Állami normatívarendszer

Az állami normatívarendszer (teljes neve: országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívarendszer) olyan osztályozási rendszer, mely a központosított közbeszerzés során beszerezni kívánt kiemelt termékeknek a lényeges műszaki, gazdasági és minőségi tulajdonságait határozza meg. A kiemelt termékek közbeszerzési tárgyak, azaz azok az áruk és szolgáltatások, amelyeket be kívánnak szerezni. A terméktulajdonságok a műszaki-szakmai tulajdonságokkal és funkciókkal, az ajánlattevőre vonatkozó információkkal, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges előírásokkal és a szerződési feltételekkel kapcsolatosak.

Egy-egy kiemelt termékhez egy-egy állami normatíva (tulajdonságcsoport) tartozik. A csoportokat a normatívarendszer hierarchikus osztályozás szerint, rendezetten tartalmazza. Egy állami normatíva három részből áll:

  • Termék besoroló azonosítója
  • Termék szöveges megnevezése
  • Tulajdonságok a kapcsolódó mértékegységekkel, értéklistákkal és szöveges leírásokkal

Példa:

Normatíva része Példa
Besoroló azonosító 0103000000
Szöveges megnevezés Internetszolgáltatás
Tulajdonságok 1. Átviteli protokoll: Az Internetszolgáltató az internet-hozzáférés céljára a TCP/IP hálózati protokollkészlet elemeit alkalmazza.

A központosított közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevők csak olyan terméket és szolgáltatást ajánlhatnak meg, melyek besorolhatóak a kiemelt termékek osztályozási hierarchiájába, azaz olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az állami normatíva meghatároz. A normatívában leírt követelményeket a műszaki fejlődésnek megfelelően rendszeresen frissítik.

Az állami normatívákat a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter határozza meg.

TörténeteSzerkesztés

Magyarországon a központosított közbeszerzés 1996-ban, az elektronikus, internetes portálalkalmazással támogatott 2004-ben indult. Ekkor lépett hatályba a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. A központosított beszerzés lényege, hogy egy professzionális beszerző szerv segítségével, nagy tömegben történik a gépjárművek, az írószerek, a számítástechnikai eszközök, az Internet szolgáltatás stb. beszerzése. Egy ilyen rendszer működéséhez szükséges, hogy a beszerezni kívánt áruk és szolgáltatások tulajdonságai (azaz az ajánlatkérők igényei) pontosan meg legyenek határozva, egyszerűsítve ezzel a közbeszerzés menetét.

Az első egységes, a számítógépes alkalmazás használatát (termékkeresés, szűrés) is támogató normatívarendszert az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 1/2004. (MK 108.) MeHVM tájékoztató hozta létre 2004-ben. 2012-ben lépett hatályba az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás. Napjainkban ez tartalmazza az állami normatívákat.

Osztályozási rendszerSzerkesztés

Az állami normatívarendszerben az egyes termékosztályokat egy 5x2 karakterhosszúságú besoroló azonosító jelöl. A normatíva ötszintű, hierarchikus osztályozás alapján lett kialakítva. Példa:

Szint Termékosztály megnevezése Besoroló azonosító Kiemelt termékek/Termékkategóriák
1. szint Kiemelt termék 0400000000 Irodabútorok
2. szint Termékkategória 0402000000 Irodai szekrények, tárolóbútorok
3. szint Termékcsoport 0402010000 Irodai állószekrények
4. szint Termék-alcsoport 0402010100 Irodai polcos szekrények
5. szint Termék 0402010101 Irodai polcos szekrények

A normatívarendszer mintegy 2300 így meghatározott terméksort tartalmaz.

HasználataSzerkesztés

Az állami normatívarendszert a központosított közbeszerzés lefolytatása során a központi beszerző szervezet használja. A besoroló azonosítók alapján jelöli meg, hogy milyen terméket kíván beszerezni, és a normatíva alapján ellenőrzi, hogy az ajánlattevő által megajánlott termék megfelel-e az elvárt minőségi igényeknek.

Az állami normatívarendszerben az alábbi főbb kiemelt termékek találhatók:

Termék besoroló azonosító Kiemelt termékek/Termékkategóriák
0100000000 Kommunikációs eszközök és szolgáltatások
0200000000 Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások
0300000000 Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások
0400000000 Irodabútorok
0500000000 Papíripari termék és irodaszerek
0600000000 Gépjárművek
0700000000 Gépjármű-üzemanyagok
0800000000 Utazásszervezések

A normatívarendszer elektronikus mellékletei, azaz a részletes adatok a KEF portálon a Dokumentumok/Állami Normatíva/Elektronikus mellékletek menüpontjából tölthetők le Excel formátumban.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Kapcsolódó jogSzerkesztés

Külső kapcsolatokSzerkesztés