerepét, amelyben sajátosan értelmezte Lady Macbeth szerepét, mondván, nem elég meggyőző és hiányzik belőle a szerephez elengedhetetlen düh.
 4. He came to believe that Leigh's interpretation, in which Lady Macbeth uses her sexual allure to keep Macbeth enthralled, "made more sense ... than the usual battle-axe" portrayal of the character.
  • Megoldva, kész, ok, stb. MegoldvaEkkor már úgy vélte, hogy Leigh interpretációjának - melyben Lady Macbeth , szexuális vonzerejébvel ejti rabul Macbethet - több értelme van ebben a szerepben, mint a karakter megszokott "házsártos vénasszony" ábrázolásának. / inkább kemény amazon; a „házsártos vénasszony” jelző a szomszéd Maris nénire illik, aki morog, ha hangsan hallgatod a zenét, nem a skót nemesasszonyra, aki királygyilkosságra veszi rá a férjét...