Főmenü megnyitása
A szolnoki Ádámok és Évák ünnepének logója

Az Ádámok és Évák ünnepe a szolnoki Szigligeti Színház középiskolák számára szervezett színészi vetélkedője és előadássorozata. A rendezvény célja a fiatalok közelebb színházhoz és a magyar drámairodalomhoz, méghozzá olyan formában, hogy a diákok adják elő olyan klasszikusok színeit, mint Az ember tragédiája, a Bánk bán vagy a Csongor és Tünde. Az ötletgazdák Balázs Péter színházigazgató és Kiss József művészeti vezető voltak. Az első Ádámok és Évákat 2010. január 18-án rendezték meg tizenegy iskola és csoport részvételével. A szolnoki színház példáját követve a Veszprémi Petőfi Színház Paradicsomtól a pokolig címmel indított hasonló programot, míg a Soproni Petőfi Színház, a debreceni Csokonai Színház, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, a keszthelyi Balaton Színház, a Békéscsabai Jókai Színház és a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház eredeti nevén vették át az ötletet.

Tartalomjegyzék

2010Szerkesztés

Az első Ádámok és Évák előadásán Az ember tragédiáját mutatták be. A színeket tizenegy szolnoki középiskola és csoport között sorsolták ki a drámai költemény bemutatójának évfordulójának (a Magyar Dráma Napjának) másnapján, 2009. szeptember 22-én.

Iskola/csoport Szín
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Ruhaipari Tagintézmény Negyedik szín: Egyiptom
Tizenkettedik szín: Falanszter
Széchenyi István Gimnázium Kilencedik szín: Párizs
Tizenötödik szín: A paradicsomon kívül
Varga Katalin Gimnázium Hetedik szín: Konstantinápoly
Tizedik szín: Prága II.
Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási nyelvű Szakközépiskola Tizenegyedik szín: London
Tizennegyedik szín: Eszkimó-világ
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola Második szín: A paradicsomban
Hatodik szín: Róma
Liget Otthon Fogyatékos Intézet Első szín: A mennyekben
Városi Kollégium Első szín: A mennyekben
Verseghy Ferenc Gimnázium Ötödik szín: Athén
Tizenharmadik szín: Az űr
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Egészségügyi és Szociális Tagintézmény Harmadik szín: A paradicsomon kívül
Nyolcadik szín: Prága
Liska Enikő és társai (Szandaszőlősi Általános Iskola) Első szín: A mennyekben
Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Tagintézmény Első szín: A mennyekben
Teátrum Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Első szín: A mennyekben

Később a Teátrum Alapfokú Művészetoktatási Intézmény visszalépett. A próbafolyamatok során a színház művészei segítették a diákkörök munkáját. Az elkészült előadásban 250 diák játszott a színpadon, és számos más diák vett részt egyéb módon a produkció elkészültében. A színek közti szünetben a Varga Katalin Gimnázium diákjai (Bartha Ágnes és Kiss Norbert) adták elő Karinthy Frigyes Az emberke tragédiája című művét.

A telt házas premierre 2010. január 18-án került sor. Már ekkorra elfogytak a jegyek a második, február 1-jei előadásra. Az előadásról a Szolnok TV tévéfelvételt készített, melynek premierje február 7-én volt. A program fővédnöke Jókai Anna írónő volt, a további védnökei Szalay Ferenc polgármester és Balázs Péter igazgató. A zsűri Jókai Anna, Balázs Péter, Kiss József művészeti vezető, dr. Kállay Mária alpolgármester és Molnár László színművész voltak.

Különdíjat Barta Ágnes és Kiss Norbert (Varga Katalin Gimnázium; Az emberke tragédiája), a Liget Otthon, Ambrus János (Varga Katalin Gimnázium [Konstantinápoly], Városi Kollégium; Lucifer) és Roszik András (Tiszaparti Gimnázium [A paradicsomban, Róma]; Ádám) kaptak. A legjobb epizódszereplő a konstantinápolyi szín Helénája, Fekete Réka (Varga Katalin Gimnázium) lett. A legjobb Lucifer díját Varga Zsófia (SZOLGSZI Vásárhelyi Pál Tagintézmény; londoni szín), a legjobb Éváét Farkas Nóra (Tiszaparti Gimnázium), a legjobb Ádámét Klement Szabolcs (Széchenyi István Gimnázium; A paradicsomon kívül) kapta. A legjobb szín a római szín lett (Tiszaparti Gimnázium).

