Zrínyi Miklós-díj

a honvédelmi miniszter elismerése

A Zrínyi Miklós-díj honvédelmi miniszteri rendelettel 1992-ben alapított állami elismerés.

Zrínyi Miklós-díj

A díj odaítélése szerkesztés

A Zrínyi Miklós-díjat a honvédelmi miniszter a honvédség érdekében kifejtett kiemelkedő tudományos kutatói, tudományszervezői, műszaki fejlesztési tevékenység és a jelentős alkotói munka elismerésére adományozza évente, november 3-án, a Magyar Tudomány Napján.

A díjazottak jogosultak a „Zrínyi Miklós-díjas” cím használatára és az erre utaló miniatűr jelvény viselésére. (Ha a díj odaítélése és átadása közötti időben a kitüntetendő személy elhalálozik, a plakettet, az oklevelet és a díjjal járó pénzjutalmat házastársa vagy leszármazottja veheti át.)

A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló mindenkori rendelet az összes díj éves kontingensét úgy határozza meg, hogy Zrínyi Miklós-díjban évente gyakorlatilag 1-3 fő részesülhet.

A díjak leírása és viselése szerkesztés

A díjakkal oklevél, plakett és anyagi elismerés jár. A pénzjutalom összege a Kossuth-díjjal járó pénzjutalom mindenkori összegének 20%-a.

 • Plakett, álló ovális alakú, rajta a névadó arcmása és neve. Anyaga bronz, mérete 70 × 100 mm (alkotója ifj. Szlávics László).
 • Kitűzője kerek, rajta a díjat megjelenítő motívumokkal, mérete 20 mm.

A miniatűr jelvényt a szolgálati, köznapi és ünnepi öltözet esetén a zubbony jobb oldalán, a zsebtakaró felett kell viselni.

Díjazottak szerkesztés

 • 1993 – Dr. Kalló Péter mérnök ezredes
 • 1993 – Dr. Kőszegvári Tibor nyá. vezérőrnagy
 • 1994 – Dr. Lánszki János nyá. ezredes
 • 1994 – Dr. Simon Sándor nyá. altábornagy
 • 1995 – Dr. Szabó Miklós vezérőrnagy
 • 1995 – Dr. Vasvári Vilmos nyá. ezredes
 • 1996 – Dr. Ács Tibor nyá. ezredes
 • 1996 – Dr. Janza Károly vezérőrnagy
 • 1996 – HM Haditechnikai Intézet munkacsoportja (Árpád automata tűzvezető rendszer)
 • 1997 – Dr. Zachar József ezredes
 • 1998 – Dr. Nagy Tibor ezredes
 • 1998 – Dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy
 • 1999 – Dr. Ungvár Gyula nyá. mérnök vezérőrnagy
 • 2000 – Dr. Hermann Róbert hadtörténész
 • 2001 – Dr. Szakály Sándor hadtörténész
 • 2001 – Dr. Szilágyi Tivadar ezredes
 • 2002 – Ráth Tamás nyá. ezredes
 • 2003 – Dr. Horváth János mérnök ezredes
 • 2003 – Dr. Sándor Vilmos határőr ezredes
 • 2003 – Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes
 • 2004 – Dr. Benke Gyula ezredes
 • 2004 – Dr. Lugosi József ezredes
 • 2004 – Dr. Svéd László orvos vezérőrnagy
 • 2005 – Dr. Bodrogi László nyá. ezredes
 • 2005 – Dr. Móricz Lajos nyá. ezredes
 • 2008 – Gunther Ferenc
 • 2009 – dr. Holló József nyugállományú altábornagy
 • 2009 – prof. dr. Szabó János


 • 2016 – dr. Padányi József dandártábornok

Külső hivatkozás szerkesztés