Főmenü megnyitása

Wikipédia:Nyelvészeti műhely/antropológiai nyelvészet

Antropológiai nyelvészet
Nyelvészeti terület címszó kulcsszó kapcsolódó terület van/nincs Megjegyzés/teendő
antropológiai nyelvészet megírandó
Sapir–Whorf-hipotézis Igen
nyelvi relativizmus
antropológiai nyelvészet
nyelvészeti antropológia van kulturális antropológia
etnolingvisztika
metalingvisztika
újhumboldtianizmus
Antropológiai nyelvészet területei Igen
szemantika néprajzi szempontú tanulmányozása
nyelvszociológiai vizsgálatok
paralingivsztika, jelbeszédtan Igen
etológia
közösségi magatartás, kultúra, nyelvhasználat
folklór és vele kapcsolatos viselkedési formák
Claude Lévi-Strauss megírandó