2011Szerkesztés

A következő Ádámok és Évák ünnepének témája a Biblia volt.

Iskola/csoport Versek
SZOLGSZI Vásárhelyi Pál Közgazdasági Tagintézmény Valami elkezdődik
 • Teremtés (I. Móz. 1,1-2,4)
 • Jézus születése (Lk. 1,1-2,20 és Mt 1,1-2,23)
Liget Otthon és Humán Magán Gimnázium Valahol valami eltörött – szakítás Istennel
 • Bűneset (I. Móz. 3)
 • Tékozló fiú (Lk. 15,11-32)
Verseghy Ferenc Gimnázium Hiányzik Isten
 • Kain és Ábel (I. Móz. 4)
 • Házasságtörő nő (Jn 8,1-12)
Városi Kollégium Hogyan értsünk szót?
 • Bábel (I. Móz. 11,1-9)
 • A hegyi beszéd (Mt. 5-7) – a Tízparancsolattal párhuzamban; esetleg a magvető példázata (Mt 13,1-23)
SZOLGSZI Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Isten gondoskodik
 • Manna, víz fakad a sziklából (II. Móz. 16,1-15; II. Móz. 17,1-7)
 • Az ötezer ember megvendégelése (Mt 14, 13-21)
SZOLGSZI Egészségügyi Tagintézmény Isten gyógyít
 • A leprás Naámán (Királyok 2. könyve 5. fejezet)
 • Jézus és a tíz leprás (Lukács ev. 17:11-19)
Széchenyi István Gimnázium Isten tanít
 • A Tízparancsolat, és a törvény összefoglalása, a „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből” és „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” (Mózes 2. könyve 20. fejezet, később 5. könyv)
 • Jézus példázata az irgalmas samáriairól (Lk. 10,25kk) (Ld. Mt 5,43-44)
Szolnoki Műszaki Szakközépiskola Pálfy Tagintézmény Az elhívás
 • Mózes elhívása (II. Móz. 2 kk)
 • Jézus megkeresztelése, megkísértése (Mt. 3,13-4,11) (esetleg hozzá a béna ember meggyógyítása (Mk 2,1-12)
SZOLGSZI Ruhaipari Tagintézmény A küldetés
 • József és testvérei (álmok, mélypont, rehabilitáció) (Mózes 2. könyve 37, 39-45)
 • Jézus megmossa tanítványai lábát (Jn. 13,1-20 és 31-35) és/vagy Jn 21,1-19; és/vagy: Mt.28,16-20)
Varga Katalin Gimnázium Az áldozat
 • Ábrahám próbája (I Mózes 22:1-18, előzmény: 18:9-15, 21:1-8)
 • Jézus kereszthalála, a kárpit kettéhasad… (Máté ev. 27:27-54, hozzá: Simeon próféciája Lukács ev. 2:34-35)
Szolnoki Műszaki Szakközépiskola Gépipari Tagintézmény Feltámadás
 • Dávid, aki új lehetőséget kap (II Sámuel 11.-12. fej.) benne: Nátán példázata („Te vagy az az ember…”), hozzá: 51. Zsoltár (katolikus: 50. Zsoltár)
 • Jézus feltámadása, megjelenik a tanítványoknak (János evangéliuma alapján)
Waldorf Iskola Gimnáziuma A Szentlélek érkezése
 • Illés próféta története (I. Királyok 17-19, különösen 19,12) „A tűz után halk és szelíd hang hallatszott” (Ld. Zakariás 4,6!)
 • Pünkösd (ApCsel 2.)
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola A keresztyénség mindenkié
 • Jónás története (Jónás könyve)
 • Péter és Kornéliusz, apostoli zsinat (ApCsel 10-11)

Az előadások február 8-án és 15-én voltak, a felvételt február 20-án sugározta a Szolnok TV. Az est díszvendége ismét Jókai Anna volt.

A Magyar Teátrumi Társaság díját a Liget Otthon kapta, a Szolnoki Ökumenikus Lelkészkör díját a Varga Katalin Gimnázium és a Verseghy Ferenc Gimnázium, a város különdíját a Varga Katalin Gimnázium, míg a legötletesebb megvalósítás és legjobb rendezés díját a Varseghy Ferenc Gimnázium (Dobozy Péter). Az epizódszerepekért járó díjakat Klement Szabolcs (Vásárhelyi Tagintézmény) és Novák Zsófia (Verseghy Ferenc Gimnázium), a főszerepekért Bóta István (Tiszaparti Gimnázium) és Varga Zsófia (Vásárhelyi Tagintézmény) érdemelték ki.

2012Szerkesztés

A harmadik szolnoki Ádámok és Évák tematikája a magyar mondavilág volt.

Iskola/csoport Monda/rege
SZOLGSZI Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye Hunor és Magor (A csodaszarvas)
Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Attila (Buda, Isten kardja)
Városi Kollégium Álmos (Emese álma, vérszerződés)
Verseghy Ferenc Gimnázium A fehér ló (Szvatopluk)
Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola Lehel kürtje
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy Tagintézménye Botond
SZOLGSZI Ruhaipari Tagintézménye A szentgalleni kaland
SZOLGSZI Egészségügyi, Szociális Tagintézmény A Szent Korona
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézménye Szent István tettei (A veszprémi Gizella kápolna)
SZOLGSZI Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Korona és kard
Liget Otthon Szent László tettei
Széchenyi István Gimnázium Szent Erzsébet
Varga Katalin Gimnázium Jankula
Humán Intézet Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Mátyás király tettei

A sorrendről a 2012. január 23-i színházi próbán döntöttek. Az elkészült produkciók előadásait 2012. február 7-én és 10-én tartották, róluk ismét a Szolnok TV készített felvételt, melyet február 21-én sugároztak. A zsűri tagjai dr. Kállai Mária alpolgármester, Jókai Anna Kossuth-díjas író, Jankovics Marcell Kossuth-díjas kultúrtörténész, rajzfilmrendező, Valkó Mihály tanár, közíró és dr. Horváth László múzeumigazgató voltak.

Az epizódalakítások díjait Karkecz Konrád (Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola) és Novák Zsófia (Verseghy Ferenc Gimnázium), a főszereplők díjait Kovács Olivér (Jendrassik György Tagintézmény) és Lapis Dorottya (Széchenyi István Gimnázium) kapták. A megvalósítás díját a Tiszaparti Gimnázium (Csengeri Gábor) érdemelte ki. A város különdíját a Széchenyi István Gimnázium, illetve szép kiejtésükért Hám Réka Ágnes (Tiszaparti Gimnázium) és Papp Zoltán (Magiszter Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola) kapták. A Magyar Teátrumi Társaság különdíját a Pálfy Tagintézménynek ítélték oda.

2013Szerkesztés

A negyedik Ádámok és Évákon magyar népmeséket dolgoztak fel a diákok.

Iskola/csoport Mese
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Gépipari Tagintézmény A királykisasszony jegyei
Városi Kollégium Kacor király
Humán Intézet Gimnázium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézmény Bohóka és Katóka
SZOLGSZI Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Didergő király
SZOLGSZI Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Az aranybornyú
Verseghy Ferenc Gimnázium Árgyélus és Tündérszép Ilona
Liget Otthon A só
Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Szegény ember hegedűje
SZOLGSZI Ruhaipari Tagintézménye A rátóti csikótojás
Varga Katalin Gimnázium Rest Miska
MAGISZTER Alapítványi Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Az állatok nyelvén tudó juhász
Széchenyi István Gimnázium Hamupipőke királyfi
Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Szakiskola Zöld Péter

A 2013-as előadásokat február 5–6-án tartották. A zsűriben dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Bán János, a megyei hírlap főszerkesztője, Szutorisz-Szügyi Csongor, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatója, Gecse Annabella néprajzkutató és Balázs Péter színész–színházigazgató foglaltak helyet.

Az epizódszereplők közül díjat kapott Kiss Attila (csősz, Ruhaipari Tagintézmény) és Maróti Kinga (Nyiszi-Nyuszi, Városi Kollégium), míg a főszereplők közül Bozsó Áron (Bohóka, Pálfy-Vízügyi Tagintézmény) és Tóth Vivien (Kacor király, Városi Kollégium). Az ötletes megvalósításért az Országos Roma Önkormányzat kapott díjat (Dr. Hegetűs T. András Szakiskola), a legügyesebb csapatét pedig a Verseghy Ferenc Gimnázium. Kiejtési díjat Mester Nikolett (narrátor, Vásárhelyi Pál Tagintézmény) és Molnár Patrik (gazda, Humán Intézet Gimnázium) kaptak. A Magyar Teátrumi Társaság Különdíját a Varga Katalin Gimnázium előadása kapta.

ForrásSzerkesztés